A mốt – Download Kinh thánh Mp3

552

Kinh thánh Cựu ước

Sách A mốt mp3

A mốt 01

A mốt 02

A mốt 03

A mốt 04

A mốt 05

A mốt 06

A mốt 07

A mốt 08

A mốt  09

A mốt – Download Kinh thánh Mp3Tổng thống Donald Trump cấm tiên tri giả TB Joshua bước chân tới Mỹ" Nhiệm vụ đầu tiên của tôi là đối phó với nhà tiên tri giả da đen đó. Anh ấy sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng"


.... ❤ Dâng hiến cho công việc Chúa.