Tag: 02 Truyền giảng tại Indonesia

No posts to display

News

uong thuot chuot tu tu

Chúa Chữa Lành Chàng Trai Uống Thuốt Chuột Tự Tử

Chúa Chữa Lành Chàng Trai Uống Thuốt Chuột Tự Tử ( Viết lại để ghi nhớ công việc Chúa làm ) 7h30 hai đứa em...

ISOM cho Phụ Nữ