Bồi huấn 2018 – Cà mau, Chúa chữa lành cổ bị gãy

833

Bồi huấn 2018 – Cà mau, Chúa chữa lành cổ bị gãy
Lời chứng của Pastor Don McDonell

....† Dâng hiến cho công việc Chúa.