E6.5 Lên Kế Hoạch Như Thế Nào – Cây Gậy Của Người Chăn Bầy

676

E6.5 Lên Kế Hoạch Như Thế Nào – Cây Gậy Của Người Chăn Bầy
Bài của Ralph Mahoney

Mục Lục
Lời nói đầu
E6.1 – Cần Có Sự Kiểm Kê
E6.2 – Khải Tượng – Chìa Khóa Dẫn Đến Sự Thành Công
E6.3 – Lập Ra Những Mục Tiêu Và Những Vấn Đề Ưu Tiên
E6.4 – Ơn Quản Trị
E6.5 Lên Kế Hoạch Như Thế Nào
E6.6 – Chiến Lược – Thực Hiện – Đánh Giá

Chương 5:

LÊN KẾ HOẠCH NHƯ THẾ NÀO
Phần Dẫn Nhập

Chúng tôi nói về các mục tiêu và tính rõ ràng, cụ thể, có thể đo lường được, có thể trao đổi được của các mục tiêu đó. Những mục tiêu tạo nên những sự việc cụ thể để hành động nhằm bày tỏ được khải tượng Chúa đã ban cho chúng ta. Trong bài trước chúng ta đã nói đến sự ưu tiên cho những mục tiêu.
Tiếp theo chúng ta đi đến một bước quan trọng cho công việc của chúng ta là người quản trị và là người lãnh đạo Hội Thánh hay người lãnh đạo tổ chức. Bây giờ bạn phải lập kế hoạch cho từng mục tiêu.

A. BẠN PHẢI CÓ KẾ HOẠCH

Bạn phải có kế hoạch cho mỗi mục tiêu trong danh sách ưu tiêu hàng đầu của bạn. Một lần nữa tôi muốn nhấn mạnh với bạn rằng bạn không bao giờ có thể thực hiện một lúc nhiều hơn ba đến sáu điều ưu tiên hàng đầu.

1. Đức Chúa Trời Có Một Kế Hoạch

Đức Chúa Trời có “kế hoạch cứu chuộc”. Và Đức Chúa Trời đã lập lế hoạch đó khi nào? Ngài đã lập kế hoạch đó từ trước khi sáng thế.
Nếu chúng ta dừng lại để suy nghĩ về điều này, chúng ta dễ dàng đi đến kết luận rằng Đức Chúa Trời đã nêu gương cho chúng ta noi theo. Ngài đã có một kế hoạch được hình thành trước buổi sáng thế.

Kinh Thánh không nói Ngài đi tới đâu lập kế hoạch tới đó phải không? Vì vậy, chúng ta cần phải lập ra kế hoạch trước khi lập nền và bắt đầu xây dựng.
Tuy nhiên theo kinh nghiệm của tôi, đó không phải là cách mà nhiều tổ chức Cơ đốc đã thực hiện. Nhiều tổ chức đã cố bắt đầu một kế hoạch trước khi có những ý định về kế hoạch đó.

Đức Chúa Trời không làm theo cách đó, Ngài sẽ không bắt đầu làm việc cho đến khi Ngài đã có kế hoạch. Ngài đã phát họa kế hoạch trước khi đặt nền, giống như một kiến trúc sư đã làm vậy. Người thợ xây khôn ngoan nào cũng phải có bản vẽ trước khi bắt đầu xây dựng.

Theo tôi, dường như các Cơ đốc nhân không phải là những thợ xây khôn ngoan. Phaolô đã nói đến điều này trong IITi 2:5 rằng nếu chúng ta không thi đấu hợp pháp thì sẽ không nhận được giải thưởng. Điều này có nghĩa là chúng ta phải thi đấu theo những luật lệ và nguyên tắc nào đó.

