G 2.2. Sự Làm Con Nuôi Và Quyên Làm Con – Cây Gậy Của Người Chăn Bầy

1048
Cay gay cua nguoi chan bay
Cay gay cua nguoi chan bay

G 2.2. Sự Làm Con Nuôi Và Quyên Làm Con

Cây Gậy Của Người Chăn Bầy

> G1. Những Điêu Sau Rôt
> G 2. Sự Làm Con Nuôi Và Quyên Làm Con

Phần G2:

SỰ LÀM CON NUÔI
Bài của Ralph Mahoney

Chương 1:
SỰ LÀM CON NUÔI VÀ QUYỀN LÀM CON

Phân Dân Nhâp
Vấn đề “làm con nuôi” và “quyền làm con” có ích lợi gì? Sứ đồ Phaolô đã có ý gì khi ông viết rằng: “… Anh em đã nhận lấy linh của SỰ LÀM CON NUÔI. ..”, “… chúng ta. .. cũng than thở trong lòng đang khi trông đợi SỰ LÀM CON NUÔI ” (Ro 8:15, 23), “… Ngài đã định trước cho chúng ta được trở nên CON NUÔI của Ngài bởi Đức Chúa Jêsus Christ. ..” (Eph 1:5). Phải chăng sứ đồ Phaolô đã nhận được một sự măc khải về một điều gì đó mà ngày nay chúng ta không biết gì hoặc biết rất ít”?

Được hầu việc Chúa ở những xứ được chép trong Kinh Thánh với một người anh em được sinh ra ở Ysơraên, đã giúp tôi hiểu một số hình ảnh về phong tục mà Phaolô đã đưa ra khi ông viết về sự làm con nuôi này.

Các dân tộc sinh ra ở phương Đông không bị khó hiểu về những điều Kinh Thánh đề cập đến như người phương Tây, vì họ hiểu được phép ẩn dụ và ngôn ngữ của Kinh Thánh.
Vì người phương Tây không biết các phong tục và tập quán của những xứ trong Kinh Thánh nên họ đã bỏ qua những lẽ thật đầy quyền năng trong từ “CON NUÔI” này.

Từ “con nuôi” theo tiếng Hy Lạp là “huiothesia”, có nghĩa là “được đặt vào địa vị làm con”. Điều này không ám chỉ đến một trẻ em mồ côi hoặc những người có lòng hảo tâm muốn “nuôi” một cô nhi.

Từ “huiothesia” này được áp dụng cho những người trẻ đã đạt đến tuổi trưởng thành. “Nhưng đồ ăn đặc là để cho kẻ thành nhơn, cho kẻ hay dụng tâm tư luyện tập mà phân biệt điều lành và điều dữ ” (He 5:14).

A. ĐƯỢC ĐẶT VÀO ĐỊA VỊ LÀM CON

Ở những xứ trong Kinh Thánh, khi một thanh niên đã đến tuổi trưởng thành và tỏ ra có khả năng gánh vác trách nhiệm thì sẽ đến một ngày, người bố sẽ tổ chức một buổi lễ công khai “đặt cậu ấy vào địa vị làm con ”.
Những người hàng xóm, bạn bè và các trưởng lão trong làng đều được mời đến chứng kiến sự kiện này vì điều này có một ý nghĩa lớn lao trong đời sống của người thanh niên đó. Sau buổi lễ LÀM CON đó, mọi sự đều thay đổi đôi với câu.

Cậu bé này luôn được xem là dòng dõi của người bố ngay từ khi cậu được mang thai trong bụng mẹ. Nhưng khi đã đủ tuổi, đã trưởng thành, và vào lúc mà người bố cho rằng cậu đã sẵn sàng thì cậu thanh niên trưởng thành ấy sẽ được “đặt vào địa vị làm con ”.
Ở các nước phương Tây, khi một cậu bé được sinh ra, người bố sẽ đến nhà bảo sanh và tự hào nói rằng: “Đây là con trai tôi!”.

1. Ba Từ Được Dùng Để Nói Về Đứa Con

Vấn đề là ngữ nghĩa học – tức là vấn đề ngôn ngữ. Trong tiếng Anh chúng ta chỉ có một từ để chỉ “con trai”. Trong tiếng Hy Lạp có ba từ:
a. Teknion.
Nói đến đứa con trai nhỏ (baby son).

b. Teknon.
Nói đến một đứa con trai đang trưởng thành nhưng chưa đủ lớn để gánh vác trách nhiệm. Trong tiếng Anh, chúng ta gọi là đứa trẻ “child”.

c. Huios.
Nói đến một người đã sẵn sàng gánh vác trách nhiệm, đã trải qua buổi lễ “làm con” rồi.
Do đó chúng ta có thể tóm tắt quan niệm này như sau: Thứ nhất là Teknion nghĩa là con nhỏ. Thứ hai là Teknon nghĩa là thanh niên mới lớn. Thứ ba là Huios nghĩa là một người con trai (đã qua lễ làm con).

