LỜI CẦU NGUYỆN QUYỀN NĂNG NHẤT — Mục sư Ngô Tấn Sĩ

66

LỜI CẦU NGUYỆN QUYỀN NĂNG NHẤT
— Mục sư Ngô Tấn Sĩ
— Buổi Nhóm Cầu Nguyện Cho Bồi Huấn 2019 – Cà Mau
— Hội thánh Thiên Ái Cà mau

Lưu ý: Video sẽ được phát mà không có âm thanh (tắt tiếng). Mọi người có thể bật âm thanh qua các nút điều khiển của trình phát video. Cài đặt này không áp dụng cho các thiết bị di động.


.... ❤ Dâng hiến cho công việc Chúa.