F2.1 Tòa Án Của Đấng Christ – Cây Gậy Của Người Chăn Bầy

839

F2.1 Tòa Án Của Đấng Christ

Cây Gậy Của Người Chăn Bầy
Bài của Ralph Mahoney

F1. Sự Chuẩn Nhận của Đức Chúa Trời
– F1.1 – Được Gọi, Được Chọn và Trung Tín.
– F1.2 – Đức Chúa Trời Thử Nghiệm Con Người
F2. Mão Triều Thiên Và Phần Thưởng
– F2.1 Tòa Án Của Đấng Christ
F3. Phán Xét Những Người Làm Công Vô Luật
– F3.1 – Những Người Lãnh Đạo Bất Trung
– F3.2 – Những Người Lãnh Đạo Trung Tín

Phần F2:
MÃO TRIỀU THIÊN / PHẦN THƯỞNG

Chương 1:
TÒA ÁN ĐẤNG CHRIST

Phân Dân Nhâp

“Bởi vì chúng ta thảy đều phải ứng hầu trước tòa án Đấng Christ, hầu cho mỗi người nhận lãnh tùy theo điều thiện hay điều ác mình đã làm lúc còn trong xác thịt ” (IICo 5:10).
Từ “tòa án Đấng Christ” theo tiếng Hy Lạp là bema nghĩa là “cái bục được dựng lên”. Đó KHÔNG phải là “ghế của quan tòa” mà các luật gia nghiêm khắc ngồi để quyết định xem loại hình phạt nào dành cho bị cáo.

“Bema” giống như cái bục được dựng lên, hoặc là “khán đài” nơi các trọng tài của trận đấu hay cuộc đua quyết định xem nên cho các đấu thủ hay người chạy đua PHẦN THƯỞNG gì.
Đấng Christ sẽ đứng ở chỗ “bema ” hay “khán đài” đó. Nếu sau khi được tái sanh (Gi 3:3), chúng ta sống một đời sông trung tín hầu việc Chúa, hay làm việc tốt thì Đấng Christ sẽ thưởng cho chúng ta tại tòa án của Ngài.
Tại tòa án của Đấng Christ, hoặc chúng ta sẽ được phần thưởng, hoặc các việc làm của chúng ta sẽ bị đốt cháy như cỏ khô. Chúng ta có thê có rât ít phần thưởng hoăc không nhận được gì cả.

“Theo ơn Đức Chúa Trời ban cho tôi, tôi đã lập nền như một tay thợ khéo, mà có kẻ khác cất lên trên, nhưng ai nấy phải cẩn thận về sự mình xây trên nền đó. .. Nếu có ai lấy vàng, bạc, bửu thạch, gỗ, cỏ khô, rơm rạ mà xây trên nền ấy, thì công việc của mỗi người sẽ bày tỏ ra.

Ngày đến sẽ tỏ tường công việc đó. Nó sẽ trình ra trong lửa, và công việc mỗi người đáng giá nào lửa sẽ chỉ ra. .. Nếu công việc của họ bị thiêu hủy, thì mất phần thưởng. Còn về phần người đó sẽ được cứu, song dường như qua lửa vậy ” (ICo 3:10-15).
Phaolô nói rằng: “Nếu công việc của người nào đó còn lại thì họ sẽ được phần thưởng”.
Chúng ta hãy xem xét những phần thưởng hay “mão triều thiên” đó.

A. SỰ CỨU RỖI KHÁC VỚI PHẦN THƯỞNG DÀNH CHO CƠ ĐỐC NHÂN

Có sự khác nhau giữa giáo lý về sự cứu rỗi dành cho người hư mất và giáo lý về phần thưởng dành cho người được cứu.