Ở các xứ trong Kinh Thánh, một đứa trẻ không thể được gọi là “huios” (con trai). Từ “huios” (con trai) chỉ được dùng sau buổi lễ LÀM CON.
Phaolô có ý nói đến điều này khi ông viết cho người Galati rằng:
“Vả, tôi nói rằng người kế tự dù (đã được định đoạt từ trước ) là chủ của mọi vật, mà đương còn thơ ấu, thì chẳng khác gì kẻ tôi mọi, phải ở dưới quyền kẻ bảo hộ và kẻ coi giữ, cho đến kỳ người cha đã định ” (ý nói đến lễ làm con ) (Ga 4:1, 2).
Đây là bức tranh về Cơ đốc nhân là những người phải trải qua tiến trình trưởng thành trước khi được đặt vào địa vị làm con của Đức Chúa Trời.

B. QUYỀN ĐƯỢC TRỞ THÀNH CON

Sự xưng nghĩa chỉ là bước khởi đầu của sự cứu chuộc vĩ đại cho chúng ta. “Nhưng hễ ai đã nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền phép (quyền, hoặc uy quyền, hoặc đặc ân ) để trở nên con cái của Đức Chúa Trời. ..” (Gi 1:12).
Trong câu này từ “quyền phép” là một từ quan trọng được dịch là “uy quyền” vì theo tiếng Hy Lạp là “exousia”.

Đây là từ nói về đặc quyền hay quyền, hoặc sự cho phép. Khi đèn đường bật xanh thì bạn được “exousia” (quyền, cho phép hoặc đặc quyền) để đi qua.
Nếu xe gắn máy của bạn hết xăng và dừng lại, bạn sẽ không có SỨC MẠNH (quyền năng) để đi mặc dù bạn có quyền (được cho phép) đi.
Vì vậy khi chúng ta tiếp nhận Đấng Christ, chúng ta được ban cho quyền, hoặc sự cho phép, hoặc uy quyền để trở nên con cái của Đức Chúa Trời.

Tuy nhiên Kinh Thánh cảnh báo chúng ta rằng: “Vậy đang khi còn có lời hứa cho vào sự yên nghỉ Chúa, hãy lo sợ, kẻo trong chúng ta có ai bị trừ ra chăng ” (He 4:1).
Các Cơ đốc nhân Hêbơrơ trong thời Phaolô đã bị quở trách vì đã không trở thành như điêu mà họ được quyền trở thành.

“Đáng lẽ anh em đã làm thầy từ lâu rồi, nay còn cần người ta lấy những điều sơ học của lời Đức Chúa Trời mà dạy anh em; anh em cần ăn sữa thay vì đồ ăn đặc. Vả kẻ nào chỉ ăn sữa thôi. .. là thơ ấu. Nhưng đồ ăn đặc là để cho kẻ thành nhơn. ..” (He 5:12-14).
Cũng vậy, dân Ysơraên đã có uy quyền (quyền, sự cho phép, đặc quyền) để vào xứ Canaan và chiếm lây đất hứa nhưng họ đã bị hủy diệt trong sa mạc vì sự vô tín.

Sự vô tín đã giết chết họ (cũng như nó đang giết chết nhiều người ngày hôm nay về mặt thuộc linh). Họ đã có uy quyền và quyền của những người “… bởi đức tin và lòng nhịn nhục mà được hưởng lời hứa ” (6:12). Họ đã không trở thành điều mà họ có quyền trở thành.
Cũng giống như điều Phaolô đã viết cho các Cơ đốc nhân ở Côrinhtô: “Hỡi anh em, về phần tôi, tôi chẳng có thể nói với anh em như với người thuộc linh nhưng như với. .. các con đỏ trong Đấng Christ vậy. Tôi lấy sữa nuôi anh em, chớ chẳng lấy đồ ăn cứng, vì anh em không chịu nổi, đến bây giờ cũng chưa chịu được. ..” (ICo 3:1, 2).

Đây là điều cảnh tỉnh chúng ta vì chúng ta thấy Hội Thánh Côrinhtô có tất cả các ân tứ của Thánh Linh (1:7), và có những phẩm chất đáng ca ngợi khác. Nhưng họ đã không trở nên điều mà họ có quyền trở thành, tức là những Cơ đốc nhân trưởng thành được chuẩn bị để nhận trách nhiệm làm con.
Cảm tạ Đức Chúa Trời, Ngài hứa ban cho chúng ta quyền phép (quyền exousia) để trở nên con cái của Ngài (Gi 1:12).

