E6.6 – Chiến Lược – Thực Hiện – Đánh Giá – Cây Gậy Của Người Chăn Bầy

765
Cay gay cua nguoi chan bay
Cay gay cua nguoi chan bay

E6.6 – Chiến Lược – Thực Hiện – Đánh Giá – Cây Gậy Của Người Chăn Bầy
Bài của Ralph Mahoney

Mục Lục
Lời nói đầu
E6.1 – Cần Có Sự Kiểm Kê
E6.2 – Khải Tượng – Chìa Khóa Dẫn Đến Sự Thành Công
E6.3 – Lập Ra Những Mục Tiêu Và Những Vấn Đề Ưu Tiên
E6.4 – Ơn Quản Trị
E6.5 Lên Kế Hoạch Như Thế Nào
E6.6 – Chiến Lược – Thực Hiện – Đánh Giá

Chương 6:

CHIẾN LƯỢC – THỰC HIỆN – ĐÁNH GIÁ
A. PHÁT TRIỂN CHIẾN LƯỢC

Chúng ta đang đánh trận với những thế lực và chủ quyền thuộc linh, những kẻ đã nắm quyền thống trị trên các quốc gia trải qua nhiều thế kỷ. Chúng ta đang thách thức những quyền lực tối tăm này. Đức Chúa Trời sẽ giúp chúng ta đem những chiến lược và kế hoạch đến những quốc gia đó và lật đổ các chủ quyền và thế lực, giải cứu những quốc gia chưa được nghe đạo để mở đường cho tin lành.

1. Phải Được Thánh Linh Cảm Động

Nhưng ma quỉ là kẻ quỷ quyệt, và có hàng ngàn năm kinh nghiệm chống lại các kế hoạch của Cơ đốc nhân. Vì vậy, chúng ta cần có chiến lược và kế hoạch do Thánh Linh cảm động để lật đổ kẻ thù và thắng hơn các cuộc phản công của nó.
Ở đây chúng tôi chỉ đủ thời gian minh họa những công việc kỳ diệu của Thánh Linh trong nhiều chiến lược mà Ngài đã ban cho những nỗ lực truyền giáo của chúng tôi.

a. Chiến Lược Ở Mêxicô.

Tôi xin thuật lại với bạn một câu chuyện về một anh em ở Mêxicô. Trước hết bạn cần phải hiểu rằng việc truyền giáo ở Mêxicô và các quốc gia khác ở Châu Mỹ La Tinh là một việc hết sức khó khăn. Có nhiều loại luật lệ và sự chống đối, những phong tục và những cản trở về văn hóa.

Nhưng bởi sự khôn ngoan của Thánh Linh, Đức Chúa Trời đã đặt một kế hoạch trong lòng một người bạn của tôi và điều đó đã được thực hiện một cách thành công ở Mêxicô ngày nay.
Anh ấy vận động hành trăm thường dân Mêxicô trong những Hội Thánh ở Mêxicô, dạy họ những cách làm chứng đơn giản, hiệu quả cao, lợi dụng nền văn hóa Châu Mỹ La Tinh. Thật là kỳ diệu!

Ở Mêxicô, nếu bạn tặng cho ai đó một món quà thì việc tặng quà đó trở thành một nghi lễ công khai nho nhỏ. Phép lịch sự của họ yêu cầu rằng khi nghi lễ đó bắt đầu, không một ai được bỏ đi cho đến khi nghi lễ đó đã xong. Theo phong tục của họ, bỏ đi là điều không thể nào chấp nhận được.

Vì vậy, người bạn truyền giáo của tôi và những người cộng tác của anh sắp xếp một buổi nhóm khoảng ba mươi người trong một gia đình để tặng một quyển Kinh Thánh tiếng Tây Ban Nha cho người chủ gia đình đó.

Khi buổi tặng Kinh Thánh bắt đầu, họ bắt đầu bằng câu hỏi “Tại sao chúng ta tặng Kinh Thánh cho người chủ gia đình?”. Sau đó họ giải thích rằng khi Đấng Christ vào trong tấm lòng và đời sống của người chủ gia đình thì sẽ làm cho người ấy trở nên người bố (hoặc mẹ) tốt hơn, yêu thương hơn. Điều đó sẽ khích lệ cho sự trưởng thành của con cái, làm cho chúng vững vàng, yêu mến Đức Chúa Trời và sẽ trở thành những công dân tốt hơn của nước Mêxicô.