1. Sự Cứu Rỗi Ban Cho Nhưng Không

Sự cứu rỗi là “sự ban cho của Đức Chúa Trời chứ không phải bởi việc làm ” (Eph 2:8, 9). Sự cứu rỗi là bởi đức tin nhận lấy những gì Chúa Jêsus đã làm trên thập tự. “Đây là huyết ta. .. đã được đổ ra cho nhiều người được tha tội ” (Mat 26:28 NIV).
“… Đấng Christ đã chết vì tội lỗi chúng ta theo lời Kinh Thánh ” (ICo 15:3).
Khi tôi tin rằng huyết Chúa Jêsus đã đổ ra trên thập tự giá là một sự trả giá đầy đủ cho tội lỗi của tôi thì tôi được sự sống đời đời (Gi 3:36).

2. Phần Thưởng Là Do Công Khó Mà Đạt Được

Phần thưởng là do công việc của tín đồ (Mat 16:27).
Các câu Kinh Thánh trong ICo 3:8-15 nói rõ về phần thưởng.

a. Được Thưởng Do Lao Nhọc.

Mọi tín đồ đều sẽ được phần thưởng tùy theo sự lao nhọc của họ (câu 8). Chúng ta không lao nhọc để được sự cứu rỗi.

b. Những Người Đông Công Với Đức Chúa Trời.

“Chúng ta là những người đông công cùng làm việc với Đức Chúa Trời ” (câu 9) – không phải để được cứu rỗi nhưng để được phần thưởng.

c. Xây Trên Đấng Christ.

Tín đồ phải được xây trên Đức Chúa Jêsus Christ, Đó là nền tảng duy nhất (câu 11).

d. Chọn Vật Liệu.

Tín đồ có thể lựa chọn hai loại vật liệu xây dựng: “vàng, bạc, bửu thạch ”, đó là những vật liệu đời đời. Hoặc “gỗ, cỏ khô, rơm rạ ” , là những vật liệu tạm thời (câu 12, so với IICo 4:18).

e. Nhận Phần Thưởng.

Tín đồ nào xây trên Đấng Christ bằng những vật liệu đời đời như “vàng, bạc, bửu thạch ” thì sẽ nhận được phần thưởng.

f. Không Nhận Phần Thưởng.

Những ai xây trên Đấng Christ bằng những vật liệu tạm thời như “gỗ, cỏ khô, rơm rạ ” thì sẽ không được thưởng. Các công việc của “gỗ, cỏ khô, rơm rạ ” sẽ bị thiêu hủy trước “tòa án của Đấng Christ ” (5:10), và tín đồ đó sẽ chịu thiêt thòi – Không phải mất sự cứu rỗi nhưng mất phần thưởng.

3. Bị Hổ Thẹn Lúc Ngài Đến

Đức Chúa Jêsus Christ ban cho mỗi tín đồ một công việc để làm. Nếu chúng ta bỏ qua mạng lênh của Ngài, chúng ta sẽ rất đau buồn và sợ hãi khi đứng trước mặt Ngài tại nơi phán xét. Hãy chú ý lời cảnh báo của Giăng:
“Hỡi các con bé mọn ta, hãy ở trong Ngài, hầu cho nếu Ngài hiện đến, chúng ta cũng đầy sự vững lòng, không bị hổ thẹn ” (IGi 2:28).
Từ “ở trong” có nghĩa giống như cái cây có rễ đâm sâu xuông để kết nhiều quả. Chúng ta phải đâm rễ sâu trong Đâng Christ (xem GiGa 15:5, 8).
Từ “hổ thẹn” có nghĩa “giật lùi lại vì sợ hãi và mất mặt”.
Một số tín đồ sẽ giật lùi khỏi Đấng Christ trong sự xấu hổ lúc Ngài hiện đến vì đời sống của họ không có kết quả. Họ không kết quả vì họ không “đâm rễ sâu” trong Đâng Christ (xem Colose 2:7; Mat 13:3-10, 18-23).

