Đại Hội Phục Hưng 2016- mp3

639

Share

×

Xem Đại hội phục hưng 2016 bằng video trên điện thoại đòi hỏi phải có kết nối wifi, pin tốt, máy có cấu hình khá.
Nếu nghe Đại hội bằng mp3 thì chỉ cần có kết nối 3g, máy bình thường là nghe được. Hiểu được điều này chúng tôi cố gắng giúp các bạn có thể nghe hết Đại hội phục hưng 2016 cách đơn giản nhất.

Xin Chúa ban phước, xức dầu cho bạn khi theo dõi. Amen!

....† Dâng hiến cho công việc Chúa.

Nghe 500 bài giảng mp3 của Ms Huỳnh Quốc Khánh >>

Download 500 bài giảng mp3 của Ms Huỳnh Quốc Khánh >>