Trong ICo 3:10, ông bảo chúng ta phải cẩn thận trong việc lập nền của mình. Điều này liên quan đến giáo lý nhưng cũng liên quan đến việc hoạch định. Nếu bạn không có kế hoạch, bạn không nên cố gắng gây dựng.
Trong cuộc đời của tôi, tôi đã chứng kiến khả năng của nhiều người lãnh đạo Hội Thánh trong việc vận động dân sự, khích lệ và làm cho những đề án kỳ diệu của họ được dịp bay bổng. Nhưng vì họ không có kế hoạch nên chỉ năm, sáu năm sau, khải tượng đã sụp đổ, rơi vào sự hỗn loạn về kinh tế và tổ chức.

Tôi tin rằng nếu con người không chịu làm việc như Đức Chúa Trời đã làm việc thì họ sẽ gặp sự sụp đổ, với kết quả ít ỏi. Chúng ta phải nhớ rằng, Đức Chúa Trời đã có một kế hoạch trước khi Ngài bắt đầu hành động.

2. Kế Hoạch Với Sự Giúp Đỡ Của Chúa

Kế hoạch được thực hiện trong sự liên hệ với Chúa trong sự cầu nguyện và suy gẫm thật là quan trọng. Bạn không thể nào gạt Đức Chúa Trời ra khỏi kế hoạch của bạn mà lại mong rằng kế hoạch đó sẽ kết quả.

Bạn nên cầu nguyện: “Lạy Chúa, xin chỉ kế hoạch cho con. Ngài biết Ngài đang đi đâu. Ngài biết Ngài muốn hoàn tất điều gì và Ngài biết phải làm điều đó như thế nào. Bây giờ xin giúp con làm theo đường lối của Ngài”.

Khi chúng ta bước vào mối thông công gần gũi với Đức Chúa Trời, chúng ta sẽ làm theo gương của Ngài và phát triển một kế hoạch để thực hiện từng mục tiêu một. Vì vậy chúng ta đang làm việc với khải tượng của Đức Chúa Trời, với những mục tiêu và kế hoạch của Đức Chúa Trời.

Thường những yếu tố này được hình thành bởi sự khôn ngoan tập thể của một nhóm anh em cùng nhau cầu nguyện, tìm kiếm Chúa và làm việc với nhau. Khải tượng thường xuất phát từ tấm lòng và tâm trí của một người nhưng những chi tiết thực hiện thường đến từ một nhóm anh em.

B. NĂM BƯỚC ĐỂ LẬP KẾ HOẠCH

Trước khi lập kế hoạch, bạn hãy cẩn thận trả lời năm câu hỏi sau:
• Chúng ta sẽ làm gì? (Những mục tiêu được xác định).
• Chúng ta sẽ làm điều đó như thế nào? (Những bước hành động được xác định).
• Khi nào chúng ta sẽ làm điều đó? (Những bước hành động được lên lịch).
• Chúng ta sẽ làm việc với ai? (Những yêu cầu về nhân sự).
• Điều đó cần bao nhiêu tiền? (Ngân sách).

1. Xác Định Mục Tiêu

Nếu bạn đã có những mục tiêu xác định rõ ràng và những ưu tiên hàng đầu thì bạn đã hoàn tất bước thứ nhất rồi. Mục tiêu là sự thể hiện những việc gì bạn muốn thực hiện để hoàn thành khải tượng của Đức Chúa Trời trên đời sống và chức vụ của bạn.

2. Xác Định Những Bước Hành Động

Chúng ta sẽ làm điều đó như thế nào? Xác định “như thế nào” là một trong những điểm thách thức của sự thành công. Việc xác định bạn phải thực hiện và đạt được mục tiêu như thế nào là một công việc, một công việc khó khăn, một công việc mất nhiều thời gian.
Một người bạn của tôi được giữ lại trong lực lượng thủy quân lục chiến. Công việc của anh ta là vạch ra kế hoạch làm thế nào để kêu gọi các lực lượng dự bị của thủy quân có thể nhập ngũ khẩn. Hàng ngàn quân dự bị thủy quân lục chiến phải sẵn sàng chiến đấu trong vòng ba mươi ngày nếu nhở quốc gia ở trong tình trạng nguy cấp.