Trong năm đầu tiên của chức vụ, một vị mục sư nọ ngồi bên cạnh một người bạn sắp chết của ông. Khi họ nói chuyện về việc ra đi của người sắp chết, nước mắt ông ấy tuôn chảy. Vị mục sư tưởng rằng người bạn của mình sợ chết nên ông cố nói những lời an ủi.
Nhưng người bạn nói: “Tôi không sợ chết, tôi chỉ thấy hổ thẹn khi phải chết”. Ông tiếp tục nói rằng Đấng Christ là Cứu Chúa của ông, nhưng ông chỉ sống cho chính mình, và bây giờ ông sắp gặp Đức Chúa Jêsus Christ với hai bàn tay trắng. Cuộc đời của ông đã hiện ra trước mắt ông như “gỗ, cỏ khô và rơm rạ ”. Ông được cứu nhưng ông không có môt công việc có giá trị đời đời cụ thể nào để dâng cho Chúa cả (ICo 3:15).

B. BẢY MÃO TRIỀU THIÊN MÀ CÁC CƠ ĐỐC NHÂN CÓ THỂ NHẬN ĐƯỢC

1. Mão Triều Thiên Của Sự Sống

“Phước cho người bị cám dỗ, vì lúc đã chịu nổi sự thử thách rồi thì sẽ lãnh mão triều thiên của sự sống mà Đức Chúa Trời đã hứa cho kẻ kính mến Ngài ” (Gia 1:12).
Phần thưởng này cũng có thể được gọi là mão triều thiên của những kẻ yêu mến Đức Chúa Trời. Có ai là người yêu mến Đức Chúa Trời mà lại sử dụng những phước hạnh của Ngài chỉ cho chính mình, hoặc cầu nguyện vì cớ sự thịnh vượng và tiện nghi hoặc yêu cầu Đức Chúa Trời giải quyết tất cả những nan đề của mình không? Không. Họ đã chịu đựng sự thử thách vì cớ Ngài.
Qua tình yêu của họ đối với Đức Chúa Trời, các tín đồ này có được sức mạnh để đắc thắng sự cám dỗ và kiên trì khi thử thách đến. Phaolô nói rằng: “Chúng ta cũng được vinh hiển trong sự hoạn nạn ”.

Chúng ta có được vinh hiển trong sự hoạn nạn không? Chúng ta chỉ có thể làm được điều đó khi “tình yêu thương của Đức Chúa Trời rãi khắp trong lòng chúng ta bởi Thánh Linh đã được ban cho chúng ta ” (Ro 5:3-5). Không có tình yêu đối với Đức Chúa Trời trong lòng của tín đồ thì sự thử thách có thể làm cho họ cay đắng và chỉ trích. Có thể họ sẽ bị mất “mão triều thiên của sự sống ” (câu 12).

a. Trung Tín Cho Đến Chết.

Tất cả các tín đồ đều có sự sống đời đời (Gi 3:15, 16) nhưng không phải tất cả các tín đồ đều sẽ được thưởng “mão triều thiên của sự sống ”. Mão triều thiên này sẽ được ban cho những ai “trung tín cho đến chết ” (Kh 2:10).
Để nhận được “mão triều thiên của sự sống ”, tín đồ phải yêu Chúa hơn mạng sống của chính mình.

“Vì ai muốn cứu sự sống mình (sự sống bản ngã ) thì sẽ mất, nhưng ai vì cớ ta và đạo tin lành (sống cho Christ bằng bất cứ giá nào ) mà mất sự sống, thì sẽ cứu ” (Mac 8:35).
Phần thưởng này sẽ được ban cho những ai sống cho Đấng Christ và chịu đựng được sự cám dỗ trong quyên năng của tình yêu Đức Chúa Trời (ICo 10:13).

