Bồi huấn 2018 – Cà mau, Chúa chữa lành cổ bị gãy

760

Bồi huấn 2018 – Cà mau, Chúa chữa lành cổ bị gãy
Lời chứng của Pastor Don McDonell

....† Dâng hiến cho công việc Chúa.

Nghe 500 bài giảng mp3 của Ms Huỳnh Quốc Khánh >>

Download 500 bài giảng mp3 của Ms Huỳnh Quốc Khánh >>