Download Trọn Bộ Giáo Trình ISOM Mp3

4188

Download Trọn Bộ Giáo Trình ISOM Mp3

Dưới đây là trọn Bộ Giáo Trình ISOM Mp3 gồm ISOM 1995, ISOM 2004, ISOM cho Phụ Nữ, ….được biên tập lại, phân cấp, giúp bạn dễ tải về cũng như dễ quản lý sau tải.
Bộ ISOM được nén từ file gốc qua Mp3 với bit  128 cho chất lượng tốt. Được lưu trữ ở máy chủ tốc độ cao nên anh chị em có thể tải về tùy thích, cũng không quên chia sẻ lại trên Facebook, G+ để mọi người cùng tải về nhé, xin cám ơn rất nhiều!

Giáo Trình ISOM Cấp 01 – Mp3

Bản Chất Phúc Âm 01

Bản Chất Phúc Âm 02

Bản Chất Phúc Âm 03

Bản Chất Phúc Âm 04

Bản Chất Phúc Âm 05

Đời Sống Siêu Nhiên 01

Đời Sống Siêu Nhiên 02

Đời Sống Siêu Nhiên 03

Đời Sống Siêu Nhiên 04

Đời Sống Siêu Nhiên 05

Đời Sống Siêu Nhiên 06

Đời Sống Siêu Nhiên 07

Đời Sống Siêu Nhiên 08

Đời Sống Siêu Nhiên 09

Đời Sống Siêu Nhiên 10

Giáo Lý Căn Bản 01

Giáo Lý Căn Bản 02

Giáo Lý Căn Bản 03

Giáo Lý Căn Bản 04

Giáo Lý Căn Bản 05

Giáo Lý Căn Bản 06

Ngợi Khen – Thờ  Phượng 01

Ngợi Khen – Thờ  Phượng 02

Ngợi Khen – Thờ  Phượng 03

Ngợi Khen – Thờ  Phượng 04

Ngợi Khen – Thờ  Phượng 05

Tân Ước Lược Khảo 01

Tân Ước Lược Khảo 02

Tân Ước Lược Khảo 03

Tân Ước Lược Khảo 04

Tân Ước Lược Khảo 05

Tân Ước Lược Khảo 06

Tân Ước Lược Khảo 07

Tân Ước Lược Khảo 08

Tân Ước Lược Khảo 09

Tân Ước Lược Khảo 10

 