Sau đó họ đã giải thích đơn giản về kế hoạch cứu chuộc của Đức Chúa Trời. Họ đã làm hết thủ tục của một nghi lễ biếu tặng đơn giản (mà bất kỳ một người thường dân nào ở Mêxicô đều phải làm một khán giả ép buộc). Sẽ không có ai bỏ đi trong một giờ đồng hồ.
Vào cuối buổi lễ trình bày phúc âm đơn giản ấy, họ đã mời mọi người “ca ngợi gia đình này” bằng cách tiếp nhận Đấng Christ mà quyển Kinh Thánh “được tặng” ấy đã nói đến. Hết thảy họ đều quì xuống cầu nguyện ăn năn và tiếp nhận Chúa Jesus làm Chúa và Cứu Chúa của họ. Vì vậy đã có nhiều người được tái sanh.

Sau đó họ giải thích về một chương trình học Kinh Thánh, rồi họ hỏi “Có bao nhiêu người trong số quý vị muốn có một buổi lễ biếu tặng như vậy trong nhà mình?”. Dĩ nhiên phần lớn đều nói “Vâng, tôi muốn!”.

Ở Mêxicô, nơi mà sự truyền giáo rất khó khăn, thì sự khôn ngoan của Thánh Linh đã ban cho họ một chiến lược đơn giản. Tin lành đang được lan truyền cho những người dân thường bằng một kế hoạch đơn giản, tuyệt diệu.
Đức Chúa Trời ban sẵn cho bạn những chiến lược nếu bạn hướng về Ngài, để Ngài truyền đạt tâm trí, ý muốn và sự hiểu biết của Ngài cho bạn.

B. SỰ THỰC HIỆN – CẦN PHẢI LINH ĐỘNG

Bây giờ chúng ta sẵn sàng bước vào sự thực hiện. Sự thực hiện có thể được xem như là “những bước hành động đã được hoạch định và được tiến hành để đạt mục tiêu”.
Nếu bạn có một kế hoạch, bạn có thể giải quyết được những nan đề bất ngờ và thực hiện một phương pháp khác. Bạn có thể biệt riêng những điểm rắc rối và điều chỉnh chúng trước khi tình trạng trở nên tuyệt vọng. Nếu bạn không có kế hoạch, bạn sẽ rơi vào sự lúng túng. Bạn sẽ không biết điều gì đã sai lầm, hoặc tại sao như vậy, hoặc phải làm điều gì tiếp theo.

Kế hoạch của bạn là một bản thiết kế để thực hiện. Một thợ xây khôn ngoan sẽ biết đối chiếu tòa nhà đang xây dựng với các chi tiết kỹ thuật trên bản thiết kế. Nếu họ thấy có một số điều nào đó không hợp với bản vẽ thì rõ ràng người thợ xây đã không theo đúng kế hoạch. Có thể có những ý kiến tốt. Kế hoạch cần được sửa đổi.

1. Thông Tin Phản Hồi Là Quan Trọng

(Xem vòng phản hồi ở biểu đồ mũi tên trong phần này)
Như chúng tôi đã nói trước đây, bạn có thể dự định một điều nhưng sẽ không có điều gì xảy ra chính xác như đã định. Vì vậy trong khi thực hiện chúng ta phải có thông tin phản hồi. Chúng ta phải học tập từ những sai lầm của chúng ta tức là học tập làm thế nào để vượt qua những trở ngại ngoài dự tính.

Những gì chúng ta học tập được trong sự thực hiện thường làm chúng ta sửa đổi kế hoạch của mình, hoặc là củng cố một yếu điểm, hoặc phát huy một điểm mạnh nào đó. Đó là sự khôn ngoan của việc sử dụng những thông tin phản hồi.

