Mục sư Huỳnh Quốc Khánh mp3 – 02 Quyền tể trị của Đấng Christ

287

02 Quyền tể trị của Đấng Christ – Mục sư Huỳnh Quốc KhánhTin lành phải được rao giảng – Mục sư Huỳnh Quốc Khánh Audio
Tải về file mp3 >>Tổng thống Donald Trump cấm tiên tri giả TB Joshua bước chân tới Mỹ" Nhiệm vụ đầu tiên của tôi là đối phó với nhà tiên tri giả da đen đó. Anh ấy sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng"


.... ❤ Dâng hiến cho công việc Chúa.