45 Cây Gậy Của Người Chăn Bầy – Ma Quỷ Bị Hủy Diệt

685

CÂY GẬY CỦA NGƯỜI CHĂN BẦY.

ĐỜI SỐNG ĐẮC THẮNG CỦA NGƯỜI LÃNH ĐẠO CƠ ĐỐC
Tác giả: Ralph Mahoney

Chương 1
MA QUỶ BỊ HỦY DIỆT

Dẫn Nhập

Bạn không bao giờ bước vào sự đắc thắng cho tới khi bạn biết kẻ thù của bạn bị đánh bại!
Là Cơ Đốc Nhân, chúng ta không đi từ thất bại tới đắc thắng. Chúng ta không đi từ nghi ngờ tới đức tin. Tuy nhiên, Kinh Thánh bảo chúng ta rằng có một con đường đức tin dẫn chúng ta tới đức tin lớn hơn “từ đức tin đến đức tin” (Ro 1:17).

Tương tự như vậy, điểm khởi đầu cho sự đắc thắng của chúng ta không phải là một trong những thất bại nhưng là đắc thắng, sự đắc thắng của Đấng Christ. “Nhưng tạ ơn Đức Chúa Trời đã cho chúng ta sự thắng, nhờ Chúa Jesus Christ chúng ta ”(ICo 15:57).

Chúng ta phải bắt đầu trong sự đắc thắng, chúng ta sẽ có chiến thắng. Sự nghi ngờ, thất bại và tuyệt vọng không phải là chất liệu để chúng ta có thể xây dựng một đời sống đắc thắng mạnh mẽ.

Chúng ta không bao giờ có thể là kẻ thắng trận khi chúng ta còn tự cho mình là nạn nhân khốn cùng, vô vọng của ma quỷ. Satan không còn có sức mạnh hay uy quyền để đánh bại các con trai và con gái của gia đình Hoàng tộc của Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, nó có khả năng lừa dối con cái của Đức Chúa Trời nếu họ không hiểu họ là ai trong Đấng Christ.

Khi tôi còn là một tân tín hữu, tôi bày tỏ một nỗi sợ hãi thực sự về bất cứ đều gì thuộc về Satan hay ma quỷ. Tôi không biết sự lo sợ đó đến từ lúc nào và bằng cách gì. Khi còn là một cậu bé, tôi rất thích các nhà truyền đạo và những điều họ đang làm. Có lẽ một vài câu chuyện nói về quyền lực của ma quỷ đã gieo một hạt giống sợ hãi vào trong tâm trí của tôi mà tôi không nhận ra. Về sau nầy, tôi khám phá ra nhiều Cơ Đốc Nhân cũng có cùng một nan đề như tôi.

Tôi được cứu và đầy dẫy Đức Thánh Linh khi tôi còn niên thiếu. Khi tôi tăng trưởng trong Chúa, tôi thật sự khao khát có uy quyền trên quyền lực của ma quỷ. Tôi nói với Chúa rằng nếu bất cứ khi nào tôi gặp ma quỷ, tôi muốn có khả năng đuổi chúng.

Tôi rất lo lắng về việc giữa tôi và tà linh ai có quyền lực lớn hơn, đến nỗi thậm chí tôi còn mơ về sự chạm trán, gặp mặt như vậy. Trong giấc mơ, tôi thấy tôi đang cố gắng đuổi quỷ, nhưng tôi không có đủ khả năng làm điều đó. Vào thời điểm đó tôi rất sợ hãi.

Tuy nhiên, Cha Thiên Thượng thấy sự ao ước của tôi muốn trở thành đứa con mạnh mẽ và trung tín trong gia đình của Đức Chúa Trời. Ngài đã đáp ứng nhu cầu và giải quyết nan đề của tôi một cách kỳ diệu.

Tôi nghĩ Ngài đã có thể sử dụng các thiên sứ mạnh mẽ hoặc ánh sáng lớn để đáp ứng nhu cầu năng quyền cho tôi. Nhưng Ngài đã không làm như vậy! Ngày hôm nay, tôi có quyền lực và uy quyền trên ma quỷ, nhưng nó không đến theo cách mà tôi đã nghĩ. Đức Chúa Trời có đường lối tốt đẹp hơn, một đường lối mà tôi muốn chia xẻ với bạn.

Đức Chúa Trời chọn cách ban quyền năng cho tôi thắng hơn ma quỷ qua sự mặc khải. Trong sự mặc khải, Đức Chúa Trời hay “khải thị” cho chúng ta một lẽ thật trong Kinh Thánh mà chúng ta chưa từng thấy hoặc biết trước đó.

Lẽ thật đó luôn luôn đặt trọng tâm vào Chúa Jesus và lẽ thật đó có quyền năng giải thoát chúng ta khỏi sự sợ hãi.“Các ngươi biết lẽ thật và lẽ thật sẽ buông tha các ngươi… Nếu Con buông tha các ngươi, các ngươi sẽ thật được tự do ”(Gi 8:32, 36).

Tôi đã khám phá ra rằng sự mặc khải đã buông tha tôi, cũng sẽ buông tha cho kẻ khác nữa. Lẽ thật sẽ vận hành trong đời sống của họ cũng như đã vận hành trong tôi. Vì vậy, hãy để cho Đức Thánh Linh mở lòng bạn để tiếp nhận Lời của Đức Chúa Trời, và Lời của Đức Chúa Trời đến với lòng bạn.

A. ĐƯỢC BUÔNG THA KHỎI SỰ SỢ CHẾT VÀ MA QUỶ

“Con cái trong cùng một gia đình có cùng cơ thể vật lý tự nhiên như nhau. Vì vậy Chúa Giêxu-như là Người Anh Cứu Chuộc của chúng ta, đã mang lấy thân xác con người.
“Ngài làm như vậy để Ngài có thể chết. Bởi sự chết, Ngài đến gần vùng của sự chết để hủy diệt kẻ có uy quyền của sự chết. Kẻ đó chính là ma quỷ. Chúng ta là nô lệ của sự sợ hãi đó; nhưng bây giờ chúng ta được tự do “(He 2:14, 15).

1. Ma Quỷ Bị Hủy Diệt
Chúa Jesus chết để ma quỷ bị hủy diệt. Đây là một lời tuyên bố chắc chắn mạnh mẽ và hoàn toàn chân thật. Dựa vào uy quyền trọn vẹn của Kinh Thánh. Ma Quỷ Bị Hủy Diệt.

a. “Hủy diệt ” ở đây không có nghĩa là ma quỷ không còn tồn tại nữa. Nó vẫn còn như chúng ta biết. “Hủy diệt” theo tiếng Hy lạp là Katargeo có nghĩa là

1) làm cho bất lực
2) trở nên vô tích sự
3) Hạ xuống con số không; làm cho không hoạt động được
4) làm mất hiệu quả
5) làm tê liệt

Qua Sự chết của Ngài, Chúa Jesus không chỉ trả án phạt vì tội lỗi của chúng ta, mà Ngài còn làm cho ma quỷ bất lực, hạ chúng xuống con số không và làm tê liệt chúng.
Vì vậy, chúng ta không còn sợ hãi ma quỷ hay sự phán xét theo sau sự chết (9:27).