Một ví dụ đơn giản, nếu bạn đang xây một ngôi nhà thờ và bạn dự định lấp những núm cửa bằng vàng mạ khi vàng ở giá 35 đôla một ounce (khoảng 28,35 gram). Sau đó chính phủ đã ban hành một luật hạn chế giá cả nên giá vàng đã nhảy vọt lên 600 đôla một ounce. Vì vậy bạn phải quyết định sửa đổi kế hoạch của bạn.

Những thông tin về thay đổi giá vàng là những thông tin phản hồi. Thông tin phản hồi tạo nên sự thay đổi kế hoạch bởi vì sự tăng giá vàng đã ảnh hưởng đến giá cả trong ngân sách của bạn. Vì vậy bạn cần phải làm những núm cửa bằng đồng.

Trong suốt tiến trình thực hiện, bạn sẽ đối diện với một số điều bất ngờ. Những thông tin này tác động ngược lại với kế hoạch của bạn. Kế hoạch đó cần thay đổi. Sau đó sự thực hiện lại được tiếp tục trên nền tảng kế hoạch đã được sửa đổi đó.
Giữa vòng các Cơ đốc nhân, việc đối diện với những người dị ứng với thông tin phản hồi và sự đánh giá là điều bình thường.

Những người lãnh đạo thường tuyên bố là có được sự mặc khải “hướng dẫn” thì thường không chịu sửa đổi kế hoạch của họ. Họ nói “Anh ơi, khi Đức Chúa Trời phán điều đó thì nó sẽ như vậy thôi. Tôi sẽ không sửa đổi gì cả đâu”.
Nan đề nằm ở chỗ họ không đang đi theo kế hoạch của Đức Chúa Trời nhưng theo một cảm giác của riêng họ, có lẽ lập kế hoạch mất công quá.

Đối với một số người, tuyên bố về khải thị, khải tượng thì dễ dàng hơn là làm việc để phát triển một kế hoạch. Nói rằng: “Chúa bày tỏ với tôi” hoặc “Chúa phán với tôi” thì dễ hơn nhiều.
Thông tin phản hồi, sự khuyên lơn và sự đánh giá trong một trường hợp nào đó phải được xem như là sự phê bình về đường lối mà Đức Chúa Trời muốn như vậy. Và ai là người dám phê bình Đức Chúa Trời?

Tôi không có ý nói rằng Chúa không thể bày tỏ cho bạn một kế hoạch, bởi vì Ngài có thể làm điều đó. Tôi cũng không có ý nói rằng Ngài không thể phán bởi vì Ngài cũng có thể làm điều đó. Nhưng tôi muốn nói đến những người đã lấy cảm giác của mình để thay thế cho kế hoạch của Đức Chúa Trời thì họ đang tự lừa dối mình.

Họ đang lừa dối chính họ và dân sự của họ vì họ có thể lơ là điều đó bằng cách nói là “Chúa phán”. Dân sự sẽ tin điều đó và chẳng bao lâu, người lãnh đạo cũng sẽ tin như vậy mặc dù điều đó chỉ là một sự lừa dối.

2. Sự Phản Hồi Chống Lại Sự Lừa Dối

Chúng ta cần phải dùng sự phản hồi để chống lại khả năng có thể xảy ra sự lừa dối hoặc sự thiếu khôn ngoan trong những gì chúng ta đang làm hoặc những nhược điểm của chúng ta trong việc thực hiện kế hoạch.

Tôi nói điều này theo sự hiểu biết và kinh nghiệm khi tôi hầu việc Chúa kể từ năm 1947.
Chẳng hạn tôi có biết một người lãnh đạo Hội Thánh tuyên bố rằng ông ta nhận được một sự mặc khải bảo ông phải đến một thành phố xa xôi nào đó để xây dựng một trường Kinh Thánh. Không có một kế hoạch nào cả.

Ông và một đồng nghiệp phải đi hàng ngàn dặm đến một quốc gia khác, nơi Chúa có ý định dẫn họ đến ngay một đám đất mà họ sẽ mua. Họ được các thiên sứ và những khải tượng hướng dẫn và hành động theo những sự dẫn dắt hoàn toàn chủ quan.

Người lãnh đạo Hội Thánh đã khởi xướng kế hoạch đó dự định để lại một nhóm lớn các anh em trưởng thành để hoàn tất khải tượng mới mẽ đó của ông ta. Có người hỏi ông: “Kế hoạch của ông đâu?”.
Ông đáp: “Chúa dẫn dắt tôi làm như vậy”.

