Lớp học Kinh thánh – Mục sư Huỳnh Quốc Khánh

446

Share

×

Lớp học Kinh thánh – Mục sư Huỳnh Quốc Khánh

Tải về:

7 vị thần của Đức Chúa Trời.mp3
Bây giờ tiếp nhận sự Chúa đáp lời.mp3
Bẻ gãy sự rủa sả của các thế hệ.mp3
boi than ta.mp3
Chúa bày tỏ lịch sử của nhận loại.mp3
Chữa lành thận thể.mp3
Chuận bị tấm lòng để cầu nguyện.mp3
Công bố bởi đức tin.mp3
Cuộc vui chóng tàn.mp3
Dấu lạ cặp theo kẻ tin.mp3
Đến gần ngôi ơn phước 01.mp3
Đến gần ngôi ơn phước 02.mp3
Đức Chúa Jêsus chuyện giao chức vụ truyền giáo và chữa lành cho Hội thánh .mp3
Đức Chúa Trời là Đấng vô sở bất năng.mp3
Đức tin chìa khóa cho phép lạ và bứt phá.mp3
Đức tin là gì 01.mp3
Đức tin là gì 02.mp3
Dũng cảm trong sự giải cứu.mp3
Giao ước cứu rổi của Đức Chúa Trời cho các trưởng tộc.mp3
Hành trình vào sự xức dầu.mp3
Khởi dộng sự xức dầu.mp3
Lời tiên bao của Đức Chúa Trời.mp3
7 bước để nhận phép lạ của bạn.mp3
nhung buoc cua duc tin.mp3
Những chìa khóa để cầu nguyện linh nghiệm.mp3
Những điều yểm trợ lời cầu nguyện.mp3
Sốt sắng trong sự bảo vệ.mp3
Sự dẽo dai thuộc linh 01.mp3
Sự dẽo dai thuộc linh 02.mp3
Sự dẽo dai thuộc linh 03.mp3
Sự dẽo dai thuộc linh 04.mp3
Sự dẽo dai thuộc linh 05.mp3
Sự vinh hiển của Chúa đổ xuống.mp3
Sự xức dầu bởi Đức Thánh Linh.mp3
Sự xức dầu bội phần.mp3
Sức mạnh của sự cầu nguyện.mp3
Thần hiểu biết.mp3
Thần khôn ngoan.mp3
Thần kính sợ Chúa.mp3
Thần mạnh sức.mp3
Thần mưu luận.mp3
Thần thông sáng.mp3
Trang bị lời Chúa để cầu nguyện.mp3

....† Dâng hiến cho công việc Chúa.

Download 500 bài giảng mp3 của Ms Huỳnh Quốc Khánh >>