E5.3 – Báptêm Bằng Nước – Phần II., Cây Gậy Của Người Chăn Bầy

704
Cay gay cua nguoi chan bay
Cay gay cua nguoi chan bay

Cây Gậy Của Người Chăn Bầy
E5.3 – Báptêm Bằng Nước – Phần II.

Bài của Paul Collins

Mục Lục
E5.1 – Sự Sống Mới.
E5.2 – Báptêm Bằng Nước – Phần I.
E5.3 – Báptêm Bằng Nước – Phần II.
E5.4 – Những Chuẩn Mực Về Đạo Đức Tình Dục

Chương 3:
BÁPTÊM BẰNG NƯỚC – PHẦN II
“Vì chúng ta nên làm cho trọn mọi việc công bình là như vậy ” (Mat 3:15)

A. TẠI SAO CHÚNG TA PHẢI ĐƯỢC BÁPTÊM?

Tại sao chúng ta phải được báptêm? Bởi vì Chúa Jesus đã ra lệnh như vậy. Bởi vì đó là bước thứ hai trong lời dạy của các sứ đồ mà chúng ta xây dựng đời sống Cơ đốc của chúng ta trên đó.
Hơn nữa có một ý nghĩa thuộc linh sâu xa về phép báptêm bằng nước. Về ý nghĩa thuộc linh của phép báptêm chúng ta có thể viết cả một cuốn sách nhưng ở đây chúng ta chỉ xem xét sơ lược những khía cạnh quan trọng nhất.

1. Một Lương Tâm Trong Sáng

“Sự kiên nhẫn của Đức Chúa Trời chờ đợi trong thời của Nôê, trong khi đóng cả một chiếc tàu mà chỉ có một ít người được cứu qua nước, đó là tám người. Phép báptêm bây giờ bèn là ảnh tượng của sự ấy để cứu anh em, phép ấy chẳng phải sự làm sạch ô uế của thân thể, nhưng một sự liên lạc lương tâm tốt với Đức Chúa Trời bởi sự sống lại của Đức Chúa Jesus Christ ” (IPhi 3:20, 21).

Đó là sự kiện trong Kinh Thánh có tính lịch sử bởi vì tội lỗi của nhân loại mà Đức Chúa Trời đã phủ cả trái đất này bằng nước lụt, chỉ cứu Nôê và gia đình ông trong một chiếc tàu. Cả đất đều bị nước bao phủ. Ở đây Kinh Thánh nói rằng phép báptêm “tương tự như vậy”.
Làm thế nào phép báptêm bằng nước lại là “một sự liên lạc lương tâm với Đức Chúa Trời”? Điều này có nghĩa là Đức Chúa Trời đang hỏi xem lương tâm của chúng ta có trong sạch không. Kinh Thánh chép “huống chi huyết của Đấng Christ. .. sẽ làm sạch lương tâm anh em ” (He 9:14).

Nếu lương tâm tội lỗi của anh em đã được rửa trong huyết của Đấng Christ và được trong sạch rồi thì anh em không còn cảm thấy mặc cảm tội lỗi và xấu hổ khi bước vào trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời nữa. Lương tâm của anh em đã trong sạch. Do đó bởi báptêm anh em xác quyết với Đức Chúa Trời rằng lương tâm anh em đã được tẩy sạch bởi huyết của Đấng Christ và bây giờ lương tâm ấy đã trong sạch. Ngợi khen Chúa!

2. Một Lời Chứng Công Khai

“Được báptêm vào trong sự chết Ngài ” (Ro 6:3).
Mỗi lần có người nào chịu báptêm theo cách của Kinh Thánh nói thì đang làm chứng cho thế giới này rằng Con của Đức Chúa Trời (là Chúa Jesus Christ) đã bị đóng đinh trên thập tự giá, đã đổ huyết ra và chết vì tội của họ.
Thân thể đã chết của Ngài được đặt trong mồ mả. Nhưng Ngài không có ở đó. Sau ba ngày, từ mồ mả Ngài đã sống lại, đắc thắng tội lỗi và sự chết.
Mỗi khi có tín đồ nào chịu báptêm, xưng nhận đức tin nơi Ngài, làm chứng cách công khai thì sẽ được ban cho sự kiện vinh hiển này:
“Chúng ta đã bị chôn với Ngài bởi phép báptêm trong sự chết Ngài, hầu cho Đấng Christ nhờ vinh hiển của Cha được từ kẻ chết sống lại thể nào, thì chúng ta cũng sống trong đời mới thể ấy ” (6:4).

