04 Đời Sống Sung Mãn- Đối Diện Với Những Sợ Hãi – Nghi Ngờ

563

04 Đời Sống Sung Mãn- Đối Diện Với Những Sợ Hãi – Nghi Ngờ

Chào mừng bạn đến nhóm học Kinh Thánh “Đời Sống Sung Mãn”
“Đời Sống Sung Mãn” là một nhóm học Kinh Thánh qua đường dây điện thoại conference call.

Giờ học mới của nhóm chúng tôi là 8:00 pm, giờ Miền Đông (EST) mỗi tối Chúa Nhật hàng tuần

Số điện thoại để gọi vào phòng nhóm là 1-857-232-0476; số phòng là 650339

Xin Chúa sử dụng những bài học này làm ích lợi cho đời sống đức tin của bạn và xin Chúa ban phước lại bội phần hơn cho quý vị đã theo dõi những bài học này.

Nếu muốn liên lạc với nhóm xin quý vị email đến địa chỉ này:
doisongsungman1010@gmail.com