Giáo Trình ISOM Cấp 02 – Mp3

Cựu Ước Lược Khảo 01

Cựu Ước Lược Khảo 02

Cựu Ước Lược Khảo 03

Cựu Ước Lược Khảo 04

Cựu Ước Lược Khảo 05

Cựu Ước Lược Khảo 06

Cựu Ước Lược Khảo 07

Cựu Ước Lược Khảo 08

Cựu Ước Lược Khảo 09

Cựu Ước Lược Khảo 10

Chức Vụ Giúp Đỡ 01

Chức Vụ Giúp Đỡ 02

Chức Vụ Giúp Đỡ 03

Chức Vụ Giúp Đỡ 04

Chức Vụ Giúp Đỡ 05

Jêsus Đấng Chữa Lành Hôm Nay 01

Jêsus Đấng Chữa Lành Hôm Nay 02

Jêsus Đấng Chữa Lành Hôm Nay 03

Jêsus Đấng Chữa Lành Hôm Nay 04

Jêsus Đấng Chữa Lành Hôm Nay 05

Quyền Năng Của Sự Cầu Nguyện 01

Quyền Năng Của Sự Cầu Nguyện 02

Quyền Năng Của Sự Cầu Nguyện 03

Quyền Năng Của Sự Cầu Nguyện 04

Quyền Năng Của Sự Cầu Nguyện 05
Giáo Trình ISOM Cấp 03 – Mp3

Được Soi Dẫn Bởi Đức Thánh Linh 01

Được Soi Dẫn Bởi Đức Thánh Linh 02

Được Soi Dẫn Bởi Đức Thánh Linh 03

Được Soi Dẫn Bởi Đức Thánh Linh 04

Được Soi Dẫn Bởi Đức Thánh Linh 05

Gây Dựng Hội Thánh 01

Gây Dựng Hội Thánh 02

Gây Dựng Hội Thánh 03

Gây Dựng Hội Thánh 04

Gây Dựng Hội Thánh 05

Gia Tăng Mục Vụ

Khải Tượng Của Người Lãnh Đạo 01

Khải Tượng Của Người Lãnh Đạo 02

Khải Tượng Của Người Lãnh Đạo 03

Khải Tượng Của Người Lãnh Đạo 04

Khải Tượng Của Người Lãnh Đạo 05

Nhóm Tế Bào 01

Nhóm Tế Bào 02

Nhóm Tế Bào 03

Nhóm Tế Bào 04

Nhóm Tế Bào 05

Sự Ngay Thẳng Của Người Lãnh Đạo 01

Sự Ngay Thẳng Của Người Lãnh Đạo 02

Truyền Giảng Phúc Âm Trong Quyền Năng 01

Truyền Giảng Phúc Âm Trong Quyền Năng 02

Truyền Giảng Phúc Âm Trong Quyền Năng 03

Truyền Giảng Phúc Âm Trong Quyền Năng 04

Truyền Giảng Phúc Âm Trong Quyền Năng 05

 

Giáo Trình ISOM Cấp 4  – Mp3

Cá Nhân Chứng Đạo 01

Cá Nhân Chứng Đạo 02

Cá Nhân Chứng Đạo 03

Cá Nhân Chứng Đạo 04

Cá Nhân Chứng Đạo 05

Chiến Trận Thuộc Linh 01

Chiến Trận Thuộc Linh 02

Chiến Trận Thuộc Linh 03

Chiến Trận Thuộc Linh 04

Chiến Trận Thuộc Linh 05

Lối Suy Nghĩ Đồng Vắng 01

Lối Suy Nghĩ Đồng Vắng 02

Lối Suy Nghĩ Đồng Vắng 03

Lối Suy Nghĩ Đồng Vắng 04

Lối Suy Nghĩ Đồng Vắng 05

Lối Suy Nghĩ Đồng Vắng 06

Lối Suy Nghĩ Đồng Vắng 07

Phát Triển Người Lãnh Đạo 01

Phát Triển Người Lãnh Đạo 02

Phát Triển Người Lãnh Đạo 03

Phát Triển Người Lãnh Đạo 04

Phát Triển Người Lãnh Đạo 05

Sự Phục Hòa 01

Sự Phục Hòa 02

Sự Phục Hòa 03

Sự Phục Hòa 04

Truyền Giáo Cá Nhân 01

Truyền Giáo Cá Nhân 02

Truyền Giáo Cá Nhân 03

Truyền Giáo Cá Nhân 04

Truyền Giáo Cá Nhân 05

Truyền Giáo Cá Nhân 06

Truyền Giáo Cá Nhân 07

Truyền Giáo Cá Nhân 08

Truyền Giáo Cá Nhân 09

Truyền Giáo Cá Nhân 10

 