Frank đã mời mười người lập kế hoạch giỏi nhất khác đến giúp đỡ. Mười một người này phải mất ba năm để hoạch định “làm thế nào” để thực hiện được mục tiêu này. Phải mất 33 năm (11 người trong 3 năm) mới hoạch định được “làm thế nào” để đạt được mục tiêu.
Mục tiêu của bạn có thể không phức tạp như thế. Để hoạch định mục tiêu của bạn sẽ thực hiện “như thế nào” thì không cần phải mất 33 năm. Nhưng đừng tự đánh lừa mình. Khả năng thành công của bạn có quan hệ trực tiếp đến thời gian mà bạn sử dụng để hoạch định cách đạt được những mục tiêu của bạn.

3. Lên Lịch Những Bước Hành Động

KHI NÀO chúng ta sẽ làm điều đó? Một khi các bước xác định công việc sẽ tiến hành “NHƯ THẾ NÀO” đã làm xong, bạn phải dùng một tấm lịch và tính toán xem mỗi bước hành động sẽ tiến hành KHI NÀO.

Làm như vậy chúng ta sẽ ước lượng được bước một sẽ mất bao nhiêu thời gian. Sau đó xác định xem mỗi bước sẽ mất bao lâu. Hãy ước lượng thời gian cho mỗi bước trong kế hoạch của bạn và viết điều đó kế bên bước hành động đã được hoạch định trong bước số hai.
Bây giờ phải định ra thời hạn cuối cùng (thời gian theo lịch) để hoàn thành mỗi bước. Khi bạn làm xong điều này bạn sẽ có một thời gian biểu cho việc tiến hành công việc. Điều này rất hữu ích cho bạn về sau. Bạn sẽ có thể kiểm tra xem dự án (mục tiêu) có đang tiến hành như đã hoạch định không.

Nếu trễ thời hạn thì cần phải có hành động để đuổi kịp thời gian nếu không sẽ bỏ lỡ mất thời điểm quyết định mà làm cho mục tiêu không thể đạt được.
Chẳng hạn nếu bạn đang hoạch định một hội nghị thanh niên để đem thanh niên về với Chúa, bạn phải thông báo giời gian triệu tập hội nghị đó. Nếu các bước hành động đã được hoạch định, sự ước lượng thời gian đã hoàn tất, bạn sẽ thấy rằng cần phải có ít nhất sáu tháng để công tác chuẩn bị cho hội nghị được sẵn sàng.

Nếu thông báo về thời gian cho hội nghị chưa có, chưa in và chưa được lên kế hoạch thì bạn sẽ thấy là không có ai đến dự hội nghị cả.
Tôi có biết một hội nghị kia, khi các tờ thông báo từ nhà in đem về thì hội nghị đã qua rồi. Kết quả là gì? Hầu như chẳng có ai đến vì các tờ thông báo chưa được phát đi. Chỉ vì một bước hành động quan trọng đã bị bỏ qua mà phải phí bao nhiêu là thời gian, tiền bạc và một kế hoạch tốt.

4. Giao Phó Công Việc

Chúng ta sẽ làm điều đó với ai? Hầu hết các kế hoạch đều cần phải có sự vận động người khác giúp đỡ. Nếu tự một mình bạn cố làm tất cả, bạn không phải là một người lãnh đạo. Người lãnh đạo là người để cho những người khác cùng làm việc.
Sau khi đã hoạch định rõ ràng các bước hành động (số hai ở trên), cùng với việc ước lượng thời gian để hoàn thành, bạn hãy đơn giản hóa công việc bằng cách ủy thác công việc cho người khác.

Để giao phó công việc, bạn hãy viết tên của người (hoặc nhiều người) có thể thực hiện mỗi bước hành động.
Bạn hãy tiếp xúc với người giúp đỡ tương lai của bạn. Nếu họ sẵn sàng, bạn hãy cung cấp cho họ sự huấn luyện cần thiết để làm việc, sau đó cho họ biết thời hạn cuối cùng mà họ phải thực hiện, và hãy theo dõi tiến trình làm việc của họ để biết chắc là họ có giữ đúng theo kế hoạch không.