2. Sự Chết Mất Nọc Độc
Qua Sự chết của Ngài, Chúa Jesus cho chúng ta thấy không cần phải sợ những ảnh hưởng thể lý của sự chết. Sự chết không thể hủy diệt linh, hồn của con người. Chúng ta cũng sẽ có một thân thể vinh hiển giống như Chúa chúng ta khi Ngài trở lại bằng quyền năng phục sinh.
“Hỡi sự chết, sự thắng của mầy ở đâu? Hỡi sự chết cái nọc của mầy ở đâu? …Nhưng tạ ơn Đức Chúa Trời đã cho chúng ta sự thắng nhờ Chúa Jesus Christ Chúa chúng ta ”(ICo 15:55, 57).

3. Đấng Christ Cai Trị
Vâng, sự chết và sự sống lại của Chúa Jesus đã giải phóng chúng ta khỏi sự sợ hãi ma quỷ và sự chết.
Ma quỷ đã bị tước đoạt quyền lực của chúng trên đất này. Quyền cai trị của nó trên tạo vật đã bị cất đi bởi sự hy sinh của Đấng Christ trên thập tự. Cây phủ việt hay là biểu hiện uy quyền vua chúa đã bị lấy đi khỏi tay nó. Sau khi đánh bại ma quỷ, Chúa Jesus nắm lấy ngôi cai trị một cách hợp pháp.

B. TẤT CẢ BẮT ĐẦU BẰNG CÁCH NÀO

Đây là một câu chuyện đầy kinh ngạc, tuy nhiên muốn hiểu được chúng ta phải quay về lúc Sáng thế. Cùng với tôi, chúng ta xem lại điều gì ở trong lòng và tâm trí của Đức Chúa Trời vào lúc bình minh của lịch sử.

1. Con Người Được Dựng Nên Để Quản Trị
“Đức Chúa Trời phán rằng: chúng ta hãy làm nên loài người như hình ta và theo tượng ta. Cho chúng cai trị và có quyền quản trị trên cả đất… ”(Sa 1:26).

“Loài người là gì mà Chúa nhớ đến? Và Con loài người là chi mà Chúa thăm viếng Nó? Chúa làm người kém hơn các thiên sứ một chút… Chúa ban cho con người quyền quản trị tất cả công việc của tay Chúa làm… ”(Thi 8:4-6).

“Ngài… đặt mọi vật dưới chân người ”(He 2:8).
Những câu Kinh Thánh trên cho chúng ta thấy chương trình của Đức Chúa Trời dành cho Ađam và Eva. Ngài đã ban cho gia đình đầu tiên đó quyền cai trị và quản trị tạo vật.

Họ có uy quyền đối với mọi sinh vật sống trên quả đất. Họ đã cai trị một cách khôn ngoan và tốt lành trong một thời gian. Mọi việc đều yên ổn và ở trong một trật tự tuyệt diệu.

Sư tử và chiên con nằm bên nhau trong sự hòa thuận tuyệt vời. Chẳng có cây gai và cây tật tê. Hoa thơm và cây ăn quả mọc khắp nơi. Đó là một thế giới đáng yêu và tuyệt vời cho cuộc sống. Buồn thay, sự đẹp đẽ tuyệt vời của những ngày đó không kéo dài được bao lâu.

2. Con Người Mất Quyền Quản Trị Qua Sự Không Vâng Lời Và Sự Lừa Dối
Kinh Thánh cho biết Satan vốn được tạo dựng như một Chê-ru-bin hay thiên sứ xinh đẹp và được xức dầu trước tiên. Có lẽ nó là nhạc trưởng trên thiên đàng. Satan có một tham vọng to lớn muốn cai trị thế giới. Nhưng Đức Chúa Trời đã ban đặc ân nầy cho Adam và Eva.

Satan bị đuổi khỏi vị trí xinh đẹp, quyền và uy lực trên thiên đàng vì sự kiêu ngạo và chống ngịch. Chúa Jesus phán “Ta trông thấy Satan từ trời sa xuống như chớp ”(Lu 10:18 cũng xem trong Es 14:12-15; Exe 28:11-17).

Kế đến Satan đã xuất hiện trong vườn Êđen trong lốp rắn mỹ miều. Dĩ nhiên lần này nó đến với một mục đích gian ác. Bằng sự khôn ngoan và khéo léo nó tìm cách cướp đi quyền cai trị của Adam và Eva, quyền nhiếp chính mà Đức Chúa Trời ban cho họ đồng quản trị tạo vật.

Lúc bấy giờ Satan không có quyền lực gì đối với các thành viên đầu tiên của gia đình Đức Chúa Trời trên đất. Ađam và Eva có uy quyền hay là quyền lãnh đạo trên mọi tạo vật trong đó có loài rắn. Quyền lực duy nhất mà Satan có đó là quyền gây sự tác động. Tất cả những gì mà Satan có thể làm là tìm cách gây tác động trên hành vi của Adam và Eva bằng lời nói dối và sự lừa dối.

Vì vậy Satan đến với Eva đương khi ở một mình. Bằng phương thức ranh mãnh và tinh vi, nó đã gieo hạt giống nghi ngờ trong lòng bà về tình yêu, sự chân thật và uy quyền của Đức Chúa Trời. Và cuối cùng nó đã làm cho Eva tin rằng Satan là đúng và Lời của Đức Chúa Trời là sai.
Kết quả là bà đã chọn ăn trái của cây tri thức thay vì ăn trái của sự sống. Adam không bị lừa dối, nhưng đã chọn con đường theo vợ cùng sa ngã (ITi 2:14).

a. Các Kết Quả Đáng Buồn.
Ba điều đáng buồn và bi thảm xảy ra do hậu quả của sự nghi ngờ và không vâng lời của họ:
1) Mất Sự Che Chở Và Uy Quyền Của Đức Chúa Trời.
Họ đã ra khỏi sự che chở và uy quyền của Đức Chúa Trời và làm hư hỏng hình ảnh của Chúa
.
2) Mất Quyền Cai Trị. Vì vậy họ mất đi quyền cai trị trên tạo vật của Đức Chúa Trời.
3) Bị Đặt Dưới Một Uy Quyền Mới. Rồi họ phải chịu ở dưới uy quyền của chính Satan.

Satan nhanh chóng chụp lấy cây phủ việt đã bị lấy khỏi tay họ và chiếc mão miện đã rơi khỏi đầu họ. Những biểu tượng của uy quyền giờ đây đã thuộc về Satan một cách hợp pháp.
Ma quỷ đã tiếp quản lấy quyền cai trị thế gian như nó hằng ao ước. Chúng thắng không bằng sức lực, mà bằng sự lừa dối. Quyền cai trị tạo vật của Đức Chúa Trời được chuyển từ tay con người qua cho loài rắn, chính là Satan.

