01 – Huấn luyện chữa lành – Mục sư Huỳnh Quốc Khánh

366

01 – Huấn luyện chữa lành – Mục sư Huỳnh Quốc Khánh

Bạn bật âm thanh qua các nút điều khiển ( nút loa ) của trình phát video nhé, trên điện thoại không áp dụng.

Download_ Tổng hợp phim Cơ Đốc >>


.... ❤ Dâng hiến cho công việc Chúa.