Làm Thế Nào Đi Từ Nay Sang Đó – Mục sư Huỳnh Quốc Khánh

10

Làm Thế Nào Đi Từ Nay Sang Đó – Mục sư Huỳnh Quốc Khánh

Facebook live: Tong Vo:
https://www.facebook.com/tongvovnTổng thống Donald Trump cấm tiên tri giả TB Joshua bước chân tới Mỹ" Nhiệm vụ đầu tiên của tôi là đối phó với nhà tiên tri giả da đen đó. Anh ấy sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng"


.... ❤ Dâng hiến cho công việc Chúa.