3. Đức Chúa Trời Hoạch Định Phục Hồi Quyền Cai Trị.
Satan chẳng những lừa dối kẻ khác mà còn lừa dối cả chính mình nữa. Satan nghĩ là nó đúng trong khi nó sai. Nó tin chắc rằng nó đã thắng cả Đức Chúa Trời và con người.
Tuy nhiên, có một phương diện về bản chất tự nhiên của Đức Chúa Trời mà Satan không hề biết đến. Đó là Ân điển.

Ân điển được dựa trên tình yêu không ích kỷ, là tìm cách cứu chuộc những kẻ lạc mất dù cho phải trả bất cứ giá nào. Người ta chỉ chuộc hay mua lại những gì có giá trị.

Đối với mạng sống con người, giá cứu chuộc sẽ phải là sự chết của một người khác, một người được gọi là Con của Đức Chúa Trời! Tôi chắc rằng Satan không bao giờ nghĩ đến việc Đức Chúa Trời đã đi xa đến chỗ ban Con một của Ngài là Chúa Jêsus cho loài người sa ngã. Tuy nhiên móm quà này đã được ban cho trước khi loài người được tạo dựng. Kinh Thánh nói rằng Jesus là ”…Chiên con bị giết từ buổi sáng thế ”(Kh 13:8). Có nghĩa là Đức Chúa Trời đã biết trước con người sẽ phạm tội và cần có một Đấng Cứu Chuộc. Vì vậy Chúa Jesus được chọn làm công việc nầy trước khi loài người được tạo dựng.

“Anh em phải biết rằng anh em được cứu chuộc khỏi sự ăn ở không ra chi do tổ phụ truyền lại không phải bằng vật hay hư nát như bạc và vàng. Nhưng anh em được mua lại bằng huyết báu của Đấng Christ, là Đấng Mêsia, dường như huyết Chiên con không tì không vết.
“Đấng Christ đã được định trước từ buổi sáng thế. Ngài đã hiện ra và bày tỏ cho thế gian trong cuối các thời kỳ vì cớ anh em ”(IPhi 1:18-20).

Khi loài người sa ngã, Đức Chúa Trời không đổi ý về kế hoạch cho gia đình hoàng tộc yêu dấu nầy. Ngài vẫn có ý định làm đầy dẫy khắp đất những người con trai và con gái có đời sống phản ánh vẻ đẹp của Ngài.

Qua sự yêu thương và vâng lời của họ, sự vinh hiển của vương quốc Đức Chúa Trời sẽ bao trùm khắp đất như nước bao phủ biển. Và, cây phủ việt sẽ trở về tay con người.

a. Dòng Dõi Của Người Nữ.
Ngay khi loài người phạm tội và đánh mất địa vị vương quyền, chương trình cứu chuộc của Đức Chúa Trời bắt đầu thể hiện. Điều thích thú là chương trình này trước hết được bày tỏ cho chính Satan. Dường như Adam và Eva cũng có mặt ở đó. Tuy nhiên, Lời của Đức Chúa Trời phán trực tiếp với con rắn:

“Giê-hô-va Đức Chúa Trời bèn phán cùng rắn rằng: vì mầy đã làm điều như vậy, mầy sẽ bị rủa sả trong vòng các loài súc vật… Từ giờ trở đi mầy cùng người nữ nầy, dòng dõi mầy cùng dòng dõi người nữ nghịch thù nhau. Người sẽ giày đạp đầu mầy, còn mầy sẽ cắn gót chân Người ”(Sa 3:14, 15)(Người: Đức Chúa Trời ám chỉ Chúa Jesus ).

“Dòng dõi người nữ” chỉ về gia tộc mà Chúa Jesus sẽ đến trong thân vị con người. Con rắn được bảo là sẽ cắn gót chân Ngài (Jesus), nhưng đó không phải là vết cắn chí mạng. Đó là sự liên hệ đến sự chết và sự phục sinh của Chúa Jesus. Sự chết không giữ được Jesus trong phần mộ!

Dòng dõi (Jesus) nầy nhơn sự chết đã giày đạp đầu con rắn. Đây là vết thương tử vong trên đầu con rắn mà vô phương cứu chữa. Sự thất bại và sự chết của con rắn sẽ là cuối cùng.
Cụm từ “giày đạp đầu rắn” có thêm một ý nghĩa hết sức quan trọng trong chủ đề uy quyền của chúng ta. Chữ “đầu” có ý nghĩa là lãnh đạo, hay quyền cai trị. Phaolô dùng từ nầy để nói về uy quyền và trách nhiệm thuộc linh:

“Bây giờ tôi muốn anh em biết Đầu của người nữ là người nam. Đầu của người nam là Đấng Christ và Đầu của Đấng Christ là Đức Chúa Trời ”(ICo 11:3).

Câu chuyện trong vườn Eđen bây giờ trở nên đầy kịch tính. Đức Chúa Trời nói với ma quỷ rằng một ngày nào đó giòng dõi của người nữ (Jesus) sẽ giành lấy cây phủ việt trong tay chúng. Qua sự hy sinh của Chúa Jesus trên thập tự, con người được cứu chuộc, Satan sẽ bị bại trận, và quyền quản trị sẽ được phục hồi cho gia đình của Đức Chúa Trời.

b. Đấng Cứu Chuộc Hoàng Gia.
Con của Đức Chúa Trời, với tư cách Con Người, sẽ giành lại cho những người được cứu chuộc uy quyền cai trị mà con người đã đánh mất vì tội lỗi.

Vương quốc thiên đàng sẽ cai trị thế gian qua những con trai và con gái trong gia đình của Đức Chúa Trời. Chúa Jesus, là người Anh Cứu Chuộc của chúng ta, là “anh cả” của gia đình vinh hiển nầy. Qua Ngài chúng ta có sự đắc thắng vĩnh cửu.

Chủ đề về sự cai trị công bình được phục hồi qua dòng dõi Hoàng gia của Đức Chúa Trời có thể được tìm thấy suốt trong Kinh Thánh. Hãy nghe Phaolô nói với Hội thánh Galati.
“Khi kỳ hạn đã đến, Đức Chúa Trời bèn sai con Ngài sanh ra bởi một người nữ và sống dưới luật pháp. Bằng cách nầy chúng ta được mang trở về gia đình của Đức Chúa Trời và làm con thực sự của Ngài.

“Vì anh em là con nên Ngài đã sai Đức Thánh Linh vào lòng chúng ta. Từ trong tấm lòng của chúng ta, Đức Thánh Linh kêu lên: Lạy Cha, Lạy Cha kính yêu. Chúng ta không còn là tôi mọi nữa nhưng là con yêu của Đức Chúa Trời. Là con của Ngài, mọi vật thuộc về Ngài bây giờ cũng thuộc về chúng ta nữa ”(Ga 4:4-7).
Rõ ràng Phaolô đang liên kết sự giáng sinh của Chúa Jesus với lời hứa về một dòng dõi trong Sa 3:15. Jesus Christ đến thế gian, sanh ra bởi một người nữ.

