13. Sự Cám Dỗ- Cây Gậy Của Người Chăn Bầy

601

CÂY GẬY CỦA NGƯỜI CHĂN BẦY
Phần Giới Thiệu

NHỮNG GÌ KINH THÁNH DẠY
Chương 13

SỰ CÁM DỖ

A. SATAN TẤN CÔNG

Satan tấn công từng tín hữu phần lớn là qua sự cám dỗ. Và nó đã tập trung vào cuộc xung kích này trong hai mặt:

1. Sự Mê Tham Của Thế Gian.
Nó tìm cách cám dỗ người tín đồ để họ bị cuốn hút vào hệ thống thế gian:

* Làm cho ơn phước vật chất mà thế gian đem lại trở thành một khao khát chính yếu.
* Làm cho sự tôn trọng và sự công nhận của đời trở thành mục tiêu quan trọng.
* Làm cho nếp sống tiện nghi như người thế gian trở thành căn bản của sự an ninh.

Chớ yêu thế gian, cũng đừng yêu các vật ở thế gian nữa; nếu ai yêu thế gian, thì sự kính mến Đức Chúa Cha chẳng ở trong người ấy ( IGi1Ga 2:15).Cũng xem Gia Gc 4:1-4; ITi1Tm 6:6-11.

2. Sự Ham Muốn Của Xác Thịt.
Qua công việc của Đấng Christ trên thập tự giá, người Cơ Đốc chân chính được giải thoát khỏi hậu quả và sức mạnh của tội lỗi (RoRm 6:6-14). Nhưng người ấy vẫn còn sống trong một thân thể vật lý bị suy phục bởi những đòi hỏi và ham muốn tự nhiên. Satan sẽ dùng những điều này để thử thách và làm cho Cơ Đốc Nhân quan trọng hóa những điều ấy hơn là sự thôi thúc của Đức Thánh Linh bên trong mình (8:5-9) Cũng xem GaGl 1:4; Eph Ep 2:3.

B. CHIẾN THẮNG BAN ĐẦU CỦA SATAN.

Satan đã đoạt được chiến thắng ban đầu trong sự cám dỗ người nam và người nữ đầu tiên trong chính lĩnh vực thế gian và xác thịt, và hôm nay đây vẫn là chiến lược của nó.

Vì mọi sự trong thế gian, như sự MÊ THAM CỦA XÁC THỊT (Thèm muốn sự thỏa mãn nhục dục ),sự MÊ THAM CỦA MẮT (những sự thèm muốn mãnh liệt của tâm trí) và sự KIÊU NGẠO CỦA ĐỜI (sự an ninh của những nguồn tài nguyên của người ta hay trong sự bền vững của những sự thuộc về đất) đều không đến từ Cha, nhưng từ (chính) thế gian mà ra ( IGi1Ga 2:16).

SO SÁNH SỰ CÁM DỖ CỦA ÊVA VỚI CÂU KINH THÁNH NÀY:

SaSt 3:6 IGi1Ga 2:16

BỘ ĂN NGON “Mê tham của xác thịt”
Lại ĐẸP MẮT “Mê tham của mắt”
Và quí vì ĐỂ MỞ TRÍ KHÔN “Sự kiêu ngạo của đời”
Kể từ khi Ađam và Êva sa ngã, mọi người đều bị xác thịt cai trị mình theo (ba điều đã nói ở trên).
Xác thịt cũng bị hủy hoại bởi bản chất tội lỗi (GaGl 5:19-21).

C. SỰ CHIẾN THẮNG DO ĐẤNG CHRIST ĐẠT ĐƯỢC.

1. Qua Đời Sống Của Ngài
Chúa Giêxu đã bị cám dỗ trong mọi sự, y như chúng ta, tuy nhiên Ngài không hề phạm tội (HeDt 4:15).

SO SÁNH SỰ CÁM DỖ CỦA CHÚA GIÊXU VỚI CÂU KINH THÁNH NÀY

LuLc 4:1-3
Hóa đá thành bánh
Các nước thế gian
Trên nóc đền thờ

2. Qua Sự Chết Và Sự Sống Lại Của Ngài
Ai có niềm tin nắm chặt vào công lao của Đấng Christ thì người ấy sẽ được giải thoát khỏi quyền lực và sự cai trị mà tội lỗi đặt trên họ (RoRm 8:9).
Giờ đây người ấy được tự chọn lựa bước đi trong sự vâng phục Chúa. (6:8-14).

“Vì điều chi luật pháp không làm nổi, tại xác thịt làm cho luật pháp ra yếu đuối, thì Đức Chúa Trời đã làm rồi: Ngài vì cớ tội lỗi sai chính Con mình lấy xác thịt giống xác thịt tội lỗi chúng ta… hầu cho sự công bình mà luật pháp buộc phải làm được trọn cho chúng ta, là kẻ chẳng noi theo xác thịt, nhưng noi theo Thánh Linh ( RoRm 8:3, 4).