C. BA GIAI ĐOẠN TRƯỞNG THÀNH

Chúng tôi đã nói đến ba từ Hy Lạp được dùng để nói đên sự trưởng thành của một đứa bé thành một người con. Từ đầu tiên là “Teknion” có nghĩa là một bé nhỏ. Từ thứ hai là “Teknon” có nghĩa là một đứa trẻ đang trưởng thành. Từ thứ ba là “huios”, nghĩa là một đứa con trai (một người được đặt vào địa vị làm con qua buổi lễ làm con).

Sứ đồ Giăng đã xác nhận quan niệm này khi ông nói rằng: “Hỡi các con cái bé mọn ta, ta viết cho các con. .. Hỡi kẻ trẻ tuổi, ta viết cho các ngươi. .. Hỡi các phụ lão, tôi viết cho các ông. ..” (IGi 2:12, 13). Ở đây ám chỉ đến ba giai đoạn trưởng thành.
Chúng ta thấy ba giai đoạn trưởng thành này được minh họa cách đẹp đẻ trong cuộc đời Chúa Jêsus.

Điều đầu tiên mà Kinh Thánh nói về Đấng Christ là một CON TRẺ đang nằm trong máng cỏ (Lu 2:7).
Kinh Thánh không nói gì về Chúa Jêsus sau khi Chúa được sanh ra cho đến những năm thiêu niên . Lúc mười hai tuổi, Kinh Thánh có nói đến Ngài trong đền thờ: “… đang ngồi giữa mấy thầy thông giáo ” (2:46).

Và một lần nữa, giai đoạn được gọi là “những năm yên lặng” trôi qua và chúng ta thấy không có sự ghi chép gì về cuộc đời Chúa Jêsus cho đến khi Ngài được ba mươi tuổi (3:23), Ngài đã xuất hiện ở sông Giôđanh cho Giăng làm báptêm.
Ba giai đoạn trưởng thành này đã được ghi chép lại rõ ràng trong cuộc đời Chúa Jêsus: Con trẻ (teknion) nằm trong máng cỏ, một đứa trẻ đang trưởng thành (teknon) trong đền thờ và những sự kiện lúc Ngài ba mươi tuổi khi đã qua lễ làm con.

Lễ làm con của Ngài được xác nhận khi Ngài chịu cho Giăng Báptít làm báptêm bằng nước. Sau đó Thánh Linh giáng trên Ngài trong hình thể chim bồ câu. Rồi có tiếng từ trời phán rằng “Nầy là CON YÊU DẤU CỦA TA, hãy nghe người ” (Mat 3:17; Mac 1:11; Lu 3:22). Do đó Ngài đã được đặt vào địa vị làm con (huios)

Những sự kiện diễn ra sau khi Chúa Jêsus được nhận làm con là một sự mặc khải kỳ diêu vê những điều Đức Chúa Trời đã sắp xếp trước cho chúng ta để trở nên giống như vậy. Sự trưởng thành và lớn lên của Chúa Jêsus là gương mẫu cho quá trình trưởng thành và quyền làm con của chúng ta “… được định trước cho chúng ta để trở nên con nuôi Ngài ” (Eph 1:5).

D. SỰ LÀM CON NUÔI CỦA CHÚA JÊSUS – GƯƠNG MẪU CỦA CHÚNG TA

Khi “Đức Chúa Jêsus độ ba mươi tuổi. .. vừa khi Ngài chịu báp-têm rồi, Đức Chúa Jêsus ra khỏi nước, bỗng chúc các từng trời mở ra. .. Thánh Linh của Đức Chúa Trời ngự xuống như chim bồ câu, đậu trên Ngài. Tức thì có tiếng từ trời phán rằng: Nầy là con yêu dấu của ta. ..” (Lu 3:23; Mat 3:16, 17).

Ồ! Ở đây bí mật sâu nhiệm về QUYỀN LÀM CON đã được bày tỏ ra rõ ràng. Ở đây, “con mắt của sự hiểu biết đã được mở ra ” (Eph 1:18) để bỗng nhiên chúng ta thấy Chúa Jêsus là CON của Đức Chúa Trời, là “… Con cả giữa nhiều anh em ” (Ro 8:29).

Rõ ràng kinh nghiệm ở sông Giôđanh là sự công nhận quyền làm con của Ngài. Theo phong tục xứ này, Cha trên trời đã đem Con Ngài đến trước mặt các bạn bè, hàng xóm và trưởng lão của Ysơraên (tức là tại nơi Giăng làm báptêm), để có tiếng từ trời nói rõ cho mọi người biết rằng “Nầy là CON yêu dấu của ta. ..”.