Ngài đến vì mục đích cứu chuộc nhân loại và phục hồi địa vị uy quyền trong gia đình của Đức Chúa Trời. Chúa Jesus đã làm trọn lời tiên tri đã được công bố cho con rắn trong vườn Eđen. Khi kỳ hạn đã đến, bởi thập tự giá của Đấng Christ, Satan bị đánh bại và bị truất phế.
Uy quyền mà Satan đã khôn khéo chiếm được từ gia đình đầu tiên nay trả lại cho những con trai và con gái được chuộc của Đức Chúa Trời.

4. Satan Cố Ngăn Chặn Kế Hoạch
Lẽ thật nầy giúp chúng ta hiểu được điều gì đã xảy ra trong sự cám dỗ Chúa Jesus khi Ngài bắt đầu chức vụ trên đất. Trước nhất ma quỷ tìm cách thách thức uy quyền thiêng thượng của Chúa Jesus bằng cách chất vấn quyền Con thiên thượng của Ngài “nếu Ngài là con của Đức Chúa Trời…” (Mat 4:3).

a. Satan Cám Dỗ Chúa Jesus.
Tuy nhiên đây là sự cám dỗ sau cùng mà Ma quỷ đưa ra vấn đề uy quyền và quyền cai trị làm trọng tâm.
“Kế đó ma quỷ đem Ngài lên núi rất cao. Nó chỉ cho Ngài các vương quốc thế gian và sự vinh hiển của các nước đó. Đoạn nó nói với Ngài: Nếu ngươi sấp mình trước mặt ta mà thờ lạy thì ta sẽ cho ngươi hết thảy mọi sự nầy ”.

“Nhưng Chúa Jesus phán cùng nó rằng: Hỡi quỷ Satan, ngươi hãy lui ra! Vì có lời chép rằng: ngươi phải thờ phượng Chúa là Đức Chúa Trời ngươi và chỉ hầu việc một mình Ngài thôi. Ma quỷ liền bỏ đi, liền có thiên sứ đến và hầu việc Ngài ”(4:8-11).

Thật thích thú khi lưu ý ở đây là chúng ta ở dưới quyền của người mà chúng ta thờ phượng. Thực ra, những gì chúng ta tôn thờ sẽ trở thành uy quyền của chúng ta. Điều mà ma quỷ thực sự muốn nói là “Nếu ngươi ở dưới quyền của ta, ta sẽ cho ngươi làm lãnh đạo các vương quốc thế gian”. Chúa Jesus đã nhận ra sự lừa dối và đã từ chối.

1) Sự Cám Dỗ Là Thật.
Có một điểm quan trọng khác ở đây cho chúng ta hiểu biết thêm về đề tài nầy.
Lời đề nghị của Satan có thật không? Satan thực sự có uy quyền đó để ban cho không?
Nếu nó không có, thì lời đề nghị của nó với Chúa Giêxu là vô giá trị. Như vậy không có sự cám dỗ thực sự nào cả.

Nếu tôi nói với bạn “Nếu bạn sấp mình xuống và thờ lạy tôi, tôi sẽ cho bạn 10 triệu đôla ”, hầu hết các bạn sẽ cười. Tại sao? Bởi vì bạn biết tôi không có số tiền như thế. Đó không phải là sự cám dỗ thật sự.

Nhưng đối với Chúa Jesus thì không. Sự cám dỗ của Ngài là thật. Ma quỷ đang đề nghị với Chúa Jesus một con đường để tránh khỏi thập tự giá, nhưng với cái giá phải trả là sự không vâng lời Cha Ngài trên thiên đàng. Phải có năng lực thực sự mới chống lại được sự cám dỗ này. Sự tranh chiến của Chúa Jesus với những sự cám dỗ này thật quá căng thẳng đến nỗi các thiên sứ phải đến để trợ giúp Ngài.

2) Satan Có Uy Quyền.
Vâng, ở thời điểm đó Satan thật sự có quyền cai trị các vương quốc thế gian. Đó là uy quyền mà nó đã lấy từ Ađam khi người không vâng lời Đức Chúa Trời trong vườn Êđen. Khi Ađam và Eva vâng theo sự nói dối của ma quỷ, đó là lúc họ ở dưới quyền của Satan và đánh mất uy quyền của chính họ.

Đó cũng chính là uy quyền và sự cai trị mà Chúa Jesus đã đến để giành lại cho những người thực sự tôn thờ Đức Chúa Trời. Chúa Jesus biết điều đó, và Satan cũng biết. Đức Chúa Trời đã phán với Satan về điều đó trong vườn Eđen. Từ lúc đó, Satan cố gắng hủy diệt dòng dõi mà dòng tộc hoàng gia sẽ sinh ra.

b. Satan Cố Gắng Hủy Diệt Chúa Jesus.
Nó cố hủy diệt Chúa Jesus khi Ngài giáng sinh. Nó đã khuấy động vua Hêrốt giết chết tất cả các em bé từ hai tuổi trở xuống. Chỉ có người bị quỷ ám mới làm chuyện gian ác như thế.

Sau đó Satan làm gì nữa? Nó tìm cách để tiêu diệt Chúa Jesus, dòng dõi của người nữ. Satan biết rằng khi Chúa Jesus thành người, sẽ có một trận chiến để giành lại thế lực và uy quyền là tài sản của nó kể từ khi loài người sa ngã.

Khi việc sử dụng quyền lực bị thất bại, ma quỷ cố gắng làm cho Chúa Jesus phạm tội, cũng y như cách mà nó đã cám dỗ Ađam và Êva. Nó cố làm cho Ngài xa cách khỏi ý muốn và lời của Cha Ngài và hy vọng Chúa Jesus sẽ hành động theo quyền lợi tư kỷ của Ngài.

Phải, Satan biết rằng Chúa Jesus Christ là “dòng dõi của người nữ” là Người sẽ lấy đi quyền cai trị, là quyền để thống trị của nó. Lời đề nghị của Satan về quyền cai trị thế gian là một cố gắng để tránh tổn thất bằng cách trước tiên đặt Chúa Giêxu dưới sự kiểm soát của nó.

c. Satan Không Hiểu Về Thập Tự Giá.
Trong lúc Satan biết rằng vương quốc và quyền lực của nó bị Chúa Giêxu đe dọa, có lẽ nó cũng không biết cách thức và phương tiện mà Chúa Jesus sử dụng để đánh bại nó.
Sứ đồ Phaolô nói với chúng ta rằng các vua chúa hay kẻ cầm quyền thế gian này không thể hiểu được chương trình cứu chuộc loài người qua thập tự giá.

