Duy trì sự vận hành của Đức Thánh Linh – Pastor Brent Douglas

83

Lưu ý: Video sẽ được phát mà không có âm thanh (tắt tiếng). Mọi người có thể bật âm thanh qua các nút điều khiển của trình phát video. Cài đặt này không áp dụng cho các thiết bị di động.

Duy trì sự vận hành của Đức Thánh Linh – Pastor Brent Douglas

....† Dâng hiến cho công việc Chúa.