Download Nguồn tư liệu từ Cloud Library

1081

Download Nguồn tư liệu từ Cloud Library
John Bevere & Lisa

Chức vụ messenger International tập trung soạn ra những tư liệu nhằm giúp đỡ các mục sư và và lãnh đạo hội thánh khắp thế giới không phân biệt giàu hay nghèo. Đây chính là mục đích của thư viện CloudLibrary. Thư viện này được thiết lập để cung cấp các sách vở và băng đĩa miễn phí.

Những file mp3 này được lưu trữ trên máy chủ tốc độ cao, anh chị em có thể tải về tùy thích. Cũng không quên chia sẻ lại trên facebook, g+ để mọi người cùng tải về nhé! Xin cảm ơn bạn !

Mới cập nhật thêm loạt bài Đời hay Đạo, John và Lisa Bevere tại Việt Nam, sách Đời hay Đạo; dạng mp4, mp3, pdf.

Cập nhật 08 – 07 – 2017

Video Mp4

Đạo hay Đời

Đạo hay đời 01

Đạo hay đời 02

Đạo hay đời 03

Đạo hay đời 04

Đạo hay đời 05

Đạo hay đời 06

John và Lisa Bevere tại Việt Nam

Đời sống phi thường

Được thúc đẩy bởi cỏi đời đời

Giải đáp về hôn nhân

Loại bỏ sự nhút nhác

Những cô gái cầm gươm

Sống thánh khiết

Sức mạnh của hai trong một
Câu chuyện Hôn nhân

Câu chuyện Hôn nhân 00

Câu chuyện Hôn nhân 01

Câu chuyện Hôn nhân 02

Câu chuyện Hôn nhân 03

Câu chuyện Hôn nhân 04

Câu chuyện Hôn nhân 05

Câu chuyện Hôn nhân 06

Mới cập nhật….

Dưới sự che phủ

Hôn cô gái rồi làm cho khóc

Mồi Sa-tan

Sứ điệp nuôi dưỡng

Đức Thánh Linh

Đức Thánh Linh 00

Đức Thánh Linh 01

Đức Thánh Linh 02

Đức Thánh Linh 03

Đức Thánh Linh 04

Đức Thánh Linh 05

Đức Thánh Linh 06

 

Không nao sờn

Không nao sờn 00

Không nao sờn 01

Không nao sờn 02

Không nao sờn 03

Không nao sờn 04

Không nao sờn 05

Không nao sờn 06

Không nao sờn 07

Không nao sờn 08

Không nao sờn 09

Không nao sờn 10

Không nao sờn 11

Không nao sờn 12

 

Kính sợ Chúa

Kính sợ Chúa 00

Kính sợ Chúa 01

Kính sợ Chúa 02

Kính sợ Chúa 03

Kính sợ Chúa 04

Kính sợ Chúa 05

Kính sợ Chúa 06

Kính sợ Chúa 07

Kính sợ Chúa 08

 

Audio Mp3

Đời hay Đạo

Đạo hay đời 01

Đạo hay đời 02

Đạo hay đời 03

Đạo hay đời 04

Đạo hay đời 05

Đạo hay đời 06

 

Câu chuyện Hôn nhân

Câu chuyện Hôn nhân 00

Câu chuyện Hôn nhân 01

Câu chuyện Hôn nhân 02

Câu chuyện Hôn nhân 03

Câu chuyện Hôn nhân 04

Câu chuyện Hôn nhân 05

Câu chuyện Hôn nhân 06

 

Mới cập nhật…

Sứ điệp nuôi dưỡng

Mồi Sa-tan

Dưới sự che phủ

Hôn cô gái rồi làm cho người ta khóc

 

Đức Thánh Linh

Đức Thánh Linh 00

Đức Thánh Linh 01

Đức Thánh Linh 02

Đức Thánh Linh 03

Đức Thánh Linh 04

Đức Thánh Linh 05

Đức Thánh Linh 06

 

Không nao sờn

Không nao sờn 01

Không nao sờn 02

Không nao sờn 03

Không nao sờn 04

Không nao sờn 05

Không nao sờn 06

Không nao sờn 07

Không nao sờn 08

Không nao sờn 09

Không nao sờn 10

Không nao sờn 11

Không nao sờn 12

 

Kính sợ Chúa

Kính sợ Chúa 01

Kính sợ Chúa 02

Kính sợ Chúa 03

Kính sợ Chúa 04

Kính sợ Chúa 05

Kính sợ Chúa 06

Kính sợ Chúa 07

Kính sợ Chúa 08

 

Sách Nói Mp3

Đời hay Đạo

Đạo hay đời- giới thiệu

Đạo hay đời 01

Đạo hay đời 02

Đạo hay đời 03

Đạo hay đời 04

Đạo hay đời 05

Đạo hay đời 06

Đạo hay đời 07

Đạo hay đời 08

Đạo hay đời 09

Đạo hay đời 10

Đạo hay đời 11

Đạo hay đời 12

Đạo hay đời 13

Đạo hay đời 14

Đạo hay đời 15

Đạo hay đời 16

 

Câu chuyện Hôn nhân

Câu chuyện Hôn nhân- giới thiệu

Câu chuyện Hôn nhân- phụ lục

Câu chuyện Hôn nhân 01

Câu chuyện Hôn nhân 02

Câu chuyện Hôn nhân 03

Câu chuyện Hôn nhân 04

Câu chuyện Hôn nhân 05

Câu chuyện Hôn nhân 06

 

