Bồi huấn 2019 – Cà mau – Buổi tối ngày 03 – 12 – 2019

33

Bồi huấn 2019 – Cà mau
— Buổi tối ngày 03 – 12 – 2019
— Diễn giả: Mục sư Pastor Brent Douglas

Lưu ý: Video sẽ được phát mà không có âm thanh (tắt tiếng). Mọi người có thể bật âm thanh qua các nút điều khiển của trình phát video. Cài đặt này không áp dụng cho các thiết bị di động.

.... ❤ Dâng hiến cho công việc Chúa.