3. Chôn “Con Người Cũ”

Người ta thường nói rằng: “Báptêm là lời làm chứng bên ngoài về một kinh nghiệm bên trong”. Đúng vậy. Nhưng còn hơn thế nữa.
Báptêm cũng là một kinh nghiệm! Từ việc nghiên cứu 6:1-23 và Co 2:1-23, chúng ta thấy rằng khi làm phép báptêm bằng nước thì có một sự đồng hóa sâu sắc và quí giá giữa người tin với Chúa Jesus trong sự chết, sự chôn và sự phục sinh của Ngài:
“Chúng ta biết rõ rằng người cũ của chúng ta đã bị đóng đinh trên thập tự giá với Ngài, hầu cho thân thể của tội lỗi bị tiêu diệt đi, và chúng ta không phục dưới tội lỗi nữa. Vì ai đã chết, thì được thoát khỏi tội lỗi. Vì tội lỗi không còn cai trị trên anh em đâu, bởi anh em chẳng thuộc dưới luật pháp mà thuộc dưới ân điển ” (Ro 6:6, 7, 14).

“Anh em đã bởi phép báptêm được chôn với Ngài bởi đức tin trong quyền phép Đức Chúa Trời, là Đấng đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại ” (Co 2:12).
Lời nào có thể nói lên được sự giải cứu phước hạnh mà chúng ta có trong thập tự giá của Đấng Christ! Được giải phóng khỏi sự tranh chiến, tội lỗi, sự đoán phạt, tội ác và sự sợ hãi. Tội lỗi đã bị đóng đinh trên thập tự giá. Con người cũ đã bị chôn. Chúng ta được sống lại trong đời sống mới. Đây là kinh nghiệm bề trong của những ai đã theo Chúa qua phép báptêm bằng nước.

4. Công Bố Sự Đắc Thắng

“Được chôn với Ngài trong sự báptêm. .. Ngài đã truất bỏ các quyền cai trị cùng các thế lực, dùng thập tự giá chiến thắng chúng nó, và nộp ra tỏ tường giữa thiên hạ ” (2:12, 15).
Chắc chắn tín đồ đã lập được một nền tảng tốt và vững chắc trong phép báptêm bằng nước theo Kinh Thánh! Phép báptêm làm chứng trước Satan cùng với các quỉ sứ của nó rằng Chúa Jesus đã đắc thắng chúng tại thập tự giá. Phép báptêm công bố rằng Chúa Jesus đã giải cứu tín đồ khỏi vương quốc và quyền lực của Satan. Halêlugia!

5. Sự Công Nhận Của Đức Tin.

“Bởi đó, ai xưng ta ra trước mặt thiên hạ, thì ta cũng sẽ xưng họ trước mặt Cha ta ở trên trời; Còn ai chối ta trước mặt thiên hạ, thì ta cũng sẽ chối họ trước mặt Cha ta ở trên trời ” (Mat 10:32, 33).
Kinh Thánh Tân Ước dạy rằng điều đầu tiên mà người tín đồ phải làm là công nhận đức tin mới của họ nơi Đấng Christ bằng cách chịu báptêm bằng nước một cách công khai.

Như chúng ta đã thấy trong Tân ước như các ví dụ đã nêu ở trên rằng báptêm không phải là điều bí mật nhưng là một bằng chứng công khai, can đảm trước những người khác. Sự công nhận và làm chứng công khai làm cho đức tin và quyết tâm theo Chúa của chúng ta được mạnh mẽ.

Chúa không thích những môn đồ lén lút, yếu đuối và sợ hãi. Đây là lý do tại sao Ngài răn bảo các tín đồ phải “chịu báptêm ”, xưng Ngài ra trước mặt thiên hạ.

