Bồi huấn 2018 – Cà mau, Buổi huấn luyện sáng ngày 12 – 12

158

Buổi huấn luyện sáng ngày 12 – 12
— Pastor Brent Douglas
— Bồi huấn 2018 – Cà mau
— Live lại với hình ảnh tốt hơn để anh chị em xem lại
— Xin Chúa ban phước cho anh chị em.

....† Dâng hiến cho công việc Chúa.

Nghe 500 bài giảng mp3 của Ms Huỳnh Quốc Khánh >>

Download 500 bài giảng mp3 của Ms Huỳnh Quốc Khánh >>