Đại Hội Phục Hưng 2017 – Chuyển Tải Sự Xức Dầu

872

Đại Hội Phục Hưng 2017 – Chuyển Tải Sự Xức Dầu.
Diễn giả: Mục sư Andres Bisonni.

Đại Hội Phục Hưng 2017.
Hội Thánh VBC – Mục sư Huỳnh Quốc Khánh

....† Dâng hiến cho công việc Chúa.

Nghe 500 bài giảng mp3 của Ms Huỳnh Quốc Khánh >>

Download 500 bài giảng mp3 của Ms Huỳnh Quốc Khánh >>