1. Cuộc Đời Ngài Thay Đổi

Khi Chúa Jêsus bước lên khỏi sông Giôđanh, Ngài đã bước ra với tất cả sự quan hệ và quyền lợi khác biệt.
Bây giờ Ngài đã được Cha “đặt vào địa vị làm con”. Từ đó mọi sự đã khác hẳn trong cuộc đời Chúa Jêsus.
Trước lúc này, chúng ta không thấy có phép lạ nào trong chức vụ của Ngài. Thật vậy, người ta chỉ biết Ngài là
“… thợ mộc, con trai Mary. .. chỉ bị quê hương mình, bà con mình và trong gia đình mình khinh dể mà thôi ” (Mac 6:3, 4).

Không có vầng hào quang nào quanh đầu của Ngài, vì “… Ngài phải chịu làm giống như anh em (bạn và tôi ) trong mọi sự. ..” (He 2:17).
Tiên tri Êsai đã nói về Ngài rằng: “… Người chẳng có hình dung, chẳng có sự đẹp đẽ. .. cho chúng ta ưa thích được. .. Chúng ta cũng chẳng coi người ra gì ” (Es 53:2, 3).
Phaolô nói Ngài rằng: “… trở nên giống như loài người, Ngài đã hiện ra như một người. ..” (Phi 2:7, 8). Trước khi Ngài được công nhận làm con, không có gì phân biệt giữa Ngài với bất kỳ một thợ mộc hay một người lao động nào khác ở Naxarét.

Nhưng SỰ CÔNG NHẬN LÀM CON này đã thay đổi tất cả mọi điều về Chúa Jêsus. Sự công nhận làm con này đã đem lại những đặc quyền, những thay đổi quá lớn lao không thể nào tưởng tượng được.

2. Các Từng Trời Mở Ra

Ngài bước lên khỏi nước trong khi các từng trời mở ra! Ngợi khen Đức Chúa Trời!
Trải qua nhiều thế kỷ các từng trời đã bị đóng lại vì sự biện hộ, sự phô trương tôn giáo, sự cứng lòng và bội đạo của nhân loại.
Các từng trời đã cứng như đồng trong khi các thế hệ đã sống và đã chết mong chờ thời điểm vĩ đại này.

Các từng trời nóng lên, mặt trời hừng hực như thiêu như đốt, bị tan chảy do mưa đá, bão cát, mưa gió.
Giờ đây trong buổi lễ công nhận Chúa Jêsus làm con, “các từng trời đã mở ra” (Mat 3:16). Các từng trời đã mở ra để khai phóng sự chữa lành cho kẻ què, sự sáng cho kẻ mù, sự khôi phục cho kẻ sa ngã, sự tha thứ cho kẻ chết, vẻ đẹp cho những nơi điêu tàn, dầu vui mừng cho những người than khóc.

Bây giờ Mặt Trời Công Nghĩa đã mọc lên với sự chữa lành trong cánh của nó, và các từng trời mở ra để cho mưa công bình và phước hạnh đổ xuống thay cho sự rủa sả và hủy diệt. HALÊLUGIA.

3. Các Đặc Quyền Của Người Làm Con

Trước khi thảo luận chi tiết về ý nghĩa của câu “các từng trời mở ra”, chúng ta hãy tạm dừng lại để xem qua ba đặc quyền chính của người con trai ở những xứ trong Kinh Thánh này sau khi đã được “đặt vào địa vị làm con”.

Sau khi được công nhận, người con trai đó có ba quyền lợi như sau:

* Quyền ủy nhiệm (dùng danh của cha).
* Nhận được cơ nghiêp của mình ( sử dụng của cải của cha).
* Bình đẳng với cha khi người ấy vẫn còn liên hiệp với cha (dùng uy quyền và sức mạnh của cha).

Sau khi được công nhận, Chúa Jêsus có tỏ ra là Ngài đã nhận được những điều này không?
Trong tin lành Giăng, chúng ta tìm thây hâu hêt câu trả lời cho câu hỏi trên.
Giăng bày tỏ rằng Đấng Christ là CON của Đức Chúa Trời, vì vậy hầu hết các sự kiện quan trọng về quyền làm con đều có trong tin lành Giăng.

a. Dùng Danh Của Cha.