“Có lẽ Ngài đã dẫn dắt ông nhưng Ngài vẫn muốn ông có một kế hoạch. Ngài đã có một kế hoạch trước khi sáng thế và Ngài cũng muốn ông có kế hoạch. Ông không hoạch định thực hiện kế hoạch này như thế nào, khi nào và với ai sao? Đó không phải là cách làm việc của Đức Chúa Trời”.

Những ai quan tâm đến điều này đều không đánh giá cao hành động của ông và những những người lãnh đạo đã làm ngơ với những lời khuyên bảo. Họ không cởi mở với những ý kiến phản hồi.
Cho đến những năm gần đây, tôi cũng không rõ về tình trạng đó nhưng tôi biết là họ đã đổ hàng ngàn đôla vào kế hoạch này nhưng vẫn chưa có một trường Kinh Thánh nào mọc lên cả. Có sự rắc rối trong công việc tổ chức đó. Có một sự khủng hoảng về lòng tin mà phải mất nhiều năm mới hàn gắn được. Dân sự sẽ bị tổn thương và bàng hoàng nếu họ bị lừa dối.

3. Sự Phản Hồi Duy Trì Sự Quân Bình

Tại sao những việc như thế lại xảy ra? Bởi vì không ai tìm kiếm sự xác nhận khách quan cho những gì họ đã kinh nghiệm chủ quan. Không có mục tiêu, không có sự ưu tiên hàng đầu, không có kế hoạch gì cả.
Hãy tin ở tôi, tôi không phản đối sự bày tỏ chủ quan của Chúa. Đức Chúa Trời dùng những ân tứ trực giác của chúng ta nhưng những ân tứ đó phải được các sự kiện thực tế công nhận. Sự phản hồi cho thấy khi nào thì lập kế hoạch hay không lập kế hoạch theo những bước thực tế khách quan.

Khi có sự quân bình giữa chủ quan và khách quan, thì bạn đang được an toàn. Bạn đang ở trên đường ray xe lửa mà sẽ đưa bạn đến một nơi nào đó.
Nhưng bạn không thể lái chiếc tàu hỏa chỉ chạy trên một đường ray. Bạn phải chạy trên cả hai đường ray. Sự dẫn dắt chủ quan và những sự kiện khách quan phải tương đồng với nhau, và chúng cần phải bổ sung cho nhau. Khi đã có điều đó, thì bạn biết chắc rằng kết quả sẽ rất tốt đẹp.

Những nỗ lực để thành công đòi hỏi phải có một kế hoạch cẩn thận. Phải làm việc với một kế hoạch có suy nghĩ và thực tế. Nếu bạn không có ân tứ quản trị để làm điều đó thì cần phải có người giúp đỡ bạn.
Dù cho Chúa có ban cho bạn những khải tượng hay mục tiêu gì đi nữa, một người nào đó phải lên kế hoạch để thực hiện cách có thứ tự, có sự phối hợp logic để điều ấy được hoàn thành.
Nếu bạn không tuân theo những nguyên tắc này, hầu như tôi có thể bảo đảm rằng bạn sẽ thất bại và thất vọng trong bất cứ điều gì bạn cố làm.

Ở giai đoạn thực hiện, đừng cụ thể hóa kế hoạch của bạn. Sau khi bạn đã phác thảo kế hoạch, hãy để những sự kiện thực tế và sự hiểu biết mà bạn đã khám phá trong suốt giai đoạn thực hiện bổ sung cho kế hoạch đó.
Đừng thực hành theo thuyết cụ thể (tất cả sẽ rối tung cả đấy). Hãy làm cho kế hoạch của bạn được linh động để nó có thể được sửa đổi khi tiến trình thực hiện cho thấy cần phải có sự sửa đổi.

