Trong Danh Chúa Jêsus Ông Lão Được Chữa Lành

839

Chương Trình Bồi Huấn 2017 – Trong Danh Chúa Jêsus Ông Lão Được Chữa Lành

Chương Trình Bồi Huấn 2017 – Cà Mau
Sẳn Sàng Cho Mùa Gặt
Người Dạy: Mục sư Huỳnh Quốc Khánh

....† Dâng hiến cho công việc Chúa.

Nghe 500 bài giảng mp3 của Ms Huỳnh Quốc Khánh >>

Download 500 bài giảng mp3 của Ms Huỳnh Quốc Khánh >>