Khi bạn có quyền ủy nhiệm, bạn có quyền làm hợp đồng, ký ngân phiếu, mua hoặc bán – trong danh của người đã giao cho bạn quyền này.
Khi bạn ký tên của người đã giao quyền cho bạn thì cũng có giá trị như chính người đó đã ký. Mạng lênh của bạn chính là mạng lênh của người ấy. Chúa Jêsus phán: “Ta nhơn danh Cha ta mà đến. ..” (Gi 5:43). “Vì như Cha có. .. thì Cha cũng ban cho Con có. .. quyền thi hành sự phán xét. ..” (5:26, 27). Một uy quyền như vậy thì không thể không có sự quan hệ với Cha.

Bảy con trai của Xêva đã cố bắt chước Phaolô để đuổi quỉ nhơn danh “Jêsus mà Phaolô đã rao giảng ” (Cong 19:13). Ma quỉ đã giận dữ chống lại uy quyền giả mạo này đến nỗi người bị quỉ ám đã “… sấn vào bọn chúng, thắng được chúng. .. đến nỗi phải trần truồng và bị thương, chạy khỏi nhà ”.

Không phải nói những từ “nhơn danh Chúa Jêsus, ta ra lênh cho ngươi…” thì ma quỉ sẽ trốn chạy đâu. Nhưng nếu có sự liên hiệp với Cha, nếu có một mối quan hệ đúng đắn với Cha, thì uy quyền sẽ có hiệu lực.

Sự công nhận làm con đã tạo ra một sự khác biệt. Sự công nhận làm con chỉ dành cho những ai có tình trạng thuộc linh trọn vẹn, những ai đã trưởng thành.
Không có gì lạ khi Phaolô khuyên những người Êphêsô rằng họ “… không như con trẻ nữa. .. để trong mọi việc đều được thêm lên trong Đấng làm đầu là Đấng Christ ” (Eph 4:14, 15).

b. Dùng Của Cải Của Cha.

Như chúng tôi đã nói ở trên: quyền lợi thứ hai của quyền làm con là nhận được cơ nghiêp (dùng của cải của cha). Điều này được minh họa trong câu chuyện về đứa con trai hoang đàng (Lu 15:11-32).

Cả đứa con trai hoang đàng và người anh trai của nó đều được đặt vào địa vị làm con trong nhà cha mình. Đứa con trai hoang đàng đã tiêu phí gia tài của nó vào cuộc sống phóng túng.
Sau khi ăn năn và quay lại, người cha đã tổ chức một bữa tiệc vui vì nó đã trở về. Người anh của nó phàn nàn rằng: “… cha chẳng hề cho tôi một con dê con đặng ăn chơi với bạn hữu tôi ” (15:29).

Người cha ôn tồn đáp: “Con ơi, con ở cùng cha luôn, HẾT THẢY của cha là CỦA CON”. Đây là một đặc quyền vinh hiển của người làm con: Tất cả những gì người cha có đều để cho con tùy ý sử dụng. “HẾT THẢY của cha là CỦA CON ” (15:31).
Tôi thường nói rằng: “Sau khi Chúa Jêsus được nhận làm con ở sông Giôđanh, Ngài đã đi khắp nơi “phân phát ” thiên đàng cho mọi người ”.

Tại sao tôi có thể nói như vậy? Kinh Thánh chép: “… Các từng trời đã mở ra ”. Là con, Chúa Jêsus đã bước vào trong tài sản của Ngài (sử dụng của cải của Cha). Kho dẫm dư dật phước hạnh và vinh hiển của Cha đã mở ra cho Chúa Jêsus khi Ngài được công nhận. “Các từng trời đã mở ra cho Ngài ”.

1) Thiên Đàng Trên Đất. Cách đây vài năm, tôi đã giật mình khi đọc câu này: “Chưa hề có ai lên trời, trừ ra Đấng từ trời xuống, ấy là Con người vốn ở trên trời ” (Gi 3:13).
Khi Chúa Jêsus nói điều này, Ngài đang ở trên đất. Làm thế nào Ngài có thể ở “trên trời” trong khi Ngài đang ở trên đất?
Tôi thường minh họa thiên đàng giống như một đám mây vô hình vây lấy Chúa Jêsus để Ngài được ở “trên thiên đàng”.

Ngài không những ở thiên đàng mà thiên đàng còn ở trong Ngài. Ngài nói từ thiên đàng, Ngài đang phục vụ cho những người có nhu cầu từ thiên đàng, Ngài đang chữa lành những kẻ đau vì Ngài đang ở thiên đàng mặc dầu Ngài đang đứng trên đất.
Ngài đã trở thành “đền tạm của Đức Chúa Trời ở giữa loài người ” (Kh 21:3) với mọi khía cạnh vinh hiển của đền tạm đó.