2. Mão triều thiên không hư nát

“Anh em há chẳng biết rằng trong cuộc chạy thi nơi trường đua, hết thảy đều chạy nhưng chỉ một người được thưởng sao? Vậy, anh em hãy chạy cách nào cho được thưởng. Hết thảy những người đua tranh tự mình chịu lấy mọi sự kiêng kỵ, họ chịu vậy để được mão triều thiên hay hư nát. Nhưng chúng ta chịu vậy để được mão triều thiên không hay hư nát.
Vậy thì tôi chạy chẳng phải là chạy bá vơ; tôi đánh chẳng phải là đánh gió, song tôi đãi thân thể tôi cách nghiêm khắc bắt nó phải phục, e rằng sau khi tôi đã giảng dạy kẻ khác, mà chính mình phải bị bỏ chăng ” (9:24-27).

Phaolô đã dùng các môn chơi thể theo của người Hy Lạp để minh họa cuộc đua thuộc linh của tín đồ. Họ đã chạy để “đoạt mão triều thiên hay hư nát nhưng chúng ta thì để được mão triều thiên không hay hư nát ” (câu 25). Không một thanh niên nào có thể dự thi trong các môn chơi thể thao nếu người ấy không phải là một công dân Hy Lạp và do các cha mẹ Hy Lạp sinh ra. Người chưa được cứu không thê dự phần hầu việc Chúa để được phần thưởng nhưng chỉ những ai được Đức Chúa Trời sinh ra mới có quyền (Gi 3:3).

a. Chạy Để Đạt Được Giải.

Mão triều thiên của người chạy đua được ban cho Cơ đốc nhân biết kỷ luật chính mình và biết giữ thân thể và các sự ham muốn của thân thể mình dưới sự kiểm soát nghiêm nhăt. Cũng giống như một vận động viên biết tự kỷ luật mình để có thể thắng được cuộc đua, vì vậy chúng ta phải chạy theo cuộc đua đã bày ra trước mặt (He 1:1).
Vận động viên phải từ chối mọi sự thèm muốn của thân thể, vì vậy tín đồ phải “đãi thân thể mình cách nghiêm khắc và bắt nó phải phục ” nếu không người ấy sẽ “bị bỏ ” (câu 27). Người ấy sẽ không mất sự cứu rỗi nhưng người ấy có thể mất phần thưởng. Đấng Christ có một phần thưởng đặc biệt cho những tín đồ nào đã đấu tranh chống lại sự cám dỗ. Đây là cách để nhận được “mão triều thiên không hay hư nát ”.

1) Từ Chối Chính Mình. Tín đồ phải từ chối tất cả những gì làm cho mình bị đèn nén và bị níu lại (He 12:1).
2) Nhìn Xem Đấng Christ. Tín đồ phải nhìn xem Đấng Christ chứ không xây qua bên hữu hoặc bên tả (12:2).
3) Sức Mạnh Trong Chúa. Tín đồ phải tìm thấy sức mạnh trong Chúa (Eph 6:10-18).
4) Một Của Lễ Sống. Tín đồ phải dâng thân thể mình cho Chúa làm của lễ sống (Ro 12:1, 2).
5) Không Bị Vướng Víu. Bởi đức tin, tín đồ phải từ chối bất kỳ điều gì làm cản trở sự phát triển thuộc linh (He 11:24-29).

Bạn đừng làm một khán giả thuộc linh. Hãy bước vào cuộc đua, hãy chạy để đoạt được “mão triều thiên không hay hư nát”.
3. Mão Triều Thiên Vui Mừng

“Vì sự trông cậy, vui mừng và mão triều thiên vinh hiển của chúng tôi là gì, há chẳng phải là anh em (đó là người Têsalônica mà Phaolô đã chinh phục cho Đấng Christ trong cuộc truyền giáo ) cũng được đứng trước mặt Đức Chúa Jêsus chúng ta trong khi Ngài đến sao? Phải, anh em thật là sự vinh hiển và vui mừng của chúng ta vậy ” (ITe 2:19-20).
Mão triều thiên này thưởng cho tín đồ nào đã thuyết phục người khác tin rằng Đấng Christ là Chúa và Cứu Chúa của họ.

a. Ban Cho Người Chinh Phục Linh Hồn Tôi Nhân .

