03 – Trường chữa lành – Người dạy: Mục sư Huỳnh Quốc Khánh

128

03 – Trường chữa lành – Người dạy: Mục sư Huỳnh Quốc Khánh

Bạn bật âm thanh qua các nút điều khiển ( nút loa ) của trình phát video nhé, trên điện thoại không áp dụng.