C. SỰ ĐÁNH GIÁ – RẤT QUAN TRỌNG

1. Cho Chúng Ta Thấy Liệu Mục Tiêu Có Đạt Được Hay Không

Khi bạn đã tiến hành và hoàn tất kế hoạch, bạn nên dành thì giờ để đánh giá. Mục tiêu có đạt được không? Chúng ta có hoàn thành được những mục tiêu của mình không? Chúng ta có hoàn tất những gì chúng ta đã khởi sự không? Cuối cùng khải tượng cũng được nhận ra phải không? Hoặc chúng ta bị lệch hướng bởi sự đánh lừa nào đó của kẻ thù bởi hay bởi sự kiêu ngạo, dại dột của chúng ta chăng?

Một trong những lĩnh vực nan giải nhất mà tôi gặp phải trong hai mươi năm qua là việc đánh giá công tác truyền giáo. Nói chung những nhà truyền giáo không muốn bị đánh giá. Dường như thái độ của họ thường là: “Anh ơi, hãy để tôi đến Châu Phi làm vinh hiển Đức Chúa Trời, và đừng hỏi tôi bất kỳ câu hỏi nào cả”.

Khi bạn bắt đầu đánh giá các giáo sĩ bằng một tiêu chuẩn khách quan thì điều đó rất khó. “Quí vị đã hoàn thành được điều gì ở Châu Phi trong hai mươi năm hầu việc Đức Chúa Trời? Điều gì đã xảy ra trong suốt những năm đó? Kết quả ở đâu? Quí vị có thể thuật lại một số kết quả cụ thể không?”.

Tôi không có ý nói rằng những người trong đội đánh giá công tác truyền giáo là những ông tướng phê bình suông, khắt khe và có trái tim bằng đá. Đội đánh giá của chúng tôi không can thiệp vào công trường truyền giáo mà lại không hề biết đến những nan đề và điều kiện ở những nơi đó để mà chỉ trích đời sống và công việc của người truyền giáo. Không phải như thế.

Đội đánh giá thường biết rõ những điều kiện ở nhiều nơi khác nhau trên thế giới. Khi họ thấy một giáo sĩ đang dẫn dắt một vài người đến với Chúa trong những trường hợp hết sức khó khăn thì họ đã ca ngợi sự hoàn tất nhiệm vụ của vị giáo sĩ này. Chúng tôi vui mừng thấy có những đoàn truyền giáo đã thành công, phát triển và có kết quả. Chúng tôi ngợi khen Chúa vì cớ họ và những người họ đã hướng dẫn.

2. Cho Chúng Ta Thấy Liệu Sự Nỗ Lực Có Được Chứng Minh Không

Nhưng có những nỗ lực truyền giáo không thể chứng minh được những gì đã được thực hiện về kết quả nhân lực, nguồn lực, thời gian, năng lực và ngân quỹ. Đó là lý do tại sao sự đánh giá là điều cần thiết. Nơi nào đang thiếu thốn, bị lạm dụng và thiếu khả năng để phát triển.
a. Phí Phạm Thì Giờ Và Tiền Bạc.

Tại một nước nọ trên thế giới, có một vị giáo sĩ đã chi tiêu hết 250.000 đôla trong năm năm trước khi đội kiểm tra đến kiểm tra ông ấy. Để đến nơi ở của ông ấy phải đi mất một ngày đường sông trên một con thuyền chạy nhanh. Để tiết kiệm thì giờ, đội thanh tra đã bay trên vùng rừng rậm và cuối cùng đến một tòa nhà đồ sộ.

Giữa vùng rừng rậm, vị giáo sĩ này đang gây dựng “một trường Kinh Thánh để huấn luyện nhân sự truyền giáo cho dân bản xứ”. Nhưng nan đề là ngôi làng gần nhất cách đó vài giờ đi bằng xuồng máy.

Ngay cả ngôi làng gần nhất này cũng chỉ có khoảng 2.700 người da đỏ nghèo nàn và thất học. Chỉ riêng điều đó đáng lẽ phải được nhận ra trong việc đặt vị trí cho một trường Kinh Thánh chứ. Ngôi trường không nằm giữa một nơi nào cả, cách điểm gần nhất với thế giới bên ngoài rất nhiều dặm.

