Mục sư Huỳnh Quốc Khánh mp3 – Bi kịch của tiềm năng không được khai phóng

256

Tải về file mp3 >>

Bi kịch của tiềm năng không được khai phóng – Mục sư Huỳnh Quốc Khánh Audio

✞ Địa chỉ Hội Thánh VBC Houston - Mục sư Huỳnh Quốc Khánh

➜ Sunday at 9AM & 11AM
➜ 6100 Ridgemont St.
Houston, TX 77087 - Hoa Ky
☏ Điện thoại: +1 713-645-7766

.... ❤ Dâng hiến cho công việc Chúa.