Khai mạc bồi huấn 2019 – Cà mau – Mục sư Huỳnh Quốc Khánh

78

Khai mạc bồi huấn 2019 – Cà mau – Mục sư Huỳnh Quốc Khánh

Lưu ý: Video sẽ được phát mà không có âm thanh (tắt tiếng). Mọi người có thể bật âm thanh qua các nút điều khiển của trình phát video. Cài đặt này không áp dụng cho các thiết bị di động.


.... ❤ Dâng hiến cho công việc Chúa.