02 – Trường chữa lành – Mục sư Huỳnh Quốc Khánh

119

02 – Trường chữa lành – Mục sư Huỳnh Quốc Khánh

Bạn bật âm thanh qua các nút điều khiển ( nút loa ) của trình phát video nhé, trên điện thoại không áp dụng.