E5.4 – Những Chuẩn Mực Về Đạo Đức Tình Dục , Cây Gậy Của Người Chăn Bầy

1068

Cây Gậy Của Người Chăn Bầy
E5.4 – Những Chuẩn Mực Về Đạo Đức Tình Dục

Bài của Zac Poonen

Mục Lục
E5.1 – Sự Sống Mới.
E5.2 – Báptêm Bằng Nước – Phần I.
E5.3 – Báptêm Bằng Nước – Phần II.
E5.4 – Những Chuẩn Mực Về Đạo Đức Tình Dục

Chương 4:
NHỮNG CHUẨN MỰC ĐẠO ĐỨC TÌNH DỤC

He 13:4 chép “Mọi người phải kính trọng sự hôn nhân, chốn quê phòng chớ có ô uế, vì Đức Chúa Trời sẽ đoán phạt kẻ dâm dục cùng kẻ phạm tội ngoại tình ”.

A. ĐỨC CHÚA TRỜI KÊU GỌI CHÚNG TA ĐẾN SỰ TINH SẠCH

Điều trước nhất và quan trọng hơn hết là các tín đồ phải thánh khiết về mặt đạo đức và tình dục (IICo 11:2; Tit 2:5; IPhi 3:2).
Chữ “tinh sạch” hoặc “trinh bạch” (tiếng Hy Lạp là hagnos) có nghĩa là không dâm dục, ám chỉ đến việc kiềm chế tất cả những hành động và tư tưởng kích thích những ham muốn vi phạm đến trinh tiết của một người mà không phải vợ hoặc chồng mình.

Tinh sạch nhấn mạnh đến sự kiềm chế hoặc tránh tất cả những hành động và thú vui tình dục, làm ô uế, làm giảm giá trị về sự tinh sạch của một người trước mặt Đức Chúa Trời.
Tinh sạch cũng đề cập đến việc kiểm soát thân thể cho được “thánh sạch và tôn trọng ” (ITe 4:4) và không “sa vào tình dục luông tuồng” (4:5). Lời dạy của Kinh Thánh dành cho người độc thân cũng như người có gia đình.

Xem xét lời dạy của Kinh Thánh về vấn đề đạo đức tình dục, chúng ta hãy chú ý những điều sau:

1. Quan Hệ Tình Dục Dành Cho Hôn Nhân

Quan hệ tình dục phải dành cho hôn nhân và Đức Chúa Trời chỉ tán thành và chúc phước trong trường hợp đó mà thôi. Bởi hôn nhân, người chồng và người vợ đã trở nên một thịt theo ý chỉ của Đức Chúa Trời. Sự vui thỏa về thân thể và tình cảm do mối quan hệ hôn nhân chung thủy đưa đến là điều được Đức Chúa Trời ban cho và tôn trọng (He13:4).

2. Tội Lỗi Về Tình Dục Sẽ Bị Đoán Phạt Nghiêm Khắc

Tội ngoại tình, gian dâm, đồng tình luyến ái, ham thích nhục dục, những ham muốn không tinh sạch, và sự đam mê xấu xa đều được xem là những tội lỗi nghiệm trọng trong cách nhìn của Đức Chúa Trời. Đó là vi phạm luật pháp của tình yêu và làm ô uế quan hệ hôn nhân. Theo Kinh Thánh, những tội như vậy sẽ bị đoán phạt nghiêm khắc. Phạm một trong những tội như thế này sẽ không được vào Vương quốc của Đức Chúa Trời (Ro 1:24-32; ICo 6:9, 10; Ga 5:19-21).

3. Tội Lỗi Về Tình Dục Xảy Ra Ngoài Hôn Nhân
Những hành động vô luân và không trong sạch về tình dục được xem như là quan hệ tình dục hoặc những hành động tình dục ngoài hôn nhân. Bất kỳ những hành động thỏa mãn tình dục với một người nào không phải là vợ (hoặc chồng) mình đều là những hành động vô luân. Lột trần hoặc khám xét thân thể của bất kỳ người nào không phải vợ (hoặc chồng) mình là phải chịu sự đoán phạt của Đức Chúa Trời.

