Đại Hội Phục Hưng 2016 – Gặp Gỡ Chúa Trong Thương Trường 01 – 07-10-2016

415

Đại Hội Phục Hưng 2016 – Gặp Gỡ Chúa Trong Thương Trường 01- 07-10-2016
Người giảng: Pastor Mike Connell

Đại Hội Phục Hưng 2016
Từ ngày 06 đến ngày 10 – 2016

Gặp Gỡ Chúa

Chúng ta khá nhận biết Đức Giê-hô-va;
Chúng ta khá gắng sức nhận biết Ngài.
Sự hiện ra của Ngài là chắc chắn như sự hiện ra của mặt trời sớm mai,
Ngài sẽ đến cùng chúng ta như mưa, như mưa cuối mùa tưới đất.
Ô-sê 6:3

....† Dâng hiến cho công việc Chúa.

Nghe 500 bài giảng mp3 của Ms Huỳnh Quốc Khánh >>

Download 500 bài giảng mp3 của Ms Huỳnh Quốc Khánh >>