Đại cương về HIV – ISOM cho phụ nữ

56

Lưu ý: Video sẽ được phát mà không có âm thanh (tắt tiếng). Mọi người có thể bật âm thanh qua các nút điều khiển của trình phát video. Cài đặt này không áp dụng cho các thiết bị di động.

Đại cương về HIV – ISOM cho phụ nữ

....† Dâng hiến cho công việc Chúa.