Kinh thánh Tân ước – nghe đọc sách 2 Giăng

1305
Kinh thanh mp3
Kinh thanh mp3

Share

×

Kinh thánh Tân ước – nghe đọc sách 2 Giăng

Quyển sách luật pháp nầy chớ xa miệng ngươi, hãy suy gẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong; vì như vậy ngươi mới được may mắn trong con đường mình, và mới được phước.
Giô-suê 1:8

Download Trọn Bộ Kinh Thánh Mp3 >>