6. Xác Nhận Sự Hiệp Một Trong Đấng Christ Của Chúng Ta

“Vả anh em đều chịu báptêm trong Đấng Christ, đều mặc lấy Đấng Christ vậy. Tại đây không còn chia ra người Giuđa hay người Gờréc, không còn người tôi mọi hoặc người tự chủ, không còn đờn ông hoặc đờn bà, vì trong Đức Chúa Jêsus Christ, anh em thảy đều làm một ” (Ga 3:27, 28).
Người tin Chúa chịu báptêm chứng tỏ rằng họ bình đẳng và là một với tất cả các tín đồ khác trong Đấng Christ.
Bởi sự đổ huyết trên thập tự, Chúa Jesus đã làm cho tất cả mọi tín đồ đều ở trong Ngài “… Ngài đã hiệp cả hai làm một, phá đổ bức tường ngăn cách giữa chúng ta ” (Eph 2:14).

Trong Chúa Jesus Christ không có Cơ đốc nhân Do Thái, Cơ đốc nhân Anh Quốc, Cơ đốc nhân Phi Châu, Cơ đốc nhân Ấn Độ. Không có Cơ đốc nhân giàu hay nghèo, có học hay thất học, không có người đầy tớ hay ông chủ, không có da trắng hay da đen, không có nam hay nữ, không có giáo phái hay đoàn truyền giáo, “… vì tất cả anh em đều là một trong Đức Chúa Jesus Christ ”.

Vì vậy người tín đồ công bố sự bình đẳng này bởi phép Báptêm. Tín đồ mới đang xác quyết sự hiệp một trong Đấng Christ với tất cả các Cơ đốc nhân khác trên thế giới. Người ấy đang liên hiệp với tất cả những ai đã tin Đấng Christ và được báptêm theo cách Kinh Thánh dạy.
Hễ bất kỳ tín đồ đã chịu báptêm nào mà còn giữ ý thức về giai cấp, thành kiến về chủng tộc, tư tưởng giáo phái, hoặc thái độ tự tôn hơn các Cơ đốc nhân khác thì người đó đang sống trái với lẽ thật và bằng chứng về phép báptêm. Một người như vậy cần phải ăn năn và được tẩy sạch trong huyết của Đấng Christ.

7. Chấp Nhận Mục Đích Của Đức Chúa Trời

“Song người Pharisi và các thầy dạy luật không chịu Giăng làm phép báptêm nên chê bỏ ý Đức Chúa Trời định về mình ” (Lu 7:30).
Mặc dù câu Kinh Thánh này đang nói về phép báptêm của Giăng Báptít nhưng bài học thuộc linh ở đây về phép báptêm của tín đồ trong danh Chúa Jesus cũng giống như vậy.
Chúng ta thừa nhận mục đích của Đức Chúa Trời cho đời sống của chúng ta trong phép Báptem bằng nước. Đức Chúa Trời có một mục đích, một kế hoạch cho mỗi một chúng ta. Nhưng nếu chúng ta không vâng theo mạng lệnh của Ngài là “chịu báptêm” thì chúng ta đã từ chối mục đích của Ngài dành cho chúng ta. Tôi tin chắc rằng mục đích của Đức Chúa Trời là điều tốt nhất. Bạn có tin không?

8. Phân Rẽ Khỏi Đời Sống Cũ

“Vả, hỡi anh em, tôi chẳng muốn cho anh em không biết tổ phụ chúng ta đều đã ở dưới đám mây, đi ngang qua biển, chịu Môise làm báptêm dưới đám mây và dưới biển ” (ICo 10:1, 2).
Sự kiện duy nhất trong Cựu Ước cho chúng ta một bức tranh về phép báptêm bằng nước là phép báptêm của dân Ysơraên trong Biển Đỏ.
Mặc dù mực nước vượt trên đầu họ, và “nước làm thành bên hữu và bên tả, song dân Ysơraên đi giữa biển như trên đất cạn ” (Xu 14:29).
Họ được cứu khỏi sự đoán phạt của Đức Chúa Trời bởi huyết của chiên con bôi trên mày cửa. Họ được giải cứu khỏi sự trói buộc và ách nô lệ của người AiCập.