(CHÚ Ý : Điều HẾT SỨC quan trọng cần phải nhớ là người ta sẽ không làm những gì bạn MONG MỎI, họ làm những gì bạn có KIỂM TRA. Việc theo dõi sau khi giao phó công việc là điều quan trọng nếu không công việc thường là không được tiến triển).

5. Xác Định Tài Chánh

Điều đó cần bao nhiêu tiền? Chúa Jesus phán: “Không có ai xây dựng một ngọn tháp mà trước hết lại không tính toán giá cả xem mình có đủ tiền để làm xong nó không ”.
Để xác định được chi phí, bạn phải xem xét mỗi bước hành động (số 2 ở trên) và ước lượng chi phí để thực hiện bước đó.
Khi bạn làm như vậy, bạn đã tính được tổng số của từng bước và bạn sẽ có “bảng giá toàn bộ” để hoàn thành mục tiêu.

Nếu bảng giá này lớn hơn các nguồn tài chánh và đức tin của bạn, bạn phải sửa lại mục tiêu hay kế hoạch của bạn để có thể hoàn tất được.
Việc sửa kế hoạch này phải kéo dài cho đến bước thứ năm (ngân sách) để nó nằm trong khả năng của các nguồn tài chánh hoặc đức tin của bạn.
Tôi khuyên bạn không nên nhảy những bước tự phụ. Kinh Thánh dạy chúng ta đi những bước đi bằng đức tin. Có một sự khác biệt lớn giữa những bước nhảy tự phụ và những bước đi bằng đức tin.

Những bước đi bằng đức tin là một tiến trình dần dần tùy thuộc vào sự trưởng thành và sự phát triển thuộc linh.
Để đi hết một dặm, đứa trẻ chỉ đi bằng những bước ngắn, nhưng một vận động viên trưởng thành được tập luyện tốt và khỏe mạnh sẽ sãi những bước dài.
Nếu một đứa trẻ cố nhảy một bước dài khoảng 2m, nó sẽ ngã và chết, nhưng một vận động viên có thể dễ dàng nhảy qua khoảng cách đó mà vẫn an toàn.

Vì vậy nếu mục tiêu của bạn vượt quá đức tin và tài chánh của bạn, bạn phải giảm nó xuống. Hãy giết con sư tử và con gấu của bạn trước khi chặt đầu Gôliát (xem mục “Kinh nghiệm ” trong chương này).
Khi bạn đã thực hiện tất cả những bước trên một cách cẩn thận, sử dụng tâm trí khôn ngoan mà Đức Chúa Trời ban cho (IITi 1:7) thì cơ hội thành công của bạn sẽ gia tăng mười lần.

C. KẾT LUẬN

Gần 98% những dự án mới đã phải thất bại. Tại sao vậy? Bởi vì những người lãnh đạo đã cố rút ngắn những nguyên tắc của Kinh Thánh. Kết quả luôn là sự thất bại.
Đừng để cho thời gian, năng lực và tài chánh của bạn đổ vào những hoạt động không có liên hệ gì đến khải tượng của Đức Chúa Trời dành cho đời sống và chức vụ của bạn. Kẻ thù sẽ đến với tất cả các loại cám dỗ và áp lực để hướng các nguồn năng lực của bạn vào những điều không thích đáng và vô ích.

Có lẽ một ý tưởng hấp dẫn nào đó bổng nhiên xuất hiện trước mắt bạn. Ý tưởng đó có vẻ giá trị hơn những gì bạn đang thực hiện.
Hãy đứng vững, giữ đức tin và biết chắc là những mục tiêu của bạn có quan hệ đến khải tượng của Đức Chúa Trời. Khi nào những điều ưu tiên của bạn đã được lập ra rồi thì hãy bám chặt vào điều đó.