Đối Diện Với Nhũng Chán Nãn – Mục sư Huỳnh Quốc Khánh

350

Đối Diện Với Nhũng Chán Nãn – Mục sư Huỳnh Quốc Khánh

Lưu ý: Video sẽ được phát mà không có âm thanh (tắt tiếng). Mọi người có thể bật âm thanh qua các nút điều khiển của trình phát video. Cài đặt này không áp dụng cho các thiết bị di động.

Liên lạc với Ms Huỳnh Quốc Khánh:
Điện thoại: 001 713 645 7766
Mail: pastorkhanh@vbcweb.org
Facebook: https://www.facebook.com/pastorkhanh
Page facebook: VBCHOUSTON
Website: vbchouston.com


.... ❤ Dâng hiến cho công việc Chúa.