Đức Tin Không Nao Sờn – Phần 02 end John Bevere

33

Lưu ý: Video sẽ được phát mà không có âm thanh (tắt tiếng). Mọi người có thể bật âm thanh qua các nút điều khiển của trình phát video. Cài đặt này không áp dụng cho các thiết bị di động.

Đức Tin Không Nao Sờn – Phần 02 end
John Bevere

....† Dâng hiến cho công việc Chúa.