Dâng Hiến

9454

Dâng Hiến Cho Công Việc Chúa

Chuyển Khoản Quốc Tế

Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam

Account No : 0081001204807
Name : VO BA TONG
Swift code : BFTVVNVX008

Dâng qua Paypal:
Email: admin@nguonsusong.com

 

Chuyển Khoản Trong Nước

Ngân Hàng Vietcombank chi nhánh Bà Rịa – Vũng Tàu

VÕ BÁ TÒNG
Số tài khoản: 008 1001 204 807


MBBank – CN Điện Biên Phủ – HN
VO BA TONG
Số tài khoản: 9704 2292 0800 4051 357

Liên lạc:
Mail: votong55@gmail.com

Điện thoại: 0362 222 482 ( Zalo )

 

Dâng hiến tháng 12/2020

_Chị Phượng Hoàng dâng 870.000đ

( Dang Hien 06/12/2020 )

_Chị Phượng Hoàng dâng 1.250.000đ

( Dang Hien 03/12/2020 )

 

Dâng hiến tháng 08/2020

_ Vợ chồng chị Linh dâng: 1.500.000 đ
( Dang Hien 23/08/2020 )

– Một con cái Chúa dâng: 1.000.000 đ
( Dang Hien 01/08/2020 )

Dâng hiến tháng 07/2020

– Chị Phuong Hoang dâng: 390.000d
( Dang Hien 2020-07-15 )

– Một con cái Chúa dâng: 500.000 đ
( Dang Hien 2020-07-06 )

Dâng hiến tháng 06/2020

– Một con cái Chúa dâng: 500.000 đ
( Dang Hien 2020-06-03 )

– Em Trang dâng : 1.500.000 đ
( Dang Hien 2020-06-02 )

Dâng hiến tháng 05/2020

– Anh Xuân dâng : 500.000 đ
( Dang Hien 2020-05-25 )

– Một con cái Chúa dâng: 100.000 đ
( Dang Hien 2020-05-19 )

– Chị Tuyết dâng: 500.000 đ
( Dang Hien 2020-05-19 )

– Một con cái Chúa dâng: 500.000 đ
( Dang Hien 2020-05-07 )

Dâng hiến tháng 04/2020

– Một con cái Chúa dâng: 500.000 đ
( Dang Hien 2020-04-01 )

Dâng hiến tháng 03/2020

– Anh Huy dâng: 500.000 đ
( Dang Hien 2020-03-16 )

– Một con cái Chúa dâng: 200.000 đ
( Dang Hien 2020-03-03 )

Dâng hiến tháng 02/2020

– Một con cái Chúa dâng: 500.000 đ
( Dang Hien 2020-02-10 )

Dâng hiến tháng 01/2020

– Một con cái Chúa dâng: 5.000.000 đ
( Dâng hiến nâng cấp thiết bị Live 16/01/2020 )

– Một con cái Chúa dâng: 500.000 đ
( Dang Hien 15/01/2020 )

Dâng hiến tháng 12/2019

– Một con cái Chúa dâng:: 1.000.000 đ
( Dang Hien 21/12/2019 )

_ Một con cái Chúa dâng: 500.000 đ
( Dang Hien 17/12/2019 )

_ Một con cái Chúa dâng: 550.000 đ
( Dâng hiến 07/12/2019 )

Dâng hiến tháng 11/2019

_ Một con cái Chúa dâng: 1.800.000 đ
_ God bless you all
( Dâng hiến 28/11/2019 )

_ Một con cái Chúa dâng: 1.130.000 đ
( Dâng hiến 25/11/2019 )

_ Một con cái Chúa dâng: 1.000.000 đ
( Dang Hien 15/11/2019 )

_ Một con cái Chúa dâng: 1.000.000 đ
( Dâng hiến 11/11/2019 )

_ Một con cái Chúa dâng: 200.000 đ
( Dâng hiến 02/11/2019 )

Dâng hiến tháng 10/2019

_ Một con cái Chúa dâng: 630.000 đ
( Dâng hiến 25/10/2019 )

_ Một con cái Chúa dâng: 630.000 đ
( Dâng hiến 24/10/2019 )

_ Một con cái Chúa dâng: 200.000 đ
( Dâng hiến 22/10/2019 )

_ Một con cái Chúa dâng: 1.301.320
( Dang Hien 04/10/2019 )

_ Một con cái Chúa dâng: 2.000.000 đ
( Dang Hien 02/10/2019 )

Dâng hiến tháng 09/2019
_ Một con cái Chúa dâng: 1.000.000 đ
( Dang Hien 06/09/2019 )

Dâng hiến tháng 08/2019
_ Một con cái Chúa dâng: 2.900.000 đ
( Dang Hien 05/08/2019 )

Dâng hiến tháng 07/2019

_ Một con cái Chúa dâng: 1.000.000 đ
( Dang hien cv Chua aTong 500k VBC 500k 15/07/2019 )

_ Một con cái Chúa dâng: 500.000 đ
( Dang hien cong viec CHUA 01/07/2019 )

Dâng hiến tháng 06/2019

_ Một con cái Chúa dâng: 2.000.000 đ
( CHUA BAN PHUOC A TONG 14/06/2019)

_ Một con cái Chúa dâng: 2.000.000 đ
( xin Chua chua lanh a som lanh benh 10/06/2019)

_ Một con cái Chúa dâng: 1.000.000 đ
( dang hien cv Chua a Tong 03/06/2019)

Dâng hiến tháng 05/2019
_ Một con cái Chúa ở Hà tĩnh dâng: 1.000.000 đ
( 08/05/2019 Tien dang hien xay dung nha CHUA)