“Mão triều thiên vui mừng ” (câu 19) là mão triều thiên của người chinh phục linh hồn tôi nhân.
Công việc lớn lao nhất mà bạn có được đặc ân làm cho Chúa là đem người khác đến chỗ hiểu biết Đấng Christ là Cứu Chúa.
Phần lớn niềm vui của bạn ở thiên đàng sẽ được quyết định bởi số người mà bạn đã góp phần đem về cho Chúa. Phaolô nói rằng những tín đồ Têsalônica là “sự vinh hiển và vui mừng ” của ông bây giờ và khi Chúa trở lại.

b. Những Lý Do Về Việc Chinh Phục Linh Hồn Tôi Nhân.

Kinh Thánh cũng đưa ra những lý do về việc chinh phục linh hồn tôi nhân.

1) Đó Là Sự Khôn Ngoan. Chinh phục linh hồn người khác cho Đâng Christ là một việc làm khôn ngoan (Ch 11:30).
2) Tấn Công Vào Tội Lỗi. Đó là cuộc tấn công vào tội lỗi để chinh phục linh hồn người khác cho Đấng Christ (Gia 5:2).
3) Một Lý Do Để Vui Mừng. Lý do để có được sự vui mừng trên thiên đàng là việc chinh phục linh hồn người khác cho Đấng Christ (Lu 15:10).
4) Được Chiêu Sáng Mãi. Những người chinh phục linh hồn tôi nhân được chiếu sáng mãi như những vì sao (Da 12:3).

c. Làm Thế Nào Để Bạn Có Thể Chinh Phục Linh Hồn Người Khác.

1) Làm Chứng Bằng Chính Đời Sống Bạn. Hãy để cho người khác có thể nhìn thấy Đâng Christ trong đời sống bạn (IICo 3:2 so với 2:20).
2) Làm Chứng Bằng Môi Miệng Của Bạn. Hãy tin cậy Đức Thánh Linh để ban cho bạn có quyền năng trong lời nói (Cong 1:8).
3) Làm Chứng Bằng Việc Dâng 1/10 và các của dâng khác để người khác có thể rao giảng Đấng Christ ra và bạn sẽ được “kết quả nhiều (phần thưởng ) bởi lễ vật đem đến cho anh em ” (Phi 4:15-17, so với IICo 9:6).

Đức Chúa Trời hứa rằng công khó của bạn trong Chúa không phải là vô ích đâu (ICo 5:58). Những người chinh phục linh hồn người khác sẽ không vui mừng một mình. Cả thiên đàng sẽ vui mừng với họ khi họ nhận được “mão triều thiên vui mừng ” (ITe 2:19).

4. Mão Triều Thiên Của Sự Công Bình

“Nhưng con. .. hãy chịu chực khổ, làm việc của người giảng tin lành, mọi phận sự về chức vụ con phải làm cho đầy đủ. .. Hiện nay mão triều thiên của sự công bình đã để dành cho ta; Chúa là quan án công bình, sẽ ban mão ấy cho ta trong những ngày đó – Không những cho ta mà thôi, nhưng cũng cho mọi kẻ yêu mến sự hiện đến của Ngài ” (IITi 4:5-8).

“Mão triều thiên của sự công bình ” là một phần thưởng. Không nên nhầm lẫn điều này với “sự công bình của Đức Chúa Trời ” mà kẻ tin đã nhận được khi trở thành Cơ đốc nhân. Chúng ta đặt đức tin và sự trông cậy của mình nơi Đấng Christ bởi vì “… Đức Chúa Trời đã làm cho Đấng (Christ) vốn chẳng biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta, hầu cho chúng ta nhờ Đấng đó mà trở nên sự bình của Đức Chúa Trời ” (IICo 5:21).

Sự công bình này được ban cho tất cả những ai đã được cứu bởi ân điển qua đức tin. “Mão triều thiên của sự công bình ” là một phần thưởng mà người đã được cứu phải làm việc mới có được.

a. Họ Yêu Mến Sự Hiện Ra Của Ngài.