D. SỰ ĐẮC THẮNG LIÊN TỤC CỦA CƠ ĐỐC NHÂN

Trên nền tảng của sự chiến thắng vĩ đại mà Đấng Christ đã dành được cho chúng ta, giờ đây Cơ Đốc Nhân có thể đánh bại mọi cuộc tấn công của kẻ thù. Đây là bảy chìa khóa đắc thắng liên tục.

1. Hãy biết sự đắc thắng đã được giành lấy rồi
Vì bị đánh bại tại Thập tự giá, sức mạnh duy nhất của ma quỉ giờ đây là dựa vào sự thiếu hiểu biết của Cơ Đốc Nhân (OsHs 4:6). Nhưng khi một Cơ Đốc Nhân biết công việc hoàn tất của Thập tự giá và sự phục sanh trong đời sống mình, thì ma quỉ đã bị tước lột mọi khí giới để chống lại người ấy.

2. Bước Từng Bước Với Thánh Linh
Một quyền năng mới đặt vào bên trong Cơ Đốc Nhân, đó là chính Đức Thánh Linh. Chúng ta phải bước đi trong sự vâng lời theo sự thôi thúc bên trong của Ngài từng ngày một (GaGl 5:22-25).

3. Nhìn Nhận Sự Cám Dỗ Là Gì
Sự cám dỗ KHÔNG phải là tội lỗi. Nhưng CHỊU THUA (nhượng bộ) sự cám dỗ mới là tội! (Gia Gc 1:15). Xem SaSt 4:6, 7.

4. Hãy Hiểu Rằng Chúa Đã Cung Cấp Một Lối Thoát
Những sự cám dỗ đến cho anh em, chẳng có sự nào quá sức loài người. Đức Chúa Trời là thành tín, Ngài chẳng hề cho anh em bị cám dỗ quá sức mình đâu; nhưng trong sự cám dỗ, Ngài cũng mở đàng cho ra khỏi, để anh em có thể chịu được ( ICo1Cr 10:13).

Gia Gc 4:7 chỉ cho chúng ta biết chi tiết của lối thoát: Đầu phục Đức Chúa Trời, kháng cự ma quỉ và nó sẽ tháo chạy!

5. Đeo Đuổi Mục Tiêu Phải Lẽ Của Đời Sống
“Vì anh em được sống lại với Đấng Christ, hãy tìm các sự ở trên trời, là nơi Đấng Christ ngồi bên hữu Đức Chúa Trời. Hãy ham mến các sự ở trên trời, đừng ham mến các sự ở dưới đất ( CoCl 3:1-3).Cũng xem Phi Pl 4:8; IITi 2Tm 6:1-2; IIPhi 2Pr 3:11-13.

6. Hãy Tránh xa Những Lãnh Vực Có Sự Cám Dỗ Rõ Ràng
“Tôi sẽ chẳng để điều gì đê mạt ở trước mặt tôi ( Thi Tv 1:1-6)Cũng xem ITi1Tm 6:9-11)

7. Hãy Cảnh Giác Đối Với Âm Mưu Của Satan.
Biết được chiến lược của kẻ thù dùng để chống lại chúng ta là điều vô cùng quan trọng để khỏi bị kẻ thù đánh bại (IICo 2Cr 2:11).

a. Nó Là Kẻ Nói Dối (GiGa 8:44)
b. Nó Là Kẻ Vu Khống Và Kiện Cáo (KhKh 12:10)
c. Nó Là Kẻ Gạt Gẫm (12:9)
d. Nó là kẻ cám dỗ (Mat Mt 4:1-11)
e. Nó Là Ke Áp Bức (Cong Cv 10:38)
f. Nó Là Kẻ Cản Trở (ITe1Tx 2:18)
g. Nó Là Sư Tử Rống (IPhi 1Pr 5:8)
h. Nó Có Thể Biến Thành Thiên Sứ Sáng Láng (IICo 2Cr 11:14)

Là Cơ Đốc Nhân, chúng ta được gọi đến để sống trong ĐẮC THẮNG! Qua Đấng Christ, đắc thắng này thuộc về chúng ta:

* Thắng hơn thế gian (IGi1Ga 5:4).
* Thắng hơn xác thịt (GaGl 5:16).
* Thắng hơn kẻ thù (Eph Ep 6:11-13).

TÔI HỨA NGUYỆN

Con cảm tạ Đức Chúa Trời vì lời hứa của Ngài ban cho con trong kỳ cám dỗ. Con phó thác chính mình để đáp ứng sự giúp đỡ thích đáng của Ngài trong mọi lúc, để con có thể sống trong đắc thắng. Con cũng sẽ chia sẻ lẽ thật này cho người khác nữa.

.... ❤ Dâng hiến cho công việc Chúa.