Mục sư Lý Hoài Bảo – Làm Chứng Về Công Việc Chúa Tại Cà Mau

1511

Mục sư Lý Hoài Bảo – Làm Chứng Về Công Việc Chúa Tại Cà Mau

Người chết sống lại, người què đi được, người bị quỉ nhập được giải cứu, nhiều người quay trở về với Chúa….đó là những gì đang xảy ra tại Hội thánh Cà Mau.

....† Dâng hiến cho công việc Chúa.

Download 500 bài giảng mp3 của Ms Huỳnh Quốc Khánh >>