Những hình ảnh này là hình bóng về “sự cứu rôi lớn ….. để dành trong các từng trời. .. để bày tỏ trong kỳ sau rốt ” (IPhi 1:4, 5) của chúng ta khi chúng ta cũng sẽ được “giống như hình bóng Con Ngài ” (Ro 8:29).

Trong ngày đó, những gì chúng ta đã nhìn thây trong Thân thể của Đấng Christ sẽ có một sự ứng nghiệm rộng lớn hơn khi chúng ta nghe “tiếng lớn tư nơi ngai mà đến, nói rằng: Nầy, đền tạm của Đức Chúa Trời ở giữa loài người! Ngài sẽ ở VỚI chúng ” (Kh 21:3).

Vinh hiển thay Đức Chúa Trời! Bạn có thấy điều đó không? “… Đức Chúa Trời bèn sai Con Ngài. .. cho chúng ta được làm CON NUÔI. .. Chúng ta. .. cũng than thở trong lòng đang khi trông đợi sự LÀM CON NUÔI. ..” (Ga 4:4, 5; Ro 8:23).
Trong sự làm con của chúng ta, chúng ta cũng sẽ có được phước hạnh của việc đem thiên đàng xuống đất, chia xẻ thiên đàng cho đất.

2) Cái Thang Của Giacốp. Giacốp “chiêm bao thấy một cái thang bắt từ dưới đất, đầu đến tận trời, các thiên sứ của Đức Chúa Trời đi lên xuống trên thang đó. .. Người nói rằng: Đây thật là đền Đức Chúa Trời, thật là cửa của trời ” (Sa 28:12, 17).

Có bao giờ bạn tự hỏi về cách giải thích giấc mơ của Giacốp rằng “Đây thật là đền Đức Chúa Trời, thật là cửa của trời ” không?
Đó chính là điều Giacốp đã nhìn thấy. Nhưng bạn phải hiểu về phép ân dụ và hình bóng thuộc linh của giấc mơ đó.

Điều này có liên hệ gì đến câu “các từng trời mở ra ”? Chúng ta hãy xem Gi 1:51: “Ngài lại phán: Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, các ngươi sẽ thấy trời mở ra, và thiên sứ của Đức Chúa Trời lên xuống trên Con người ”.
Chúa Jêsus đã lấy giấc mơ của Giacốp và làm cho rõ hơn bằng cách bày tỏ cho chúng ta thấy rằng cái thang mà Giacốp đã thấy là hình bóng về chính Ngài là Con của Đức Chúa Trời đang hoạt động trên đất này nhưng vẫn như ở thiên đàng (Gi 3:13).

Cái thang đã bắt lên các từng trời mở ra và đã nối trời với đất. Hai nơi này đã được nối lại và trở nên một. Chúa Jêsus đã thực hiện điều này trong suốt ba năm rưỡi Ngài thi hành chức vụ như là Con Đức Chúa Trời. Ngài đã đem trời đến với đất và đem đất đến với trời, giống như cái thang của Giacốp, với những thiên sứ lên xuống trên Ngài.

3) Nhà Của Đức Chúa Trời. Nhưng có một lẽ thật lớn lao khác mà chưa được ứng nghiệm hoàn toàn trong Chúa Jêsus. Giacốp nói: “Đây thật là ĐỀN (NHÀ ) CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI ”. Cái gì hoặc ai là “nhà của Đức Chúa Trời”?

Có phải “nhà của Đức Chúa Trời” là những tòa nhà được xây bằng đá, xi măng, sắt thép mà người ta gọi là “nhà thờ” đó không? Không, một ngàn lần không! “Anh em há chẳng biết mình là đền thờ của Đức Chúa Trời, và Thánh Linh Đức Chúa Trời ở trong anh em sao? ” (ICo 3:16). Dân của Đức Chúa Trời là “nhà của Đức Chúa Trời ”.
Từ “anh em “ trong tiếng Anh vừa có ý nghĩa số ít vừa có ý nghĩa số nhiều. “Anh em” có thể là một trong số các bạn (số ít) hoặc tất cả các bạn (số nhiều).

Nhưng trong tiếng Hy Lạp thì không phải như vậy. Có một từ dùng cho số ít và một từ dùng cho số nhiều. Ở câu Kinh Thánh này đã dùng hình thức số nhiều. Vì vậy Phaolô đang muốn nói rằng: “Anh em há không biết rằng TẤT CẢ ANH EM ở Côrinhtô đều đã tạo thành đền thờ của Đức Chúa Trời sao? ”.

