Nhạc Thánh Tuyển Chọn

1044

Share

×

” Hỡi Người Khắp Thế Gian Khá Hát Ngợi Khen Đức Giê Hô Va ”

Tuyển chọn những bài nhạc thánh hay, giúp bạn ca ngợi Chúa, thư giản sau những giờ làm việc mệt nhọc

....† Dâng hiến cho công việc Chúa.