“Trong những người cai quản đời này chẳng ai từng biết sự đó, bởi chưng nếu đã biết thì họ chẳng đóng đinh Chúa vinh hiển trên thập tự đâu ”(ICo 2:8).
Vì Kinh Thánh gọi ma quỷ ”…Chúa của thế gian nầy ” (IICo 4:4) Hầu hết các học giả Kinh Thánh tin rằng ICo 2:8 chỉ về ma quỷ và các vua chúa cầm quyền của nó.

Các nhà cai trị trên đất là những kẻ đại diện hầu việc chúa quỷ. Các chúa quỷ và thế lực núp sau các nhà cầm quyền thế gian không biết gì về quyền năng và mục đích của thập tự giá.

Chúa Jesus hoàn toàn biết rằng Ngài phải chịu đau đớn trước khi được vinh hiển (Lu 24:26). Ngài là “Chiên con bị giết từ buổi sáng thế ”(Kh 13:8). Đồi Gôgôtha và thập tự giá phải đi trước vương quốc và mão triều thiên. Lời đề nghị của Satan về quyền cai trị thế gian sẽ là một sự cám dỗ đối với Jesus để cai trị thế gian mà khỏi phải chịu đau đớn và chịu khổ trên thập tự giá.

C. QUYỀN NĂNG CỦA THẬP TỰ GIÁ

Thập tự có quyền năng cứu chuộc con người, phục hồi địa vị uy quyền thiêng thượng đã được thiết lập cho họ. Đây là lẽ thật kỳ diệu xuyên suốt Kinh Thánh. Chúng ta cũng đã thấy kế hoạch của Đức Chúa Trời cho một chiên con bị giết (như là một của lễ chuộc tội) là mục đích của Ngài trước khi thế gian bắt đầu.

1. Thập Tự Giá Là Hình Bóng Trong Lễ Vượt Qua.
Lễ Vượt Qua đóng một phần quan trọng trong việc giải phóng dân Israel ra khỏi cảnh nô lệ tại xứ Êdiptô. Họ đã chịu đựng cảnh nô lệ trong 400 năm. Đức Chúa Trời đã dùng Môise đem họ ra khỏi sự thống trị của người Ai cập.

Ma quỷ linh cảm được điều nầy, khiến cho Pharaon ra lệnh giết tất cả con trai sơ sinh của người Israel (Xu 1:15, 16), việc nầy đã thực hiện trước sự giáng sinh của Chúa Jesus 14 thế kỷ.

Có một điểm chúng ta cần lưu ý, vua Pharaon đội vương miện bằng vàng, phía trước có mang hình rắn hổ mang, một loài rắn cực độc, sẵn sàng tấn công và gây chết chóc. Điều nầy cho chúng ta hiểu rằng Pharaon và dân chúng trong vương quốc của ông ở dưới sự thống trị của Satan.

Đây là một hình ảnh chính xác cho biết rằng thế gian đã sống như thể nào trước khi Chúa Jesus đến. Chúng ta là nô lệ của tội lỗi, ở trong sự kiềm chế và ở dưới sự cầm quyền của ma quỷ.

a. Satan: Kẻ Hủy Diệt.
Qua Môise, Đức Chúa Trời bảo mỗi gia đình Do thái phải giết một con chiên, lấy máu của nó bôi lên khung cửa ra vào. Đoạn Môise nói:
“Khi Đức Chúa Trời đi qua trong xứ đặng hành hại dân Êdiptô, Ngài sẽ thấy huyết nơi mầy và hai cây cột cửa. Thì Đức Giê-hô-va vượt qua các cửa đó. Ngài sẽ không cho phép kẻ hủy diệt vào nhà các ngươi đặng hành hại con đầu lòng của các ngươi ”(Xu 12:23).

Satan là “kẻ hủy diệt”. Từ lúc loài người sa ngã đến sự phục sinh của Chúa Jesus, quyền sự chết nằm trong tay ma quỷ. Trong sách Kh 9:11 nó được gọi là Abaddon (tiếng Hê-bơ-rơ) và Apolyon (tiếng Hy-lạp). Cả hai từ nầy có nghĩa là “kẻ hủy diệt”. Chúa Jesus nói “Kẻ trộm (ma quỷ) chỉ đến để cướp, giết và hủy diệt” (Gi 10:10).

Triều đình Pharaon từ chối lời cảnh báo của Đức Chúa Trời và vì vậy Ai cập phải đương đầu với sự trừng phạt khủng khiếp. Qua sự trừng phạt đó chúng phải để cho dân Israel được rời khỏi xứ.
Đêm “vượt qua” đó, Đức Chúa Trời đã sử dụng quyền sự chết của ma quỷ cho mục đích riêng của Ngài. Thực sự đó là một đêm kinh hoàng, một đêm chết chóc và hủy diệt.

b. Huyết: Sự Bảo Vệ.
Sự hiện diện của Chúa đã bảo vệ những ai ở “trong huyết” khỏi kẻ hủy diệt.
Khi Đức Chúa Trời trông thấy huyết trên khung cửa, chính Ngài sẽ “vượt qua” cửa đó. Sự hiện diện của Ngài che khuất gia đình và những người trong đó và gìn giữ họ khỏi bị tàn hại.

Người ta tự hỏi không biết mỗi thành viên trong gia đình cảm nhận như thế nào khi bóng của tử thần lan khắp đất vào chiều tối đêm đó. Có lẽ tác giả Thi thiên đã bày tỏ một cách tuyệt vời trong thơ ca của họ nhiều thế kỷ sau:

“Người nào ở nơi kín đáo của Đấng Chí Cao, sẽ được hằng ở dưới bóng của Đấng Toàn Năng. Tôi nói về Đức Giê-hô-va rằng: Ngài là nơi nương náu tôi và là đồn lũy tôi tôi, cũng là Đức Chúa Trời tôi, tôi tin cậy nơi Ngài. Ngài sẽ giải cứu ngươi khỏi bẫy chim và khỏi dịch lệ độc hại.

“Ngài sẽ lấy lông Ngài che chở ngươi, và dưới cánh Ngài, ngươi sẽ được nương náu mình… ngươi sẽ chẳng sợ hoặc sự kinh khiếp ban đêm hoặc tên bay ban ngày…

“Sẽ có ngàn người sa ngã bên ngươi, và muôn người sa ngã bên hữu ngươi. Song tai họa sẽ chẳng đến gần ngươi. Ngươi chỉ lấy mắt mình nhìn xem, và sẽ thấy sự báo trả cho kẻ ác ”(Thi 91:1-8).

Vâng, đối với dân Israel, sự bảo vệ khỏi kẻ hủy diệt trong đêm hãi hùng đó là huyết, huyết của chiên con hoàn hảo. Huyết đó được bôi trên mày cửa có hình thập tự. Đó là dấu hiệu của sự chết, nhưng cũng là cánh cửa của sự sống.

