Liên Lạc

3956

Nếu có thắc mắt hay yêu cầu gì xin vui lòng liên lạc địa chỉ sau:

Mail: votong55@gmail.com
Điện thoại: 0362 222 482

Cảm ơn quí vị!

✞ Địa chỉ Hội Thánh VBC Houston - Mục sư Huỳnh Quốc Khánh

➜ Sunday at 9AM & 11AM
➜ 6100 Ridgemont St.
Houston, TX 77087 - Hoa Ky
☏ Điện thoại: +1 713-645-7766

.... ❤ Dâng hiến cho công việc Chúa.