Đại Hội Phục Hưng 2017 – Thần Quyền Năng

1103

Đại Hội Phục Hưng 2017 – Thần Quyền Năng.
Diễn giả: Mục sư Huỳnh Quốc Khánh.
Hội Thánh VBC – Mục sư Huỳnh Quốc Khánh

....† Dâng hiến cho công việc Chúa.

Nghe 500 bài giảng mp3 của Ms Huỳnh Quốc Khánh >>

Download 500 bài giảng mp3 của Ms Huỳnh Quốc Khánh >>