ISOM cấp 1 – Ngợi khen thờ phượng 02

565

ISOM cấp 1 – Ngợi khen thờ phượng 02


Nếu bạn có sự thôi thúc trong lòng muốn dấn thân hầu việc Chúa chắc chắn bạn phải nghĩ đến sự học hỏi thêm về Lời Chúa. Nếu như bạn có đủ điều kiện để theo học với những vị giáo sư đầy ơn Chúa và có những quá trình làm việc chứng tỏ sự xức dầu từ Chúa, bạn sẽ chọn ai?

Hiện nay ISOM đã có trên 60 ngôn ngữ trên thế giới và hàng ngàn trung tâm huấn luyện trên khắp thế giới. Mục sư Berin và cơ quan của ông vẫn cải tiến không ngừng các môn học để đáp ứng lại lòng khao khát học lời Chúa của con dân Chúa khắp nơi và nhu cầu người lãnh đạo quá lớn lao.

Nhà truyền giáo vĩ đại T.L. Osborn đã nói về ISOM như sau: “As far as I know, the development of this Curriculum is the most important thing happening on the earth for the Kingdom of God today.” (Theo sự hiểu biết của tôi, sự thực hiện chương trình nầy (ISOM) là một sự kiện quan trọng nhất xảy ra trên thế giới cho Vương Quốc của Chúa ngày hôm nay)

.... ❤ Dâng hiến cho công việc Chúa.