07 Thánh kinh lược truyện- Sứ mạng

294

07 Thánh kinh lược truyện- Sứ mạng

Bạn bật âm thanh qua các nút điều khiển ( nút loa ) của trình phát video nhé, trên điện thoại không áp dụng.


.... ❤ Dâng hiến cho công việc Chúa.