Chỉ riêng một mình tôi, tôi không thể nào là đền thờ (nhà) của Đức Chúa Trời. Là những viên đá sống, chúng ta (cùng nhau) được xây nên nhà thuộc linh. “Anh em cũng nhờ Ngài mà được dự phần vào nhà đó, đặng trở nên nhà ở của Đức Chúa Trời trong Thánh Linh ” (IPhi 2:5; Eph 2:22).

Vì vậy Hội Thánh, Thân thể của Đấng Christ (những kẻ tin), đã tạo nên nhà của Đức Chúa Trời, nơi Đức Chúa Trời đang sống.
Bạn nên nhớ, Chúa Jêsus đã phán: “Nơi nào có hai, ba người nhóm nhau lại nhơn danh ta thì có ta ở giữa ” (tức là Ngài ở trong thân thể tập thể của các tín đồ).

Nhà của Đức Chúa Trời, là thân thể tập thể gồm nhiều chi thể. Khải tượng của Giacốp là khải tượng về nhà của Đức Chúa Trời? Thế thì điều này có ý nghĩa gì với chúng ta?
Đơn giản như thế này: Giống như khải tượng có những khía cạnh tiên tri được ứng nghiệm trong Đấng Christ khi Ngài còn ở trên đất thì khải tượng đó cũng có những khía cạnh tiên tri được ứng nghiệm trong Hội Thánh khi Hội Thánh còn ở trên đất.

4) Chức Vụ Trong Thời Kỳ Cuối Cùng. Giông như chức vụ ba năm rưỡi của Chúa Jêsus trên đất là sự ứng nghiệm những gì Giacốp đã thấy; giông như Chúa Jêsus đã trở thành một cái cửa để thiên đàng có thể đến với con người, và qua Ngài, con người có thể đến với thiên đàng đang hiển lộ trên đất thẻ nào, THÌ các thánh đồ, những người đã trưởng thành, những người đã nhận được sự công nhận làm con vinh hiển, cũng có một chức vụ lớn trong thời kỳ cuối cùng NHƯ VÂY (có thể là ba năm rưỡi).

Các thánh đồ là sự ứng nghiệm về cái thang mà Giacốp đã thấy với chân thang ở trên đất và đầu thang đụng đến trời để đem thiên đàng xuống cho con người và đem con người lên đến thiên đàng qua chức vụ giải hòa và lời giải hòa đã được giao cho Hội Thánh (IICo 5:18, 19).

Cái thang của Giacốp với “các từng trời mở ra và thiên sứ lên xuống” là một bức tranh về nhà của Đức Chúa Trời. “Nhà Chúa tức là chúng ta, miễn là chúng ta giữ vững vàng cho đến cuối cùng lòng tin chắc và sự trông cậy. ..” (He 3:6).

Sự nhân làm con nuôi đã đem chúng ta đến phước hạnh này: Sự giàu có của Cha được chia cho chúng ta, các từng trời mở ra trở thành phần chia của chúng ta, và tất cả sự vinh hiển đều có sẵn trong Con để ban phước và đem con người bị rủa sả về tội lỗi lên thiên đàng.
Đây là phần vinh hiển về gia tài của Ngài trong các thánh đồ mà Phaolô đã nói đến trong Eph 1:18.

c. Bình Đẳng Với Cha.

“Từ trời có tiếng nói rằng: Nầy là Con yêu dấu của ta ” (Mat 3:17). Dân chúng nghe lời công bố này rất sửng sờ và kinh ngạc! Họ tự hỏi “Con Đức Chúa Trời” là gì?
Sự ngạc nhiên, sửng sốt và thù địch hẳn là sẽ nổ ra ngay khi cuộc nói chuyện lên đến cao điểm.
Rõ ràng những lời nói này cho thấy những người Pharisi và những người lãnh đạo Do Thái đang chờ đợi cơ hội để ném đá Ngài: “Người Giuđa trả lời rằng: Ấy chẳng phải bởi một việc lành mà chúng ta ném đá ngươi, nhưng. … ngươi là người mà tự xưng là Đức Chúa Trời.

Chúa Jêsus đáp rằng:… ta đây là Đấng Cha đã biệt ra thánh, và sai xuống thế gian nói: Ta là Con Đức Chúa Trời; cớ sao các ngươi cáo ta là lộng ngôn ” (Gi 10:33-36). “Bởi cớ đó, dân Giuđa càng kiếm cách nữa để giết Ngài, chẳng những vì Ngài phạm ngày sa bát thôi mà lại vì Ngài gọi Đức Chúa Trời là Thân phụ mình, làm ra mình bằng Đức Chúa Trời ” (5:18).