Vị sứ đồ nói đến “tòa án của Đấng Christ ” (5:10), nơi “mão triều thiên của sự công bình ” sẽ ban cho những ai “yêu mến sự hiện ra của Ngài ” (IITi 4:8).
Nếu tín đồ biết trông mong, yêu mến sự hiện đến lần thứ hai của Đấng Christ thì điều đó sẽ ảnh hưởng đên cả cuộc đời của họ. Chúng ta hãy xem lẽ thật có ảnh hưởng mạnh mẽ này đã tác động lên đời sống của sứ đồ Phaolô như thế nào.

1) Đánh Trận Tốt Lành. “Ta đã đánh trận tốt lành ” (câu 7 so với ICo 15:32). Suốt cuộc đời Cơ đốc của ông, ông đã đánh những trận chiến thuộc linh, và ông đã thắng. Ông chẳng bao giờ đầu hàng kẻ thù của sự công nghĩa (Eph 6:12).

2) Đã Xong Cuộc Chạy. “Ta đã xong cuộc chạy ” (câu 7). Ông đã tham gia cuộc chạy, và ông không chạy lòng vòng ở những chỗ khó khăn. Ông cũng không quay nhìn lại (Lu 9:61, 62). Ông đã xong cuộc đua với đôi mắt chăm xem Đấng Christ (Phi 1:6).

3) Giữ Đức Tin. “Ta đã giữ được đức tin ” (câu 7). Ông đã rao giảng về “hết thảy ý muốn của Đức Chúa Trời ” và chẳng hề phản bội bất kỳ một giáo lý Kinh Thánh nào (Cong 20:24-31).

Bạn có trông đợi sự trở lại của Ngài không? Bạn có hoàn thành tất cả các bổn phận về chức vụ và sự truyền giáo của bạn không? Nếu có, mão triều thiên này dành cho bạn đó.
Thật là quan trọng khi tín đồ biết hết lòng yêu mến sự hiện đến lần thứ hai của Chúa và Cứu Chúa chúng ta là Jêsus Christ, hầu cho chúng ta có thể nhận được “mão triều thiên của sự công bình ” (câu 8).

5. Mão Triều Thiên Vinh Hiển

“Hãy chăn bầy của Đức Chúa Trời đã giao phó cho anh em. .. chẳng phải vì lợi dơ bẩn. .. chẳng phải quản trị phần trách nhiệm giao cho anh em, song để làm gương tốt cho cả bầy. Khi Đấng làm đầu của kẻ chăn hiện ra, anh em sẽ được mão triều thiên vinh hiển, chẳng hề tàn héo ” (IPhi 5:2-4).

a. Mão Triều Thiên Của Người Chăn Bầy Trung Tín.

“Mão triều thiên vinh hiển ” (câu 4) là một phần thưởng đặc biệt dành cho các mục sư trung tín, vâng lời, được Đức Chúa Trời kêu gọi. Họ sẽ nhận phần thưởng này khi “Đấng Chăn Chiên Trưởng hiện ra ”. Mão triều thiên đó là đời đời, “chẳng hề tàn héo ” (câu 4).

Mọi tín đồ đều có thể dự phần về “mão triều thiên vinh hiển” của người chăn bầy. “Ai rước một đấng tiên tri vì là tiên tri, thì sẽ lãnh phần thưởng của đấng tiên tri ” (Mat 10:41). Bạn hãy ủng hộ những người chăn bầy được Đức Chúa Trời kêu gọi và trung tín bằng cách cầu nguyện cho họ và khích lệ họ trong công việc Chúa.

