Đại Hội Phấn Hưng Đông Nam Á Lần 04 – Sứ Điệp Phục Hưng 01

399

Đại Hội Phấn Hưng Đông Nam Á Lần 04 – Sứ Điệp Phục Hưng 01
Diễn giả: Mục sư Andres Bisonni

_ Do sự cố kỷ thuật nên âm thanh bị nhiễu, mong quí khách thông cảm, xin cám ơn quí vị!

Đại Hội Phấn Hưng Đông Nam Á Lần 04 được tổ chức tại khách sạn GOLDCOURSE, Klang, Malaysia
Với lòng khát khao được nhìn thấy cơn phấn hưng lịch sử sẽ xảy ra trên đất nước Việt Nam chúng ta; với ước mong được Chúa tái trang bị,
kết nối và sai phái mọi tôi con Chúa là người Việt khắp mọi nơi, bước vào mùa gặt cuối cùng ở quê nhà.
Cảm ơn Chúa, Ngài đã dùng Mục sư Huỳnh Quốc Khánh, Mục sư Andres Bisonni để huấn luyện, xức dầu cho tôi trai tớ gái của Ngài.

....† Dâng hiến cho công việc Chúa.

Nghe 500 bài giảng mp3 của Ms Huỳnh Quốc Khánh >>

Download 500 bài giảng mp3 của Ms Huỳnh Quốc Khánh >>