Trong Danh Chúa Jêsus Ông Lão Được Chữa Lành

1005

Chương Trình Bồi Huấn 2017 – Trong Danh Chúa Jêsus Ông Lão Được Chữa Lành

Chương Trình Bồi Huấn 2017 – Cà Mau
Sẳn Sàng Cho Mùa Gặt
Người Dạy: Mục sư Huỳnh Quốc Khánh

✞ Địa chỉ Hội Thánh VBC Houston - Mục sư Huỳnh Quốc Khánh

➜ Sunday at 9AM & 11AM
➜ 6100 Ridgemont St.
Houston, TX 77087 - Hoa Ky
☏ Điện thoại: +1 713-645-7766

.... ❤ Dâng hiến cho công việc Chúa.