Nhưng “Môise đã báptêm cho họ” nghĩa là sự phân rẽ hoàn toàn và chung kết khỏi AiCập, khỏi Pharaôn, vua AiCập và khỏi người AiCập. Pharaôn cùng những ngựa xe AiCập và những người cưỡi ngựa đã bị ném xuống biển, và bị hủy diệt dưới nước mà Đức Chúa Trời đã đem họ đến (15:19, 21).
Cũng vậy, tín hữu đã theo Chúa qua nước của phép báptêm (và những ai đang có ý định làm báptêm) phải sống một đời sống hoàn toàn phân rẽ khỏi những thói xấu và đường lối tội lỗi của người thế gian (AiCập).

9. Làm Trọn Mọi Việc Công Bình

“Khi ấy Đức Chúa Jesus từ xứ Galilê đến cùng Giăng tại sông Giôđanh đặng chịu người làm phép báptêm. Song Giăng từ chối mà rằng: Chính tôi phải chịu Ngài làm phép báptêm, mà Ngài lại trở đến cùng tôi sao?
Đức Chúa Jesus đáp rằng: Bây giờ cứ làm đi, vì chúng ta nên làm cho trọn mọi việc công bình như vậy. Giăng bèn vâng lời Ngài, vừa khi chịu phép báptêm rồi, Chúa Jesus. ..” (Mat 3:13-14).

Nếu Con Đức Chúa Trời không tội lỗi, không tì vít là Chúa Jesus còn phải chịu báptêm để làm trọn mọi sự công bình thì chúng ta là ai mà nói rằng chúng ta không cần phép báptêm bằng nước giống như Ngài? Các tín đồ bày tỏ giống như Chúa của họ là họ sẵn sàng làm trọn mọi sự công bình qua phép báptêm bằng nước.

10. Được Vui Mừng

“Người biểu dừng xe lại, rồi cả hai đều xuống nước, và Philíp làm phép báptêm cho hoạn quan. Khi ở dưới nước lên, Thánh Linh của Chúa đem Philíp đi, hoạn quan chẳng thấy người nữa, cứ hớn hở đi đường ” (Cong 3:38-39).
“Tức thì người và mọi kẻ thuộc về mình đều chịu phép báptêm. .. người với cả nhà mình đều mừng rỡ vì đã tin Đức Chúa Trời ” (16:33-34).
Viên hoạn quan đã trở về Êthiôbi cách vui mừng và đã trồng hạt giống Hội Thánh của Đấng Christ tại đó. Từ đó đến nay đã gần 2000 năm mà kết quả vẫn còn hiển nhiên.
Nói theo cách tự nhiên thì người cai ngục chẳng có gì để mừng rỡ cả. Các tù nhân của ông đã được tự do. Ngục thất bị hư hại. Nhưng niềm vui về sự cứu rỗi và phép báptêm tràn ngập lòng ông, ông và cả nhà ông đều vui mừng.

Ngày nay nhiều người đang tìm kiếm sự vui mừng theo những cách không đẹp lòng Đức Chúa Trời. Ngoài Đức Chúa Trời ra không có niềm vui nào là lâu dài cả. “Chúa sẽ chỉ cho tôi biết con đường sự sống. Tại bên hữu Chúa có điều vui sướng vô cùng ” (Thi 16:11).
Khi bạn bước theo con đường của Ngài dẫn đến phép báptêm, bạn sẽ được sự vui mừng. Vì có sự nối kết trực tiếp trong Kinh Thánh giữa báptêm bằng nước và sự vui mừng, một niềm vui sâu xa, thuộc linh và mãi mãi. Đó là kết quả của sự vâng lời Đức Chúa Trời.

Có thể kể ra nhiều lý do giải thích tại sao chúng ta phải chịu báptêm. Những lý do này nhấn mạnh Đức Chúa Trời rất coi trọng đến phép báptêm. Một lần nữa bạn chú ý thấy rằng tất cả những kinh nghiệm về báptêm bằng nước chỉ dành cho những ai tiếp nhận và kinh nghiệm ân điển cùng phước hạnh của Đức Chúa Trời.

