Dâng Hiến

6239

Dâng Hiến

Chuyển Khoản Quốc Tế

Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam

Account No : 0081001204807
Name : VO BA TONG
Swift code : BFTVVNVX008

 

Chuyển Khoản Trong Nước

Ngân Hàng Vietcombank chi nhánh Bà Rịa – Vũng Tàu

VÕ BÁ TÒNG
Số tài khoản: 008 1001 204 807

Liên hệ:
Facebook: https://www.facebook.com/votongphoto
Điện thoại: 0922 584 484 – 036 2222 482
Mail: [email protected]

 

Dâng hiến tháng 03/2019
_ Một con cái Chúa dâng: 500.000 đ
( dang hien cv Chua 02/03/2019)

Dâng hiến tháng 02/2019

_ Một con cái Chúa dâng: 3.000.000 đ
( dang hien ngày 13/02/2019)
_ Một con cái Chúa dâng: 1.000.000 đ
( dang hien cv Chua 01/02/2019)

Dâng hiến tháng 01/2019

_ Một con cái Chúa dâng: 600.000 đ
( dang hien cv Chua 22/01/2019)

_ Một con cái Chúa dâng: 200.000 đ
( dang hien cv Chua 02/01/2019)

Dâng hiến tháng 11 – 2018
_ Một con cái Chúa dâng: 400.000 đ
( dang hien cv Chua 20/11/2018)

Dâng hiến tháng 09 – 2018

_ Một con cái Chúa dâng: 450.000 đ
( dang hien cv Chua 30/09/2018 )

_ Anh Lợi dâng 1.500.000 đ
( dâng hiến mua ổ cứng rời 12 / 09 / 2018 )

_ Một con cái Chúa dâng: 900.000 đ
( dang hien cv Chua 04/09/2018 )

Dâng hiến tháng 08 – 2018

_ Một con cái Chúa dâng: 500.000 đ
( dang hien cv Chua 15/08/2018 )

_ Anh PHAM SY TUAN : 200.000
( Dang hien cong viec Chua 03/08/2018)

_ Một con cái Chúa dâng: 550.000 đ
( dang hien cv Chua 01/08/2018 )

Dâng hiến tháng 07 – 2018
_ Cô Thiện: 2.560.000
(Hỗ trợ mua thiết bị ghi hình 09 -07 -2018 )

Dâng hiến tháng 06 – 2018
_ SARAH TRINH : 670.000
( Dâng qua PayPal 04 / 06 / 2018 )
_ Một con cái Chúa không biết tên: 500.000
( Dang hien cv Chua 01/06/2018 )

_ Một con cái Chúa không biết tên: 500.000
( Dang hien cv Chua 01 -06 -2018 )

Dâng hiến tháng 05 – 2018
_ Một con cái Chúa không biết tên: 1.000.000
( Dang hien cv Chua 28 -05 -2018 )

Dâng hiến tháng 04 – 2018

_ PHUONG THUY: 1.000.000
( XIN CAM ON QUY DAY TO CHUA DA TAO RA TRANG WEB NAY. 09 – 04 -2018 )

Dâng hiến tháng 03 – 2018

_ Một con cái Chúa không biết tên: 500.000
( Dang hien cv Chua 29 -03 -2018 )

Dâng hiến tháng 12 – 2017
_ Một con cái Chúa không biết tên: 400.000 ( Donate ngày 10-12-2017)
_ Quyên: 1.000.000 ( 03 -12 – 2017 )

Dâng hiến tháng 11 – 2017

_ Cô Thiên Hương: 2.300.000
_ Một con cái Chúa không biết tên: 400.000 ( Donate ngày 06-16-2017)
Dâng hiến tháng 10 – 2017
_ Một con cái Chúa không biết tên: 400.000 ( Donate ngày 09-10-2017)
Dâng hiến tháng 09 – 2017

_ Một con cái Chúa không biết tên: 400.000 ( CT den tu NAPAS:Donate , 09/09/201717:22:12 )

 

Dâng hiến tháng 08 – 2017

_ Một con cái Chúa không biết tên: 400.000 ( CT den tu NAPAS:Donate , 04/08/201717:08:11 )

 

Dâng hiến tháng 07- 2017

_ Một con cái Chúa không biết tên: 300.000 đ ( DONATE – 05/07/2017 14:28:50)

 

Dâng hiến tháng 06- 2017

_ Một con cái Chúa không biết tên: 300.000 đ ( DONATE – 04/06/2017 11:02:24)

Dâng hiến tháng 05- 2017

_ Một con cái Chúa không biết tên ( DONATE  01/05/2017) 300.000 đ

 

Dâng hiến tháng 04- 2017
_ Một con cái Chúa không biết tên ( DONATE 07/04/2017   ) 300.000 đ

 

Dâng hiến tháng 03- 2017

_  Một con cái Chúa không biết tên ( DANG HIEN- 05/03/2017  ): 300.000 đ

 

 1. Trang chuyên download
http://nguonsusong.com

2. Trang chuyên nghe bài giảng, bài học, nhạc thánh audio cho các thiết bị di động:
http://nguonsusong.us

3. Trang chuyên về video:
http://phimtinlanh.com

 

Các trang web phụ:

http://loihangsong.net

http://nguonsusong.net

http://nguonsusong.ca

http://tinlanhmedia.net

 

Lời cảm ơn

Website Nguồn Sự Sống xin cảm ơn anh chị em đã dâng hiến rời rộng để mua hosting mới, nhằm mở rộng khả năng lưu trữ, phục vụ việc download của con cái Chúa. Xin Chúa ban phước dư dật trên anh chị em trong mọi sự. Amen!