Một bức tranh về sự cứu rỗi mới sống động làm sao! Jesus là Chiên Con của Đức Chúa Trời làm lễ chuộc tội cho chúng ta, và thập tự của Ngài trở thành cánh cửa để vào sự sống vĩnh cửu.

Quả thật, huyết và thập tự giá cung cấp cho chúng ta tất cả sự bảo vệ cần thiết để chống lại các thế lực của ma quỷ. Quyền lực của ma quỷ trên đời sống của chúng ta đã bị bẻ gãy tại thập tự giá. Đấng Christ đã chiến thắng và chúng ta không còn sợ hãi nữa.

2. Chúa Jesus Có Tất Cả Thế Lực và Uy Quyền
Sau khi phục sinh, Chúa Jesus đã đặt những lẽ thật nầy trong những lời sau đây: “Tất cả các quyền phép ở trên trời và dưới đất đã giao cho ta. Vậy hãy đi dậy dỗ muôn dân… ” Và nầy là lời chắc chắn: Ta sẽ ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế ” (Mat 28:18-20).

Chữ “quyền phép” có nghĩa là quyền để cai trị, nhận lấy uy quyền và có quyền quản trị. Bây giờ, nếu Chúa Jesus có đầy đủ tất cả uy quyền và quyền cai trị, điều đó có nghĩa là ma quỷ chẳng còn gì cả.
Qua sự chết của Ngài tại thập tự giá, Chúa Jesus đã truất ngôi ma quỷ và cất khỏi nó quyền sự chết. Chúa Jesus mạnh mẽ bày tỏ lẽ thật nầy một lần nữa qua khải tượng thiên đàng cho Sứ đồ Giăng.

“Đừng sợ chi, Ta là Đấng trước hết và là Đấng sau cùng. Ta đã chết, kìa nay, Ta sống đời đời. Ta cầm chìa khóa (uy quyền) của sự chết và âm phủ ”(Kh 1:17, 18).

D. CHÚNG TA CÓ THỂ SỐNG TRONG CHIẾN THẮNG!

1. Chúa Jesus Ban Cho Môn Đồ Của Ngài Uy Quyền Trên Ma Quỷ!
Không những Chúa Jesus có đủ quyền lực và uy quyền mà Ngài còn ban uy quyền đó cho các môn đồ của Ngài trong mọi thời đại!
“Bảy mươi môn đồ trở về cách vui vẻ, thưa rằng: Lạy Chúa vì danh Chúa, các quỷ cũng phục chúng tôi.

“Chúa Jesus phán rằng: Ta thấy quỷ Satan từ trời sa xuống như chớp. Và nầy ta ban uy quyền cho các ngươi trên mọi quyền của kẻ địch. Các ngươi có quyền giày đạp bò cạp và rắn (các quyền lực của ma quỷ) dưới chân; không gì làm hại các ngươi được ”(Lu 10:17-19).
“Vậy kẻ tin sẽ được những dấu lạ nầy; lấy danh ta mà đuổi quỷ ”(Mac 16:17).
“Hãy phục Đức Chúa Trời. Hãy chống trả ma quỷ và nó sẽ lánh xa anh em ”( Gia 4:7).

2. Đừng Rút Lui
Phải, chúng ta là con trai và con gái trong gia đình của Đức Chúa Trời. Chúng ta có đặc quyền và uy quyền trong danh Dấng christ. Vậy tại sao nhiều Cơ đốc nhân có đời sống thất bại? Sự đắc thắng của chúng ta trong Christ ở đâu? Lời thì nghe hay đấy, nhưng đâu là hành động của chúng ta?

Câu trả lời có thể tìm thấy trong một trong các thư tín của Sứ đồ Phierơ. Ông đang viết cho những ai sớm đương đầu với thất vọng ghê gớm và thử thách gay go. Những lời của ông hết sức riêng tư, đầy quyền năng và thực tế:

“Hãy tỉnh thức và cẩn thận. Kẻ thù nghịch anh em là ma quỷ, như sư tử rống đi rình mò chung quanh anh em, tìm người nào nó có thể nuốt được. Hãy đứng vững trong đức tin mà chống cự nó ”(IPhi 5:8-9).

a. Sư Tử Giả.
Chúng ta lưu ý câu Kinh Thánh trên. Phierơ không nói ma quỷ là sư tử rống nhưng nói rằng ma quỷ đi rình mò chung quanh như một con sư tử rống. Nói một cách khác, ma quỷ có hành vi giống như sư tử. Tóm lại nó chỉ là một con sư tử giả, hoặc theo ngôn ngữ Tàu gọi là “cọp giấy”.
Ai là sư tử thật? Jesus Christ!

Trong Kinh Thánh có nói về Ngài như “sư tử của chi phái Giuđa ” (Kh 5:5). Bởi vì chúng ta ở trong Ngài, và Ngài ở trong chúng ta, chúng ta cũng có thể chia xẻ “tính chất sư tử” của Ngài. Chúng ta là những người theo Chúa Jesus sẽ trở nên giống như “sư tử”.
“Kẻ ác chạy trốn dù không ai đuổi theo. Nhưng người công bình mãnh dõng như một sư tử ”(Ch 28:1).

“Khi chúng thấy sự dạn dĩ của Phierơ và Giăng, biết rõ rằng ấy là người dốt nát không học, thì lấy làm lạ; lại nhận biết hai người từng ở với Chúa Jesus ”(Cong 4:13).

b. Đừng Cho Ma Quỷ Quyền Lực.
Chúng ta muốn nói gì? Đơn giản như thế nầy: Ma quỷ chỉ có quyền trên đời sống của chúng ta khi chúng ta cho phép nó. Nó không còn có uy quyền để điều khiển thái độ và hành động của chúng ta theo mục đích riêng của nó.

Tuy nhiên, nó sẽ có quyền đó khi chúng ta cho phép chúng. Nó không thể khuất phục chúng ta như nó đã khuất phục Ađam và Eva. Nó tìm cách để lừa dối chúng ta như đã từng làm với Ađam và Eva.
Ma quỷ không phải là sư tử thật. Tuy nhiên tiếng rống của nó là rất lớn và rất lâu. Một tiếng rống thì không thể cắn, nhưng chỉ làm cho bạn sợ.

Nếu chúng ta tháo lui mỗi lần nghe tiếng ma quỷ rống, chúng ta sẽ không bao giờ học cách đứng vững trong đức tin và chống cự lại nó. Nếu chúng ta không bao giờ chống trả lại ma quỷ, chúng ta sẽ không bao giờ thấy được phần đuôi của ma quỷ.

c. Chạy Tới Chỗ Có Tiếng Rống.
Một nhà truyền đạo ở Phi Châu kể một câu chuyện về sư tử. Khi sư tử đi săn mồi, chúng rất ranh mãnh. Tất cả những con sư tử trẻ và mạnh tập hợp dưới gió của đàn thú vật mà chúng sẽ tấn công. Bằng cách nầy, súc vật sẽ không đánh được hơi sư tử.

