Đại Hội Phục Hưng 2017 – Khao Khát Sự Xức Dầu

1095

Đại Hội Phục Hưng 2017 – Khao Khát Sự Xức Dầu.
Diễn giả: Mục sư Andres Bisonni .

Đại Hội Phục Hưng 2017 .
Hội Thánh VBC – Mục sư Huỳnh Quốc Khánh

....† Dâng hiến cho công việc Chúa.

Nghe 500 bài giảng mp3 của Ms Huỳnh Quốc Khánh >>

Download 500 bài giảng mp3 của Ms Huỳnh Quốc Khánh >>