11. Sự Cắt Bì Tấm Lòng

“… Còn phép cắt bì làm về xác thịt ở ngoài, thì không phải là phép cắt bì. .. phép cắt bì làm ở trong lòng, làm theo cách thiêng liêng, không theo chữ nghĩa, mới là phép cắt bì thật ” (Ro 2:28, 29).
Phaolô dạy rằng những ai “chịu phép cắt bì thật là những kẻ cậy Thánh Linh Đức Chúa Trời là hầu việc Đức Chúa Trời, khoe mình trong Đấng Christ, và không để lòng tin cậy trong xác thịt bao giờ ” (Phi 3:3).
Nghi thức cắt bì bên ngoài được thay thế bằng kinh nghiệm bên trong về việc cắt bỏ quyền lực của tội lỗi và những ham muốn của xác thịt, bằng việc chôn và sống lại của những tín đồ thật trong phép báptêm.

“Anh em lại nhờ Ngài mà có được đầy dẫy mọi sự, vì Ngài là đầu của mọi quyền cai trị và mọi thế lực. Anh em cũng chịu cắt bì trong Ngài, không phải là phép cắt bì bởi tay người ta làm ra, nhưng là phép cắt bì của Đấng Christ, là lột bỏ tánh xác thịt của chúng ta.
Anh em đã bởi phép báptêm được chôn với Ngài, thì cũng được đồng sống lại với Ngài bởi đức tin trong quyền phép của Đức Chúa Trời, là Đấng đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại ” (Co 2:10-13).

Vấn đề đã rõ ràng. Phép báptêm dành cho những ai đã tiếp nhận Đấng Christ và sự sống đầy dẫy của Ngài. Những người này đã lột bỏ thân thể tội lỗi và những ham muốn xác thịt, bằng kinh nghiệm việc được chôn thuộc linh với Ngài trong phép báptêm.
Theo Kinh Thánh, báptêm dành cho những ai biết ăn năn và có đức tin một cách cá nhân nơi Đức Chúa Jesus Christ. Nếu bạn chưa được báptêm kể từ khi bạn ăn năn tội lỗi và tiếp nhận Đấng Christ, thì bước tiếp theo của bạn là phải vâng theo mạng lệnh của Đức Chúa Trời để làm trọn những sự công bình. Đó là hãy chịu báptêm.

12. Mạng Lệnh Của Đức Chúa Trời

“TẠI SAO chúng ta phải chịu báptêm?”
Vì những chứng cớ vinh hiển và kinh nghiệm phước hạnh của phép báptêm bằng nước. Vì đó là bước quan trọng trong kế hoạch của Đức Chúa Trời dành cho đời sống của chúng ta.
Trên hết mọi điều, Đức Chúa Trời truyền lệnh cho chúng ta phải chịu báptêm. Thậm chí nếu chúng ta không hiểu tất cả những lý do và ý nghĩa thuộc linh của phép báptêm bằng nước, nhưng vấn đề là chúng ta phải vâng lời Chúa: đó là mạng lệnh của Ngài.

Ngài phán: “Ai có các điều răn của ta và vâng giữ lấy, ấy là kẻ yêu mến ta, người nào yêu mến ta sẽ được Cha ta yêu lại, ta cũng sẽ yêu người và tỏ cho người biết ta ” (Gi 14:21).
Bằng chứng thực sự về tình yêu của chúng ta đối với Đấng Christ không phải là lời nói của chúng ta, không phải là tất cả những gì chúng ta đã làm cho Ngài, không phải sự cầu nguyện của chúng ta, không phải việc đọc Kinh Thánh của chúng ta, không phải việc chúng ta đi nhà thờ, mặc dù tất cả những điều đó đều có giá trị của nó. Bằng chứng thật ấy là: Chúng ta có giữ các điều răn của Ngài hay không?

“Tôi lật đật, không chậm trễ mà giữ các điều răn Chúa ” (Thi 119:60). Bạn có đang lật đật giữ điều răn Chúa là “mỗi người trong các ngươi phải chịu báptêm” không? Lời của Đức Chúa Trời chép rằng: “Người lại truyền làm phép báptêm cho họ nhơn danh Đức Chúa Jesus Christ ” (Cong 10:48).