Một số giáo sư ngày nay nói rằng bất kỳ một quan hệ tình dục nào trong vòng những thanh niên và người trưởng thành chưa có gia đình mà “đã kết ước với nhau” đều có thể chấp nhận được, nếu điều đó ngăn chặn được sự ham muốn thái quá về tình dục. Ý tưởng này trái ngược với sự thánh khiết của Đức Chúa Trời và chuẩn mực tinh sạch của Kinh Thánh. Đức Chúa Trời đã nghiêm khắc cấm việc “lột trần” hoặc “xem sự lõa lồ” của bất kỳ ai mà không phải là vợ hoặc chồng hợp pháp của mình (Le 18:6-30; 20:11, 17, 19-21).

4. Tín Đồ Phải Biết Tự Kiềm Chế

Tín đồ phải biết tự kiềm chế tất cả những vấn đề về tình dục trước hôn nhân. Bào chữa cho những hoạt động tình dục tiền hôn nhân trên cơ sở một “sự hứa nguyện” thật hoặc có tính chất cảm xúc với một người khác là trắng trợn làm tổn hại đến các chuẩn mực về sự thánh khiết của Đức Chúa Trời. Những đường lối bất khiết của thế gian này đã chứng minh cho tình trạng vô đạo đức của nó. Là những Cơ đốc nhân, chúng ta không dám làm những điều đó.

Sau hôn nhân, quan hệ tình dục chỉ được phép với người bạn đời của mình mà thôi. Kinh Thánh gọi là tiết độ, đó là một phần của bông trái Thánh Linh. Điều này sẽ thể hiện rõ ràng trong đời sống chúng ta qua những cách cư xử tích cực và tinh sạch trái ngược với những hành động tình dục phi đạo đức. Sự đam mê tình dục, sự gian dâm, ngoại tình và sự bất khiết là điều không thể chấp nhận được giữa vòng các tín đồ. Khi con người chịu hứa nguyện với Đức Chúa Trời thì Ngài sẽ mở đường để họ nhận được bông trái tiết độ này (Ga5:22-24).

5. Những Thuật Ngữ Kinh Thánh Nói Về Sự Vô Luân Tình Dục.

Những thuật ngữ Kinh Thánh về sự đồi bại tình dục đã mô tả mức độ xấu xa của hành động này. Đó là những từ sau:

a. Sự Thông Dâm (tiếng HyLạp là porneia)

Mô tả nhiều loại hoạt động tình dục trước và ngoài hôn nhân. Bất kỳ một quan hệ tình dục nào ngoài hoặc trước hôn nhân, như sờ mó những bộ phận kín trong cơ thể của người khác hoặc xem sự trần truồng của người khác đều bị liệt kê trong từ ngữ này và rõ ràng là sự vi phạm tiêu chuẩn đạo đức của Đức Chúa Trời dành cho dân sự Ngài (xem Le18:6-30; 20:11, 12, 17, 19-21; ICo 6:18; ITe 4:3).

b. Sự Khiêu Dâm (tiếng HyLạp là aselgeia)

Ám chỉ đến việc thiếu những nguyên tắc đạo đức rõ ràng, coi thường sự giữ gìn và sự kiềm chế tình dục nhằm giữ được cách ăn ở thánh sạch và tinh khiết (ITi 2:9) và ám chỉ đến khuynh hướng chiều theo hoặc khêu gợi những ham muốn tội lỗi. Do đó dẫn con người đến chỗ cư xử trái với Kinh Thánh (Ga 5:1; Eph 4:19; IPhi 4:3; IIPhi 2:2, 18).

c. Phỉnh Dỗ (tiếng HyLạp là pleonekteo)

Nghĩa là làm cho người khác mất đi sự thánh khiết và tinh sạch về đạo đức mà Đức Chúa Trời đã ban cho, và làm cho người đó thỏa mãn những ham muốn ích kỷ của mình. Khêu gợi những ham muốn tình dục trong một người nào đó nhằm làm cho họ không làm trọn sự công bình, có nghĩa là phỉnh dỗ người đó (ITe 4:6 so với Eph 4:19).

d.Tham Dục (tiếng HyLạp là epithumia)

Là có ham muốn đồi bại mà nếu có cơ hội họ sẽ thực hiện (xem Mat 5:28 xem phần ghi chú của Eph 4:19, 22; IPhi 4:3; IIPhi 2:18).
Đạo đức chân chính là vẫn giữ những tiêu chuẩn công bình khi không có ai cả ngoại trừ Đức Chúa Trời là Đấng biết những gì chúng ta đang làm.