Những con sư tử già, răng đã rụng, không thể chạy nhanh để bắt mồi sẽ nằm ở đầu gió để tiếng rống và hơi thở của chúng hù dọa súc vật. Những con thú nào sợ tiếng rống, sẽ chạy về hướng các con sư tử trẻ.

Những con thú nào “chạy tới chỗ có tiếng rống” sẽ được an toàn vì các sư tử già không thể làm hại chúng. Những con thú nào sợ tiếng rống mà chạy sẽ rơi vào bẫy và bị thương hoặc bị giết bởi các con sư tử trẻ.

Vấn đề quá rõ ràng rồi! Đừng chạy khỏi kẻ thù là ma quỷ và tiếng rống của nó. Hãy chạy thẳng đến tiếng rống. Hãy chống trả nó và nó sẽ trốn khỏi các bạn.

d. Hạt Giống Lừa Dối.
Ma quỷ rống vào đời sống hàng ngày của chúng ta bằng cách nào? Nó rống qua tư tưởng và cảm nghĩ của chúng ta. Nó gieo hạt giống nghi ngờ và sợ hãi vào trong mảnh đất lòng và tâm trí của chúng ta. Nếu nó có thể quyến dụ chúng ta chăm sóc và nuôi dưỡng những hạt giống nầy, nó sẽ tăng trưởng thành cây to. Khi điều đó là hiện thực, đời sống Cơ Đốc của chúng ta có thể bị yếu đuối hoặc thậm chí bị tiêu diệt.

Có đủ loại hạt giống mà ma quỷ dùng để gieo: hạt giống nghi ngờ, hạt giống sợ hãi, không vâng lời, tham lam, dục vọng, ghen tị, kiêu ngạo, nóng giận, phật ý, tự thương hại mình và nhiều loại nữa.
Nó cố gieo đi gieo lại cho tới khi một hạt nào đó đâm rễ và mọc lên. Một khi rễ đã bám sâu thì khó mà nhổ cây được.

Ma quỷ có thể lừa dối chúng ta với suy nghĩ xem đó chỉ là chuyện bình thường trong đời sống. Rồi chúng ta nhượng bộ và dung chịu nó, dầu có làm thương tổn chúng ta và những người khác. Khi chúng ta làm như vậy, kẻ thù đã kiểm soát một phần đời sống của chúng ta, mặc dù nó không có quyền.

3. Chống Trả Ma Quỷ
a. Đứng Vững Trong Đức Tin.

Cơ Đốc Nhân tỉnh thức sẽ đứng vững trong đức tin và chống trả ma quỷ bằng cách nào? Bằng cùng một phương thức mà Chúa Jesus đã làm trong lúc Ngài còn trên đất:

1) Bằng uy quyền của Lời Đức Chúa Trời.
2) Bằng quyền năng của Đức Thánh Linh.

Chúng ta biết rằng ma quỷ không còn quyền cai trị hay có thẩm quyền trên đời sống chúng ta. Cây trượng đang ở trong tay của Chúa Jesus chứ không phải trong tay kẻ thù. Còn chúng ta, bởi Thánh Linh, công bố trong đức tin “CHÚA GIÊXU LÀ CHÚA”, Satan phải quỳ gối và cúi đầu: chính các thế lực của ma quỷ phải đau đớn run sợ khi chúng ta đương đầu với chúng trong danh toàn năng của Chúa Jesus.

b. Công Bố Lời Chúa Trong Đức Tin.
Khi chúng ta đầu phục và ở dưới uy quyền của Lời Đức Chúa Trời và Thánh Linh Chúa, uy quyền đó sẽ đến trên chúng ta. Đoạn chúng ta sẽ nói lời đó như sau:

1) Lời cầu nguyện với Đức Chúa Trời;
2) Lời công bố bằng môi miệng
3) Lời Quở trách trên ma quỷ.

Chính Đức Thánh Linh sẽ vận hành để làm mạnh mẽ những lời đó và kẻ thù trốn chạy, cùng với các tư tưởng và cảm nghĩ dối trá của nó.
Chúng ta đầu phục Đức Chúa Trời bằng cách làm đầy dẫy trong tâm trí chúng ta Lời của Ngài và trong tấm lòng chúng ta bằng sự cầu nguyện. Những tư tưởng tiêu cực, gian ác và sai quấy mà kẻ thù gieo vào tâm trí của chúng ta phải được thay thế bằng tư tưởng tích cực, tốt lành và đúng đắn đến từ Lời của Đức Chúa Trời.

Kinh Thánh phán chúng ta có thể “lấy điều thiện thắng điều ác” (Ro 12:21). Mỗi khi ma quỷ tìm cách thúc đẩy chúng ta vào trong đường hướng sai trật, chúng ta cần đẩy lùi nó trở lại bằng lẽ thật và quyền năng của Lời Đức Chúa Trời, gấp hai lần dù phải khó khăn.

c. Tiếng Cười Của Đức Tin.
Đúng vậy, chúng ta không thể xem thường hay coi nhẹ khả năng của ma quỷ. Nó rất tinh ranh và mạnh mẽ. Nếu không có Thánh Linh Chúa và Lời của Ngài chúng ta sẽ thất trận. Satan có thể làm tổn hại chúng ta bất cứ lúc nào. Kinh Thánh nói rằng chúng ta luôn cảnh thức với các mưu chước và bẫy lưới của ma quỷ (IICo 2:11).

Tuy nhiên, trong khi chúng ta phải để ý tới ma quỷ, chúng ta không nên sợ nó. Thực tế, chúng ta có thể chống lại nó một cách mạnh dạn trong danh Chúa Jesus toàn năng và được bảo đảm đắc thắng.

Kẻ thù của chúng ta tuy có rống to, nhưng đó chỉ là sự lừa phỉnh. Nó giả vờ như kẻ không hề bị thương tích và thách thức nhạo báng danh Chúa Jesus mong làm cho chúng ta bỏ cuộc. Nếu chúng ta đáp lại bằng tiếng cười đắc thắng của đức tin và đẩy mạnh tiến công, nó sẽ sợ hãi trốn chạy.

Có thể nói rằng mọi thánh đồ đầy dẫy Thánh Linh nên có một ân tứ khinh miệt đối với ma quỉ. Nó rất kiêu ngạo và rất ghét bị xem thường. Khi chúng ta thật sự biết chúng ta là ai trong Chúa Jesus Christ, chúng ta đang ở trong địa vị cao trọng và kẻ thù thật sự dưới chân chúng ta.

Tôi tin Martin Luther đã đến một mức độ trong đức tin khiến ông có thể nhận định về ma quỷ theo cách này. Câu chuyện được kể rằng trong một đêm nọ ông bị đánh thức vào lúc giữa đêm. Không có ngọn nến nào trong phòng của ông. Khi ông trở mình trên chiếc giường nhỏ, ông trông thấy ma quỷ đang đứng ở góc phòng.