Đức Thánh Linh

Đức Thánh Linh intro

Đức Thánh Linh 01

Đức Thánh Linh 02

Đức Thánh Linh 03

Đức Thánh Linh 04

Đức Thánh Linh 05

Đức Thánh Linh 06

Đức Thánh Linh 07

Đức Thánh Linh 8

Đức Thánh Linh 09

Đức Thánh Linh 10

Đức Thánh Linh 11

 

Không nao sờn

Không nao sờn intro

Không nao sờn 01

Không nao sờn 02

Không nao sờn 03

Không nao sờn 04

Không nao sờn 05

Không nao sờn 06

Không nao sờn 07

Không nao sờn 08

Không nao sờn 09

Không nao sờn 10

Không nao sờn 11

Không nao sờn 12

Không nao sờn 13

Không nao sờn 14

Không nao sờn   15

Không nao sờn 16

Không nao sờn 17

Không nao sờn 18

 

Kính sợ Chúa

Kính sợ Chúa intro

Kính sợ Chúa 01

Kính sợ Chúa 02

Kính sợ Chúa 03

Kính sợ Chúa 04

Kính sợ Chúa 05

Kính sợ Chúa 06

Kính sợ Chúa 07

Kính sợ Chúa 08

Kính sợ Chúa 08

Kính sợ Chúa 09

Kính sợ Chúa 10

Kính sợ Chúa 11

Kính sợ Chúa 12

Kính sợ Chúa 13

Kính sợ Chúa 14

Kính sợ Chúa Epilogue

 

Sách

Đời hay Đạo

Câu chuyện hôn nhân

Không nao sờn

Bài tập  Không nao sờn

Sư tử cái trổi dậy

Kính sợ Chúa

Bài tập Kính sợ Chúa

Cô gái cầm gươm

Mồi của Sa-tan

Đức Thánh Linh ( căn bản )

Kinh thánh

 

Ghi chú:
Sách trên là dạng PDF, bạn cần phần AdbeRdr90_en_US mềm đọc file PDF để xem, tải AdbeRdr90_en_US ở link dưới:
…….Tải AdbeRdr90_en_US >>

 

Vài nét về thư viện Cloud Library

Chức vụ messenger International tập trung soạn ra những tư liệu nhằm giúp đỡ các mục sư và và lãnh đạo hội thánh khắp thế giới không phân biệt giàu hay nghèo. Đây chính là mục đích của thư viện CloudLibrary. Thư viện này được thiết lập để cung cấp các sách vở và băng đĩa miễn phí.

Mục tiêu của chúng tôi là dịch các tư liệu này sang mọi ngôn ngữ chính để mang tin lành đến 98% dân số trên thế giới. Thư viện CloudLibrary là một kênh để hoàn thành mục tiêu này. Tại sao là vậy? Bởi vì những tư liệu bằng âm thanh và hình ảnh lan truyền nhanh hơn là sách vở. Chúng tôi hy vọng quý vị sẽ thích thú vào thư viện này.
Từ Đấng tạo hóa

Các tư liệu này là tư liệu của Chúa. Tên của chúng tôi được ghi trên các sách vở này là vì chúng tôi là người đầu tiên đọc nó. Chung tôi cho phép qúy vị chia sẻ các tư liệu này bằng kỳ cách nào mà quý vị có thể chia sẻ được.

Chúa Giê-su truyền bảo chúng ta không chỉ rao giảng tin lành mà còn môn đồ hóa nữa. Các sứ điệp này sẽ giúp quý vị trở thành môn đồ Chúa. Chúng tôi đầu tư để huấn luyện quý vị vì chúng tôi tin nơi quý vị và khả năng của quý vị, bởi ân điển Chúa các sứ điệp này sẽ biến đổi ảnh hưởng của quý vị. Chúa đặt sự vĩ đại bên trong bạn, và Ngài mong ước biết rõ bạn. Các tư liệu này sẽ giúp bạn khám phá mối quan hệ riêng tư và gần gũi với Chúa. Khi bạn tăng trưởng trong mối quan hệ với Chúa, bạn sẽ được biến đổi bởi quyền năng của Lời Ngài.

Chúa tạo dựng quý vị nhằm mục đích ban cho quý vị ân tứ và ảnh hưởng duy nhất. Chúng tôi khích lệ quý vị hãy tìm kiếm mọi sự mà Chúa dành cho quý vị.

Xin Chúa ban phước cho qúy vị và gia đình quý vị.
John & Lisa Bevere

Hổ Trợ Khải Tượng

Qúy vị có khao khát muốn thấy các tư liệu được xức dầu này được phổ biến khắp thế giới không? Nếu quý vị muốn hổ trợ sứ mạng của thư viện Cloud Library, xin email [email protected]. Chúng tôi cảm ơn trước quý vị về lời cầu nguyện và sự hổ trợ của quý vị!

Những tư liệu trên trang Cloud Library là dành tặng cho bạn! Chúng tôi khuyến khích bạn hãy sao chép, phân phối, trích dẫn hay chia sẻ những tư liệu này cho người khác. Bạn được phép đăng tải những bài học Video và Audio này trên YouTube, TuDou, Youku hay bất kỳ trang mạng xã hội nào và nhớ để đường link đến trang Cloudlibrary.org trên trang webpage của bạn để giúp người khác nhận được những tư liệu này. Hãy gởi email các sách ebook cho các tín hữu hội thánh, cho các sinh viên trường Kinh thánh, các lãnh đạo hội thánh và cho nhiều người mà bạn biết là họ sẽ được phước khi nhận được các tư liệu này trong thứ tiếng của họ.

Nguồn: http://cloudlibrary.org/vi

....† Dâng hiến cho công việc Chúa.

Nghe 500 bài giảng mp3 của Ms Huỳnh Quốc Khánh >>

Download 500 bài giảng mp3 của Ms Huỳnh Quốc Khánh >>