_ Một con cái Chúa dâng: 1.500.000 đ
( 02/05/2019 dang hien cv Chua )

Dâng hiến tháng 04/2019
_ Một con cái Chúa ở Hà tĩnh dâng: 1.000.000 đ
( 19/04/2019 )
_ Một con cái Chúa dâng 200.000
( 15/04/2019 – DANG BAO TRI WEBSITE )

_ Một chú chưa tin Chúa dâng: 300.000 đ
( dâng hiến 01/04/2019 )

_ Một con cái Chúa dâng: 1.000.000 đ
( dang hien cv Chua 01/04/2019)

Dâng hiến tháng 03/2019

_ Một con cái Chúa dâng: 200.000 đ
( dang hien cv Chua 22/03/2019)

_ Một con cái Chúa dâng: 4.000.000 đ
( 17/03/2019 )

_ Một con cái Chúa dâng: 500.000 đ
( dang hien cv Chua 02/03/2019)

Dâng hiến tháng 02/2019

_ Một con cái Chúa dâng: 3.000.000 đ
( dang hien ngày 13/02/2019)
_ Một con cái Chúa dâng: 1.000.000 đ
( dang hien cv Chua 01/02/2019)

Dâng hiến tháng 01/2019

_ Một con cái Chúa dâng: 600.000 đ
( dang hien cv Chua 22/01/2019)

_ Một con cái Chúa dâng: 200.000 đ
( dang hien cv Chua 02/01/2019)

Dâng hiến tháng 11 – 2018
_ Một con cái Chúa dâng: 400.000 đ
( dang hien cv Chua 20/11/2018)

Dâng hiến tháng 09 – 2018

_ Một con cái Chúa dâng: 450.000 đ
( dang hien cv Chua 30/09/2018 )

_ Anh Lợi dâng 1.500.000 đ
( dâng hiến mua ổ cứng rời 12 / 09 / 2018 )

_ Một con cái Chúa dâng: 900.000 đ
( dang hien cv Chua 04/09/2018 )

Dâng hiến tháng 08 – 2018

_ Một con cái Chúa dâng: 500.000 đ
( dang hien cv Chua 15/08/2018 )

_ Một con cái Chúa dâng: 200.000
( Dang hien cong viec Chua 03/08/2018)

_ Một con cái Chúa dâng: 550.000 đ
( dang hien cv Chua 01/08/2018 )

Dâng hiến tháng 07 – 2018
_ Cô Thiện: 2.560.000
(Hỗ trợ mua thiết bị ghi hình 09 -07 -2018 )

Dâng hiến tháng 06 – 2018
_ Một con cái Chúa dâng: 670.000
( Dâng qua PayPal 04 / 06 / 2018 )

_ Một con cái Chúa dâng: 500.000
( Dang hien cv Chua 01/06/2018 )

_ Một con cái Chúa không biết tên: 500.000
( Dang hien cv Chua 01 -06 -2018 )

Dâng hiến tháng 05 – 2018
_ Một con cái Chúa không biết tên: 1.000.000
( Dang hien cv Chua 28 -05 -2018 )

Dâng hiến tháng 04 – 2018

_ Một con cái Chúa dâng: 1.000.000
( XIN CAM ON QUY DAY TO CHUA DA TAO RA TRANG WEB NAY. 09 – 04 -2018 )

Dâng hiến tháng 03 – 2018

_ Một con cái Chúa không biết tên: 500.000
( Dang hien cv Chua 29 -03 -2018 )

Dâng hiến tháng 12 – 2017
_ Một con cái Chúa không biết tên: 400.000 ( Donate ngày 10-12-2017)
_ Quyên: 1.000.000 ( 03 -12 – 2017 )

Dâng hiến tháng 11 – 2017

_ Một con cái Chúa dâng: 2.300.000
_ Một con cái Chúa không biết tên: 400.000 ( Donate ngày 06-16-2017)
Dâng hiến tháng 10 – 2017
_ Một con cái Chúa không biết tên: 400.000 ( Donate ngày 09-10-2017)
Dâng hiến tháng 09 – 2017

_ Một con cái Chúa không biết tên: 400.000 ( CT den tu NAPAS:Donate , 09/09/201717:22:12 )

 

Dâng hiến tháng 08 – 2017

_ Một con cái Chúa không biết tên: 400.000 ( CT den tu NAPAS:Donate , 04/08/201717:08:11 )

 

Dâng hiến tháng 07- 2017

_ Một con cái Chúa không biết tên: 300.000 đ ( DONATE – 05/07/2017 14:28:50)

 

Dâng hiến tháng 06- 2017

_ Một con cái Chúa không biết tên: 300.000 đ ( DONATE – 04/06/2017 11:02:24)

Dâng hiến tháng 05- 2017

_ Một con cái Chúa không biết tên ( DONATE  01/05/2017) 300.000 đ

 

Dâng hiến tháng 04- 2017
_ Một con cái Chúa không biết tên ( DONATE 07/04/2017   ) 300.000 đ

 

Dâng hiến tháng 03- 2017

_  Một con cái Chúa không biết tên ( DANG HIEN- 05/03/2017  ): 300.000 đ

Lời cảm ơn

Website Nguồn Sự Sống xin cảm ơn anh chị em đã dâng hiến rời rộng để mua hosting mới, nhằm mở rộng khả năng lưu trữ, phục vụ việc download của con cái Chúa. Xin Chúa ban phước dư dật trên anh chị em trong mọi sự. Amen!