Dâng Hiến

· 11/09/2016

Hỗ trợ cho công việc Đức Chúa Trời.

PayPal

lienlac
 

MONEYGRAM

VO BA TONG

Thon Phu Son, Xa Da Bac, Huyen Chau Duc, Tinh Ba Ria – Vung Tau

Điện thoại: 0166 2222 482

Chuyển Khoản Quốc Tế

Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam

Account No : 0081001204807
Name : VO BA TONG
Swift code : BFTVVNVX008

 

Chuyển Khoản Trong Nước

Ngân Hàng Vietcombank chi nhánh Bà Rịa – Vũng Tàu

VÕ BÁ TÒNG
Số tài khoản: 0081001204807

 

Ngân Hàng VietinBank chi nhánh Bà rịa – Vũng Tàu

VÕ BÁ TÒNG
Số tài khoản: 711AC3389459

Xin Chúa ban phước lại bồi phần cho quí vị!

 

Dâng hiến tháng 02- 2017

_  Một con cái Chúa không biết tên ( DANG HIEN- 15/02/2017 08:32:07): 500.000 đ

 

Dâng hiến tháng 01- 2017

_  Một con cái Chúa không biết tên ( DANG HIEN- 06:25:5729/01/2017 ): 500.000 đ

_ Mục sư Trần Thanh Vân: 1.200.000 đ

_ Một con cái Chúa không biết tên ( DANG HIEN THANG: 08:52:2101/01/2017 ): 300.000 đ

 

Dâng hiến tháng 12- 2016

_ Chị Tú Anh: 1.000.000

_ Pham Quyen : 1.000.000 đ

_ Chị Nguyen Thi Ngoc Khoa: 500.000 đ

_ Một con cái Chúa không biết tên: ( YEM TRO: 14:46:56 04/12/2016)  500.000 đ

 

Dâng hiến tháng 11- 2016

_ Một con cái Chúa không biết tên: 200.000 đ

 

Dâng hiến tháng 10- 2016

_ Chị Tú Anh : 1.000.000 đ

_ Một con cái Chúa không biết tên: ( DANG HIEN: 04:31:5420/11/2016  )  200.000 đ