1) Con Đức Chúa Trời. Trong khi các nhà thần học tự do ngày hôm nay vẫn còn mập mờ về những lời xác quyết của Ngài và còn tranh luận về thần tánh của Ngài, thì Chúa Jêsus biết Ngài là ai. Ngài là Con Đức Chúa Trời – bình đẳng với Cha Ngài.

Không có gì lạ khi Phaolô có thể reo lên một cách vui mừng rằng “Vì chưng Đức Chúa Trời đã vui lòng khiến mọi sự đầy đủ của mình chứa trong Ngài ” (Colose 1:19). “Vì sự đầy dẫy của bổn tánh Đức Chúa Trời thảy đều ở trong Đấng ấy như có hình ” (2:9).

“Nhưng về CON thì lại phán rằng: Hỡi Đức Chúa Trời, ngôi Chúa còn mãi đời nọ qua đời kia ” (He 1:8). Ở câu này Con được gọi rõ ràng là Đức Chúa Trời. Vâng, Chúa Jêsus là Đức Chúa Trời mặc lấy hình thể xác thịt. Ngài đã trở nên như chúng ta để chúng ta có thể trở nên như Ngài, là con của Đức Chúa Trời.

2) Những Đứa Con Của Đức Chúa Trời.
“Hãy xem Đức Chúa Cha đã tỏ cho chúng ta sự yêu thương dường nào, mà cho chúng ta được xưng là con cái của Đức Chúa Trời. .. Lại vì anh em là con nên Đức Chúa Trời đã sai Thánh Linh của Con Ngài vào lòng chúng ta, kêu rằng: Aba là Cha. Dường ấy anh em không phải là tôi mọi nữa, bèn là con, và nếu là con thì cũng là kẻ KẾ TỰ CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI qua Đấng Christ ” (IGi 3:1; Ga 4:6, 7).

“Thật anh em đã chẳng nhận lấy thần trí của sự làm con nuôi. .. nhưng đã nhận lấy thần trí của sự làm con và nhờ đó, chúng ta kêu: Aba là Cha. Chính Đức Thánh Linh làm chứng cho lòng chúng ta rằng chúng ta là con cái Đức Chúa Trời. Lại nếu chúng ta là con cái, thì cũng là kẻ kế tự: Kẻ kế tự Đức Chúa Trời và là kẻ đồng kế tự với Đấng Christ, miễn là chúng ta đều chịu đau đớn với Ngài, hầu cho cũng được vinh hiển với Ngài. Vả, tôi tưởng rằng sự đau đớn bây giờ chẳng đáng so sánh với sự vinh hiển hầu đến, là sự sẽ được bày ra trong chúng ta. Thật thế muôn vật ước ao nóng nảy mà trông đợi con cái Đức Chúa Trời được tỏ ra. .. Chính chúng ta là kẻ có trái đầu mùa của Thánh Linh, cũng than thở trong lòng đang khi trông đợi sự làm con nuôi, tức là sự cứu chuộc thân thể chúng ta vậy. Vì chúng ta được cứu trong sự trông cậy ” (Ro 8:15-24).

Chúng ta không thể tự đặt mình làm những con của Đức Chúa Trời. Đây là công việc của Cha.
Chúng ta có thể “bươn theo sự ở đằng trước, nhắm mục đích mà chạy, để giựt giải về sự kêu gọi trên trời của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jêsus Christ. Vậy hễ những người trọn vẹn (trưởng thành ) trong chúng ta phải có ý tưởng đó; và nếu anh em tưởng đằng khác, Đức Chúa Trời cũng sẽ lấy sự đó soi sáng cho anh em ” (Phi 3:14, 15).
Không có gì lạ khi Kinh Thánh gọi lúc Chúa Jêsus trở lại đất này là “sự trông cậy hạnh phước ” (Tit 2:13).

“… Ngài lại sẽ hiện ra lần thứ hai, không phải để cất tội đi nữa, nhưng để ban sự cứu rỗi cho kẻ chờ đợi Ngài ” He 9:28).
Tôi tin rằng sự cứu chuộc trọn vẹn mà Ngài sẽ mang đến cho chúng ta là sự làm con của chúng ta. Ồ! tôi muốn gặp Ngài làm sao! Bạn có muốn không?

“Thánh Linh và vợ mới cùng nói: Hãy đến! Kẻ nào nghe cũng hãy nói rằng: Hãy đến! Ai khát khá đến, kẻ nào muốn, khá nhận lấy nước sự sống cách nhưng không. Đấng làm chứng những điều ấy phán rằng: Phải, ta đến mau chóng. Amen. Lạy Đức Chúa Jêsus, xin hãy đến ” (Kh 22:17, 20).

> G1. Những Điêu Sau Rôt
> G 2. Sự Làm Con Nuôi Và Quyên Làm Con