Chị Tống Thị Thúy Đã Xuất Viện

659

xuat vien

Gia đình chị Tống Thị Thúy xin dâng lời tạ  ơn lên Đức Chúa Trời, và cảm ơn tất cả anh chị em trong Chúa đã cầu nguyện cho chị.
Cảm ơn Chúa là Đấng thương xót, sẳn nghe lời cầu nguyện, Ngài rất muốn chữa lành bệnh tật cho con cái Ngài.
Đặc biệt xin cảm ơn ông Mục sư Huỳnh Quốc Khánh cùng nhiều anh chị em ở Hội thánh VBC đã cầu nguyện chi chị.
Chúa đã chữa lành cho chị, hôm nay chị đã xuất viện torng thân thể khỏe mạnh, các viết thương đã lành.

Một lần nữa xin cảm ơn Chúa nhơn từ của chúng ta. Amen!
nhap vien

Chị Tống Thị Thúy khi bị tai nạn xe máy, chị bị một chiếc xe hơi tông .
Chiếc xe máy của chị bị cháy, chị bị dập Phổi, dập Gan, dập hai trái Thận , chấn thương vùng xương chậu. Và ở trong tình trang nguy kịch.


.... ❤ Dâng hiến cho công việc Chúa.