Toàn bộ khu vực này dân cư thưa thớt đến nỗi bạn phải dùng máy bay mới định được vị trí của những dân tộc cần truyền giáo. Và không có nhiều người.
Để xây dựng cao ốc đồ sộ này, vị giáo sĩ đã tiêu hết 250.000 đôla trong năm năm. Giá cả vận chuyển vật liệu ngược dòng sông thật đắc đỏ và các công nhân nhập từ Hoa Kỳ sang đã làm cho giá thành lên cao hơn nhiều.

Vị giáo sĩ này đã làm được điều gì với 250.000 đôla và năm năm đó? Ông chưa tổ chức được một buổi học đầu tiên nào cả. Ông chưa ghi tên được một học viên nào cả và ông chỉ ở đó với một ngôi nhà nhỏ.

Những người chuyên đi gây quỹ suốt ngày đi khắp nước Mỹ chiếu từng cuốn phim về cuộc truyền giáo mạo hiểm vinh quang này trong vùng rừng rậm. Họ nói “Ngợi khen Chúa, chúng tôi đang truyền giáo cho những người hư mất và chinh phục họ cho Chúa Jesus. Chúng tôi đang xây dựng một trường Kinh Thánh. Điều đó không tuyệt vời sao? Các bạn ơi, quang cảnh rừng rậm thật tuyệt vời. Bạn hãy xem những con khỉ, con két và vẹt đuôi dài. HÃY HỨA NGUYỆN ĐI!”.

Bạn phải xem xét toàn bộ vấn đề. Những người da đỏ ở địa phương đó không thể đọc được. Vì vậy nếu cho rằng bạn có thể đưa họ đến trường Kinh Thánh, thì bạn sẽ bắt đầu huấn luyện họ từ đâu? Phải mất năm đến mười năm để dạy họ đọc! Rồi khi nào thì bạn dạy Kinh Thánh cho họ? Những con người đó không biết cộng 2 với 2.

Tìm những người đã biết đọc và huấn luyện họ đi ra và làm chứng cho những dân làng đó há không phải là hợp lý hơn sao? Đây là những điều bạn phải để ý trong công tác truyền giáo và trong việc đánh giá những nỗ lực truyền giáo.

Có những vấn đề đặc biệt khi sinh sống ở những nơi sơ khai đó. Trong vùng rừng rậm này, không có hệ thống nước, không có điện và không có nước uống an toàn.
Cặp vợ chồng giáo sĩ này phải đun sôi nước để uống, ra sông để tắm và thường xuyên tự đối phó với nhiều loại ký sinh trùng khác nhau trong rừng rậm. Họ phải cố nuôi nấng và dạy dỗ con cái giữa những điều kiện như thế.

Như vậy thì khi nào họ có thì giờ để điều hành trường Kinh Thánh? Khi bạn có thì giờ để đào sâu những lẽ thật nền tảng thì họ lại không có thì giờ. Chỉ tồn tại mỗi ngày thôi họ phải mất từ tám đến chín tiếng. Thật không may, trường hợp này lại là điển hình về những gì thường xảy ra trong công trường truyền giáo.

Dù sao vị giáo sĩ này cũng là một người tốt, và có lẽ nếu ông ấy là một thành viên trong Hội Thánh của bạn, chắc hẳn bạn sẽ thích ông ấy. Nhưng trong suốt tiến trình thanh tra, khi ông phải đối diện với những tình huống thực tế không hợp lý, cuối cùng ông ấy phải thừa nhận: “Anh ơi, một ngày nào đó vùng đất này sẽ có giá trị. Tôi có 200 mẫu đất và tôi đang xây dựng tòa nhà này làm tài sản cho con cái tôi”.

Đội thanh tra khó mà tin được ở lỗ tai họ. Tài sản cho con cái ông ấy à? Ông ta lừa dối tất cả mọi người ở Bắc Mỹ để xây dựng một trường Kinh Thánh ngay giữa rừng rậm, trên một vùng đất vô giá trị mà có lẽ không đáng giá 2 đôla một mẫu khi Chúa đến.
Vì động cơ của ông ta sai trật nên ông cứ đinh ninh rằng mảnh đất tồi tệ đó sẽ có giá trị hàng ngàn đôla một mẫu. Vì vậy ông có thể để lại cho con cái mình một gia tài.
Ông đã phí phạm nhiều năm dài và dường như ông quyết định phí phạm hơn nữa. Những người dân ở Bắc Mỹ vẫn cả tin tiếp tục dâng tiền cho ông ấy với tổng số khoảng 50.000 đôla mỗi năm.

