Mười điều cần có để làm một người cha Mục sư Huỳnh Quốc Khánh

41

Lưu ý: Video sẽ được phát mà không có âm thanh (tắt tiếng). Mọi người có thể bật âm thanh qua các nút điều khiển của trình phát video. Cài đặt này không áp dụng cho các thiết bị di động.

Mười điều cần có để làm một người cha
Mục sư Huỳnh Quốc Khánh

....† Dâng hiến cho công việc Chúa.