Hãy cung cấp sự cần dùng cho chức vụ của họ bằng cách dâng 1/10 và các của lễ (Ma 3:10), hãy dâng hiến thì giờ rời rộng để hầu việc Chúa. Đức Chúa Trời sẽ ban thưởng cho bạn vì bạn đã nuôi nấng đầy tớ được chọn của Ngài, bằng cách cho phép bạn dự phần trong phần thưởng của người chăn bầy của bạn. Người chăn bầy sẽ được “mão triều thiên vinh hiển ” này bằng cách:

1) Công Bố Lời Của Đức Chúa Trời. Người chăn bầy phải công bố lời của Đức Chúa Trời mà không sợ hãi, không thiên vị khi cần thiết để “bẻ trách, nài khuyên, sửa trị, cứ dạy dỗ chẳng thôi ” (IITi 4:1-5).

2) Chăm Sóc Thuộc Linh Cho Hội Thánh. Người chăn bầy có trách nhiệm với Đức Chúa Trời trong việc rao giảng sứ điệp cho dân sự Ngài. Không nên có một mục sư nào rao giảng để đẹp lòng dân sự. Họ phải làm đẹp lòng Chúa (Ga 1:10).

3) Làm Gương Tốt Cho Hội Thánh. Người chăn bầy không nên phục vụ vì phần thưởng là tiền bạc. Tuy nhiên Hội Thánh phải có trách nhiệm quan tâm đến nhu cầu vật chất của họ (ITi 5:18). Họ là người lãnh đạo thuộc linh chứ không phải là kẻ độc tài. Họ phải bước đi với Đức Chúa Trời bằng đức tin.

“Khi Đấng làm đầu các kẻ chăn hiện ra, anh em sẽ được mão triều thiên vinh hiển chẳng hề tàn héo ” (IPhi 5:4).
Một số người được gọi là “mục sư”, được lựa chọn và trả lương để trở thành những người quản trị của các Giáo hội có hệ thống tổ chức, sẽ không được lãnh mão triêu thiên này vì cớ sự thất bại và tội lỗi của họ.

6. Mão Triều Thiên Của Người Đắc Thắng

“… Hãy giữ lấy điều ngươi có, hầu cho không ai cất lấy mão triều thiên của ngươi ” (Kh 3:11).
Người đắc thắng được hứa sẽ lãnh được mão triều thiên nếu họ giữ vững những gì Đức Chúa Trời đã ban cho họ.
Bạn có thể đánh mất mão triều thiên dành cho người đắc thắng của bạn. Điều lẽ ra được ban cho bạn thì sẽ ban cho người khác.
Giacốp đã nhận được điều lẽ ra thuộc về Êsau (Sa 25:33; 27:35, 36). Mathia đã nhận được điều lẽ ra thuộc về Giuđa (Cong 1:20, 26).

7. Mão Triều Thiên Của Người Tuận Đạo

“Ngươi chớ ngại điều mình sẽ chịu khổ. Nầy ma quỉ sẽ quăng nhiều kẻ trong các ngươi vào ngục, hầu cho các ngươi bị thử thách, các ngươi sẽ bị hoạn nạn. .. Khá giữ trung tín cho đến chết, rồi ta sẽ ban cho ngươi mão triều thiên. ..” (Kh 2:10).
Những ai được tôn cao vì cớ hy sinh mạng sống mình như người tuận đạo thì sẽ nhận được mão triều thiên này. Người tuận đạo là người “… chịu chết vì đạo Đức Chúa Trời và vì lời chứng họ đã làm ” (6:9).
Êtiên là người đầu tiên nhận được mão triều thiên này.

 

… bạn đang ở chương ” F2.1 Tòa Án Của Đấng Christ ”

F1. Sự Chuẩn Nhận của Đức Chúa Trời
– F1.1 – Được Gọi, Được Chọn và Trung Tín.
– F1.2 – Đức Chúa Trời Thử Nghiệm Con Người
F2. Mão Triều Thiên Và Phần Thưởng
– F2.1 Tòa Án Của Đấng Christ
F3. Phán Xét Những Người Làm Công Vô Luật
– F3.1 – Những Người Lãnh Đạo Bất Trung
– F3.2 – Những Người Lãnh Đạo Trung Tín