Bế mạc Bồi huấn 2018 – Cà mau

71

Bế mạc Bồi huấn 2018 – Cà mau
— Nới rộng đời sống cho mùa gặt
— Mục sư Huỳnh Quốc Khánh
— Sáng ngày 13 – 12

....† Dâng hiến cho công việc Chúa.

Nghe 500 bài giảng mp3 của Ms Huỳnh Quốc Khánh >>

Download 500 bài giảng mp3 của Ms Huỳnh Quốc Khánh >>