Bây giờ, bạn sẽ làm gì nếu bạn thức giấc nửa đêm và trông thấy Satan tới viếng bạn? Tôi đã hỏi một anh bạn câu hỏi tương tự như vậy, anh ấy trả lời: “Tôi sẽ gọi một người truyền đạo!”
Câu trả lời của anh bạn tôi vẫn không phải là câu trả lời hay nhất. Câu trả lời của Martin Luther hoàn toàn khác biệt. Ông đơn giản nói với ma quỷ: “Ồ, ngươi đó à!” đoạn lăn qua và bắt đầu ngủ lại.

d. Đưa Các Nguyên Tắc Vào Thực Hành.
Một người bạn thân của tôi kể lại một kinh nghiệm cá nhân để chỉ cho chúng ta cách thực hành các nguyên tắc nầy. Sau đây là câu chuyện:
“Khi tôi còn là một tân tín hữu, Đức Chúa Trời đã chữa lành cho tôi cách tuyệt vời và tôi luôn được khỏe mạnh.

“Vào một ngày nọ khoảng mười năm về trước, tôi chợt cảm thấy vô cùng đau đớn trong phần thân thể trên của tôi.
“Cơn đau trở nên khốc liệt, và tôi nghe tiếng của ma quỷ bảo tôi rằng “ung thư, ung thư, ung thư” trong suốt sáu giờ liền tôi chỉ nghe tiếng “ung thư, ngươi bị bệnh ung thư rồi”. Tôi hết sức hãi hùng.

“Cuối cùng tôi đến với Chúa trong sự cầu nguyện: “Lạy Chúa, con có bị ung thư không?” Chúa không trả lời tôi. Một lần nữa tôi kêu cầu “Lạy Chúa con có bị ung thư không?” Đoạn tôi nghe Chúa cười. Ngài cười thật sự. Ngài chỉ cho tôi rằng tôi quá ngu dại và bị ma quỷ lừa gạt. Satan gieo hạt giống phỉnh dối trong lòng tôi.

“Một lần nữa tôi lại nghe tiếng “ung thư”. Lần nầy tôi trở nên nóng giận, đứng dậy, bảo với ma quỷ rằng: “Nầy quỷ sứ, ta đánh ngươi bằng bệnh ung thư đó!”. Sau đó, cơn đau chấm dứt và không bao giờ trở lại trong đời sống của tôi. Đây là Lời của Đức Chúa Trời các bạn ạ. Điều nầy là thật.

e. Bạn Được Tự Do.
Phải, đức tin vùng dậy và chống trả, nhưng sự vô tín thì đầu hàng và chấp nhận lời nói dối của ma quỷ.
Tôi chợt nhớ đến một con két nhỏ ở Trường Kinh Thánh tại Áchentina. Tên của nó là Arturo. Nó được mang tới trường từ lúc nó còn là một chú chim bé bỏng. Người ta cột chân nó vào cây sào bằng một đai da nhỏ.

Khi Arturo lớn lên thành một chú chim tầm cỡ, nó có thể vươn đôi cánh và cố bay lên trời. Tuy nhiên nó không thể bay xa hơn sợi dây buộc, nó đành bay trở lại và đậu lên sào. Arturo tiếp tục bay tới bay lui trong nhiều tháng. Một ngày kia, cuối cùng nó đành bó tay, xếp đôi cánh lại lần chót và không bao giờ cố gắng bay nữa.

Lúc bấy giờ, chiếc đai da được cắt. Nó thực sự được tự do để bay về các tầng trời như bao loài chim khác, nhưng nó không biết điều đó. Nó bị lừa dối và không tin hay chấp nhận tự do. Vì thế, câu chuyện kết thúc hơi buồn.

Nếu chúng ta có thể đặt lẽ thật về sự tự do vào trong bộ óc nhỏ bé của nó, thì Arturo có thể còn sống cho đến ngày hôm nay. Một người giúp việc hung dữ cầm cây gậy đến sau chú chim và với một hành động điên rồ mà hắn đã gây ra. Chú chim vẫn tưởng rằng mình không bao giờ bay tránh được, nên không cố tránh thoát, và bị đập chết!

Thật bi thảm biết bao khi câu chuyện thật này lại liên quan đến một số người trong chúng ta là những Cơ đốc nhân! Tại nơi thập tự, Chúa Jesus Christ, Sư Tử của chi phái Giu-đa, đã đánh bại ma quỷ và tước đoạt mọi quyền lực của nó. Chúng ta được tự do khỏi sự cai trị của Satan và được ban cho một địa vị có uy quyền trong hoàng gia Đức Chúa Trời.

Tuy nhiên nhiều người quá quen sống trong sự sợ hãi, nghi ngờ và thất bại, khiến họ không thể chấp nhận sự tự do là điều thuộc về họ cách hợp pháp. Họ đã cho phép kẻ đã bị Chúa Jêsus hủy diệt, nay hủy diệt họ.
Hãy chỗi dậy và bay đi, hỡi con người bị áp bức! Các từng trời đang nhìn xem và ngạc nhiên khi thấy bạn chịu thua kẻ mà lẽ ra bạn phải trống trả. Sợi dây cột trói đã bị cắt đứt rồi, hãy tự do bay đi!

E. KẾT THÚC SỰ THÁCH THỨC

Hỡi bạn đọc yêu dấu, có lẽ tấm lòng của các bạn bị đụng chạm bởi những lời của lẽ thật nầy. Vì đây là lần đầu các bạn tin rằng cuộc đời có thể sẽ đổi khác. Và đó là sự thật, số phận của bạn không phải cứ mãi như thế đâu. Nhiều chuyện có thể đổi thay, và các bạn có thể dự phần trong sự thay đổi đó.

Bạn không phải nhượng bộ hay chịu thua các lời nói dối của ma quỷ. Trong Chúa Jesus Christ bạn có uy quyền để đứng vững và chống trả lại các cuộc tấn công của nó trên tấm lòng và tâm trí bạn.

Bạn là con trai hoặc con gái trong gia đình yêu dấu của Đức Chúa Trời. Chúa thực sự yêu bạn và muốn bạn cầm chặt cây phủ việt trong tay và công bố sự tự do thuộc về bạn cách hợp pháp. Bạn không còn lùi bước vì sợ hãi và đầu hàng trong nhục nhã. Chúa Jesus đến để giải phóng bạn, và người nào được Chúa Giêxu giải phóng sẽ được tự do thực sự.

”…ma quỷ cũng tin như vậy và run sợ ”(Gia 2:19).Các thế lực của ma quỷ sẽ sợ hãi khi bạn đứng vững và công bố uy quyền của Chúa Jesus.
Chính ma quỷ sẽ quỳ gối và cúi đầu vì Đấng Christ đã đắc thắng. Quyền lực của kẻ thù bị bẻ gãy đời đời. MA QUỶ ĐÃ BỊ TIÊU DIỆT!

.... ❤ Dâng hiến cho công việc Chúa.