1 Ti mô thê – Download Kinh thánh MP3

610

Kinh thánh Tân ước

Sách 1 Ti mô thê mp3

1 Ti mô thê 01

1 Ti mô thê 02

1 Ti mô thê 03

1 Ti mô thê 04

1 Ti mô thê 05

1 Ti mô thê 06

1 Ti mô thê – Download Kinh thánh MP3Tổng thống Donald Trump cấm tiên tri giả TB Joshua bước chân tới Mỹ" Nhiệm vụ đầu tiên của tôi là đối phó với nhà tiên tri giả da đen đó. Anh ấy sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng"


.... ❤ Dâng hiến cho công việc Chúa.