Cần phải có kế hoạch hành động đúng đắn. Tính khả thi của khải tượng mà một người nào đó cảm thấy một cách chủ quan là Đức Chúa Trời đã ban cho họ, thì cần phải được một đội thanh tra khách quan đánh giá lại.
Nếu không thì chúng ta sẽ còn gì? Chúng ta sẽ có những ngôi giáo đường 2.000 chỗ ngồi với những mái nhà bằng được xây ở những nước có tuyết rơi và sẽ sụp đổ ngay trong mùa đông đầu tiên. Chúng ta đã có những người đã đi hàng ngàn dặm đường để truyền giáo cho một hòn đảo không có cư dân ở vùng Caribê. Chúng ta có một trường Kinh Thánh trị giá 1/4 triệu đôla ở giữa vùng rừng rậm mà không có lấy một học viên.

D. LÀM THẾ NÀO ĐỂ CÔNG NHẬN GIÁ TRỊ CỦA NHỮNG KẾ HOẠCH

Đề phòng những kế hoạch vô giá trị hay lừa đảo là rất khó khăn.
Trong ITe 5:12, Phaolô nói rằng: “Hỡi anh em, xin anh em kính trọng kẻ có công khó trong vòng anh em ”. Đó là cách bảo vệ duy nhất mà bạn có. Điều đó sẽ giúp chúng ta làm việc trong lãnh vực thông công với nhau, mỗi người đều được người khác đánh giá một cách đầy đủ và cũng là nơi mà mọi người đều biết sẽ tiến hành làm gì.
Một ví dụ về điều này ở trong Xu 25:1-40. Khi Đức Chúa Trời cho Môise khải tượng về đền thờ. Kế hoạch này đòi hỏi một sự dâng hiến có lẽ lên đến nhiều triệu đôla bằng vàng, bạc, đá quý và những vật liệu khác.

Dân Ysơraên không gặp nan đề trong việc hứa nguyện dâng hiến những đồ vật đó bởi vì rõ ràng là Môise có nghe tiếng phán của Chúa căn cứ vào những cuộc chinh phục và những thành công bởi đức tin trong quá khứ của ông.
Nhưng nếu Môise cố làm điều này ngay lần đầu tiên ông đến với dân sự ở AiCập thì có lẽ ông đã không thành công. Hoặc nếu ông đến gia nhập với họ như một người khách lạ trong đồng vắng thì có lẽ họ cũng không nghe theo một lời đề nghị như vậy. Ông đã ở với họ nhiều năm và ông đã có một lịch sử đáng tin cậy.

Thứ hai, những gì Môise nói ra là một kế hoạch hoàn chỉnh. Đó là những lời nói về những mục tiêu và những bước hành động có thể đo lường được, có thể đạt được, có thể hiểu được và có thể làm được. Khi có người yêu cầu bạn tham gia vào một kế hoạch hoặc dâng tiền cho kế hoạch đó, bạn đừng ngại chất vấn. Nếu họ không thể hoặc không chịu đưa ra những lời giải đáp rõ ràng về mục tiêu và kế hoạch của họ thì bạn có lý do để không giúp đỡ gì cả.

E. KẾT LUẬN

Đây là những nguyên tắc Kinh Thánh để dẫn đến sự thành công. Có người đã nói “Đức Chúa Trời sẽ chúc phước những gì có tính chất bổ sung và Ngài sẽ rủa sả những gì thay thế”. Nếu bạn có thể thay thế những nguyên tắc này bằng sự hy sinh, cầu nguyện, biệt riêng, tính trung thực và những nguyên tắc thuộc linh khác thì chúng sẽ trở thành một sự rủa sả cho bạn. Nhưng nếu đó là những điều bổ sung, những công cụ làm việc để mở mang Vương quốc của Đức Chúa Trời, tôi hoàn toàn tin chắc rằng những điều đó sẽ là phước hạnh.
Mong bạn có được nhiều bó lúa hơn để đặt dưới chân Chúa Jesus khi Ngài trở lại.