B. CHÚNG TA CHỊU BÁPTÊM KHI NÀO?

“Bây giờ, anh em còn trễ nãi làm chi? Hãy chờ dậy. .. mà chịu báptêm đi ” (Cong 22:16).
Từ những câu trả lời trong Kinh Thánh cho những câu hỏi trên, câu trả lời cho câu hỏi cuối cùng này rất dễ dàng.
“Chúng ta phải chịu báptêm KHI NÀO?”. Ngay khi chúng ta ăn năn tội, tin phúc âm, tiếp nhận Đức Chúa Jesus Christ vào lòng.
Lời nói dành cho hành động ăn năn và sự cứu rỗi là “ngay bây giờ ”. “Đức Chúa Trời. .. biểu các ngươi trong mọi sự phải ăn năn ” (Cong 17:30). “Nầy, bây giờ là thì thuận tiện, hiện nay là thì cứu rỗi ” (IICo 6:2).

Lời nói dành cho sự ăn năn cũng giống như vậy “ngay bây giờ”. “Bây giờ anh em còn trễ nãi làm chi? Hãy chờ dậy mà chịu phép báptêm” (Cong 22:16).
Kinh Thánh không hề biết đến các “lớp học hướng dẫn”, “giai đoạn thử thách ba tháng”, “xem thử hành động tin đó có lâu dài không”, “có sẵn lòng không”, “chờ đợi lễ báptêm lần sau” hoặc bất cứ một sự chờ đợi hoặc trì hoãn nào khác. Mạng lịnh của Đức Chúa Trời là “ngay bây giờ”. Vào ngày lễ Ngũ tuần, có 3.000 người ăn năn tội và “chịu báptêm. .. trong ngày ấy ” (Cong 2:41). Không có một sự trì hoãn nào.

Những người Samari đã chịu báptêm bằng nước “khi họ tin ” (8:12).
Hoạn quan Êthiôbi đã chịu báptêm ngay sau khi ông tin Đấng Christ mặc dù đây là bài giảng phúc âm đầu tiên mà ông đã được nghe (8:35-38).
Sứ đồ Phaolô đã được môn đồ Cơ đốc đầu tiên đến với ông và làm báptêm cho ông (9:17, 18).

Cọtnây và người nhà của ông đã chịu báptêm ngay sau khi họ tin (10:48).
Người đề lao và cả nhà của ông đã chịu báptêm ngay đêm họ tin Chúa (16:30-34).
Ngay khi nghe về báptêm của Chúa Jesus thì các tín đồ ở Êphêsô đã được Phaolô báptêm cho (19:4, 5).

Chúng ta không thấy có một sự trì hoãn nào được đề cập đến trong Kinh Thánh.
Có bao nhiêu người đang bị cướp mất những phước hạnh lớn lao của phép báptêm bằng cách nói rằng: “Tôi đang chuẩn bị tấm lòng. Khi tôi đã sẵn sàng, tôi sẽ vâng theo mạng lệnh của Chúa để làm báptêm”. Những điều kiện duy nhất được đặt ra trong Kinh Thánh cho phép báptêm bằng nước là sự ăn năn tội, có đức tin nơi Chúa Jesus Christ và hứa nguyện trở nên môn đồ của Ngài.

Ngay bây giờ, từ trong lời của Chúa, Ngài đang phán với tấm lòng của bạn về báptêm. Bạn nên làm theo mạng lệnh của Chúa để “chịu báptêm ”.
Hãy hành động ngay! Hãy chỗi dậy, đến một Hội Thánh, tìm mục sư hoặc một môn đồ đang sống theo Kinh Thánh. Đừng trì hoãn vì Đức Chúa Trời đã truyền cho bạn rằng: “Bây giờ ngươi còn trễ nãi làm chi? Hãy chờ dậy. .. mà chịu phép báptêm ” (22:16).
Nếu bạn đã ăn năn, tin Chúa Jesus là Cứu Chúa của bạn, và trong lòng bạn biết rằng bạn là con của Ngài thì bạn hãy vâng theo mạng lệnh của Ngài. Hãy hành động theo lời Ngài. “Hãy chờ dậy và chịu báptêm ” ngay bây giờ.