Đại Hội Phục Hưng 2017 – Chúa Muốn Chuyển Tải Qua Bạn

1013

Đại Hội Phục Hưng 2017 – Chúa Muốn Chuyển Tải Qua Bạn.
Diễn giả: Mục sư Huỳnh Quốc Khánh.

Đại Hội Phục Hưng 2017 .
Hội Thánh VBC – Mục sư Huỳnh Quốc Khánh

....† Dâng hiến cho công việc Chúa.

Nghe 500 bài giảng mp3 của Ms Huỳnh Quốc Khánh >>

Download 500 bài giảng mp3 của Ms Huỳnh Quốc Khánh >>