Đại Hội Phục Hưng 2015, Lễ Khai Mạc… 07h Sáng Ngày 09 tháng 10 năm 2015

850

Phát lại … Lễ Khai Mạc, Đại Hội Phục Hưng 2015, 07h Sáng Ngày 09 tháng 10 năm 2015 VN, 07h Tối Ngày 08 tháng 10 năm 2015

…Xin vui lòng bấm nút Play để xem nếu bạn dùng di động. Xin cám ơn!

Đây là cầu nối giữa Hội Thánh VBC – Mục sư Huỳnh Quốc Khánh và website NguonSuSong để phát Trực tiếp Đại Hội Phục Hưng 2015.
Đại Hội sẽ bắt đầu từ ngày 08 tháng 10 năm 2015 đến ngày 12 tháng 10. Ở USA bạn có thể theo dõi từ 07h Tối ngày 08 tháng 10.
Ở Việt nam bạn có thể theo dõi từ 07h Sáng ngày 08 tháng 10. Thời gian ( all time ).

Bạn có thể xem lại các chương trình Đại Hội Phục Hưng 2015 đã phát ở link sau:
Truyền hình trực tiếp Đại Hội Phục Hưng 2015 >>

....† Dâng hiến cho công việc Chúa.

Nghe 500 bài giảng mp3 của Ms Huỳnh Quốc Khánh >>

Download 500 bài giảng mp3 của Ms Huỳnh Quốc Khánh >>