Giáo Trình ISOM Cấp 5 – Mp3

Chức Vụ Trưởng Lão Theo Kinh Thánh 01

Chức Vụ Trưởng Lão Theo Kinh Thánh 02

Chức Vụ Trưởng Lão Theo Kinh Thánh 03

Chức Vụ Trưởng Lão Theo Kinh Thánh 04

Chức Vụ Trưởng Lão Theo Kinh Thánh 05

Điều Hành Cho Tương Lai 01

Điều Hành Cho Tương Lai 02

Điều Hành Cho Tương Lai 03

Điều Hành Cho Tương Lai 04

Kết Nối Với Đấng Christ 01

Kết Nối Với Đấng Christ 02

Kết Nối Với Đấng Christ 03

Kết Nối Với Đấng Christ 04

Kết Nối Với Đấng Christ 05

Kết Nối Với Đấng Christ 06

Kết Nối Với Đấng Christ 07

Mục Vụ Cho Tuổi Trẻ 01

Mục Vụ Cho Tuổi Trẻ 02

Mục Vụ Cho Tuổi Trẻ 03

Mục Vụ Cho Tuổi Trẻ 04

Làm Chứng Cho Thế Hệ Trẻ 01

Làm Chứng Cho Thế Hệ Trẻ 02

Làm Chứng Cho Thế Hệ Trẻ 03

Làm Chứng Cho Thế Hệ Trẻ 04

Làm Chứng Cho Thế Hệ Trẻ 05

Làm Chứng Cho Thế Hệ Trẻ 06

Làm Chứng Cho Thế Hệ Trẻ 07

Nền Tảng Huấn Luyện Hội Thánh 01

Nền Tảng Huấn Luyện Hội Thánh 02

Nền Tảng Huấn Luyện Hội Thánh 03

Sống Để Ban Cho 01

Sống Để Ban Cho 02

Sống Để Ban Cho 03

Sống Để Ban Cho 04

Sống Để Ban Cho 05

 

Giáo Trình ISOM 2004 – Mp3

Kinh Nghiệm Đền Tạm

Nhật Ký Hai Chiều

Bối Cảnh Văn Hóa

Bối Cảnh Chìa Khóa

Nhận Biết Tiếng Chúa

Hãy Yên Lặng

Làm Thế Nào Để Khôi Phục

Ngôn Ngữ Của Tấm Lòng

Tìm Kiếm Khải Tượng

Sống Với Bản Tính Siêu Nhiên 01

Sống Với Bản Tính Siêu Nhiên 02

Những Qui Luật Thông Giải

Sự Mật Thiết Thuộc Linh

Làm Sao Để Đẩy Lùi Thần Tượng

Xây Dựng Một Đời Thành Công

Những Nguyên Tắc Thông Giả Giất Mơ 01

Những Nguyên Tắc Thông Giả Giất Mơ 02

Những Nguyên Tắc Thông Giả Giất Mơ 03

Những Nguyên Tắc Thông Giả Giất Mơ 04

Bạn Đã Bắt Đầu Với Thánh Linh

Vai Trò Của Tâm Trí Trong Việc Học Tập

Gợi Ý Cho Sự Dạy Dỗ Được Xức Dầu

Bẽ Gãy Tội Lỗi Và Sự Rủa Sả Dòng Họ

Sự Dạy Dỗ Được Đức Thánh Linh Xức Dầu Là Gì

Tầm Quan Trọng Của Những Giất Mơ

Nhận Biết Một Tấm Lòng Được Chúa Chữa Lành

Vai Trò Của Tấm Lòng Trong Việc Học Tập

Bảy Ngọn Núi 01

Bảy Ngọn Núi 02

Bảy Ngọn Núi 03

Bảy Ngọn Núi 04

Bảy Ngọn Núi 05

Đắc Thắng Bản Chất Tội Lỗi

Tấm Lòng Của Chức Vụ 01

Tấm Lòng Của Chức Vụ 02

Đổi Mới Như Chim Ưng 01

Đổi Mới Như Chim Ưng 02

Cộng Đồng Và Giới Tính 01

Cộng Đồng Và Giới Tính 02

Cộng Đồng Và Giới Tính 03

Cộng Đồng Và Giới Tính 04

Giảng Dạy Năng Động 01

Giảng Dạy Năng Động 02

Giảng Dạy Năng Động 03

Giảng Dạy Năng Động 04

Giảng Dạy Năng Động 05

Nền Tảng Tiên Tri 01

Nền Tảng Tiên Tri 02

Nền Tảng Tiên Tri 03

Nền Tảng Tiên Tri 04

Nền Tảng Tiên Tri 05

Nền Tảng Tiên Tri 06

Nền Tảng Tiên Tri 07

Nền Tảng Tiên Tri 08

Nền Tảng Tiên Tri 09

Thực Tế Trong Chức Vụ 01

Thực Tế Trong Chức Vụ 02

Thực Tế Trong Chúc Vụ 03

Thực Tế Trong Chức Vụ 04

Nghe Tiếng Chúa 01

Nghe Tiếng Chúa 02

Nghe Tiếng Chúa 03

Nghe Tiếng Chúa 04

 

Giáo Trình ISOM Cho Phụ Nữ – Mp3

01 Thiên Chức Làm Mẹ

02 Thiên Chức Làm Mẹ

03 Thiên Chức Làm Mẹ

04 Thiên Chức Làm Mẹ

01 Đại Cương Về HIV

02 Đại Cương Về HIV

01 Vượt Qua Đau Khổ

02 Vượt Qua Đau Khổ

03 Vượt Qua Đau Khổ

04 Vượt Qua Đau Khổ

01 Đắc Thắng Với Chúa

02 Đắc Thắng Với Chúa

03 Đắc Thắng Với Chúa

04 Đắc Thắng Với Chúa

01 Giá Trị Của Một Người Nữ

02 Giá Trị Của Một Người Nữ

03 Giá Trị Của Một Người Nữ

04 Giá Trị Của Một Người Nữ

05 Giá Trị Của Một Người Nữ

06 Giá Trị Của Một Người Nữ

01 Chức Vụ Của Đức Thánh Linh

02 Chức Vụ Của Đức Thánh Linh

03 Chức Vụ Của Đức Thánh Linh

04 Chức Vụ Của Đức Thánh Linh

05 Chức Vụ Của Đức Thánh Linh

01 Đắc Thắng Sự Ngã Lòng

02 Đắc Thắng Sự Ngã Lòng

03 Đắc Thắng Sự Ngã Lòng

04 Đắc Thắng Sự Ngã Lòng

05 Đắc Thắng Sự Ngã Lòng

06 Đắc Thắng Sự Ngã Lòng

01 Khí Giới Bí Mật Của Chúa

02 Khí Giới Bí Mật Của Chúa

03 Khí Giới Bí Mật Của Chúa

01 Vai Trò Làm Vợ Mục Sư

02 Vai Trò Làm Vợ Mục Sư

03 Vai Trò Làm Vợ Mục Sư

01 Sự Chúc Phước Trên Thế Hệ Trẻ

02 Sự Chúc Phước Trên Thế Hệ Trẻ

03 Sự Chúc Phước Trên Thế Hệ Trẻ

01 Chương Trình Của Chúa Cho Gia Đình Bạn

02 Chương Trình Của Chúa Cho Gia Đình Bạn

03 Chương Trình Của Chúa Cho Gia Đình Bạn

04 Chương Trình Của Chúa Cho Gia Đình Bạn

01 Sự Khó Khăn Trong Lãnh Đạo

02 Sự Khó Khăn Trong Lãnh Đạo

03 Sự Khó Khăn Trong Lãnh Đạo

04 Sự Khó Khăn Trong Lãnh đạo

01 Phụ Nữ Trong Sự Thờ Phượng

02 Phụ Nữ Trong Sự Thờ Phượng

03 Phụ Nữ Trong Sự Thờ Phượng

04 Phụ Nữ Trong Sự Thờ Phượng

01 Sự Chữa Lành Thiên Thượng

02 Sự Chữa Lành Thiên Thượng

03 Sự Chữa Lành Thiên Thượng

04 Sự Chữa Lành Thiên Thượng

05 Sự Chữa Lành Thiên Thượng

06 Sự Chữa Lành Thiên Thượng

04 Sự Chữa Lành Thiên Thượng

 

Lời cảm ơn:

Website Nguồn Sự Sống xin cảm ơn anh chị em đã dâng hiến rời rộng để mua hosting mới, nhằm mở rộng khả năng lưu trữ, phục vụ việc download của con cái Chúa. Xin Chúa ban phước dư dật trên anh chị em trong mọi sự. Amen!

Admin Votongvt

....† Dâng hiến cho công việc Chúa.